wsh logo

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE

O STUDIACH

Studia umożliwiają równoczesne zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. W ramach zajęć słuchacze rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, szkolą się w obsłudze kadr i płac oraz zdobywają wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci mogą podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz w publicznych służbach zatrudnienia.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę, która usprawni działalność organizacyjną firmy oraz przyczyni się do podniesienia efektywności pracy pracownika
 • nabędzie wiedzę na temat kształtowania indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy
 • dowie sie, jak zapobiegać konfliktom w pracy i rozwiązywac sytuacje kryzysowe
 • będzie przygotowany do obsługi działu kadrowo-płacowego w firmie
 • będzie mógł podjąć pracę na samodzielnym stanowisku, związanym z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia, np. urzędach administracji państwowej i samorządowej

WSPÓŁPRACA

zus logo

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby przygotowujące się do pracy w obszarze kadr i płac
 • osoby na co dzień stosujące prawo pracy lub zajmujące się ubezpieczeniami społecznymi
 • osoby pracujące w agencjach HR
 • osoby, które chcą samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej

PROGRAM STUDIÓW

 • Ochrona pracy
 • Źródła i zasady prawa pracy
 • Podatki w systemie płac
 • System ubezpieczeń społecznych
 • Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona oraz inne świadczenia
 • Związki zawodowe i układy zbiorowe pracy;
 • Dokumentacja kadrowa i stosunek pracy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii pracy
 • Konflikty i ich rozwiązywanie
 • Organy nadzoru państwowego i społecznego nad przestrzeganiem przepisów o ochronie pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w UE
 • Czas pracy i urlopy
 • Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program PŁATNIK
 • Obsługa programów kadrowo-płacowych: program Comarch ERP OPTIMA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KADRY I PŁACE
Program studiów204 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content