skype wsh radom
rekrutacja online

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Koncepcja studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie przewidywania zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, metod zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Studenci zostaną również przygotowani do podejmowania decyzji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji działań zbiorowych w sytuacjach wyjątkowych, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, które zostały wywołane przez klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, ataki terrorystyczne.

Podczas studiów studenci nabędą wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kraju na skalę globalną, państwową, regionalną i lokalną.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne obejmują m. in. zagadnienia:

 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • bezpieczeństwo społeczne
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państw
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • zwalczanie terroryzmu
 • prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
 • zwalczanie przestępczości
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymują przygotowanie do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służbach Celnych, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei oraz w sektorze publicznym i prywatnym na stanowiskach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji. Będą przygotowani do wykonywania różnych funkcji w formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, organach i agendach Unii Europejskiej, organizacjach międzynarodowych, mediach elektronicznych, firmach prywatnych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Wykształcenie zdobyte podczas studiów na tym kierunku otwiera także drogę do zatrudnienia w krajowych, ale także europejskich i światowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu, Europejskim Urzędzie Policji, Międzynarodowej Organizacji Policji), także w strukturach i jednostkach Wojska Polskiego, w charakterze pracowników cywilnych oraz firmach świadczących usługi z zakresu ochrony osób i mienia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne jest objęty patronatami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu oraz Straży Miejskiej w Radomiu.

Absolwenci kierunku “Bezpieczeństwo wewnętrzne” zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu uczestniczy w procesie przygotowania kandydatów do służby w Policji, realizując w toku studiów na kierunku “Bezpieczeństwo wewnętrzne” określony przez Komendę Główną Policji “Minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego”. Na mocy porozumienia zawartego dnia 27 maja 2014 r. między Rektorem WSH w Radomiu a Komendantem Głównym Policji absolwenci kierunku “Bezpieczeństwo wewnętrzne”, podejmując służbę w Policji, są zwolnieni z części policyjnego szkolenia podstawowego.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x