wsh logo

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami jest osobą przeszkoloną w zakresie diagnozowania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, posługuje się także językiem migowym na poziomie podstawowym.

Do zadań Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych należy m in. określanie potrzeb związanych ze studiowaniem osób niepełnosprawnych w szczególności: likwidacji barier uniemożliwiających udział w życiu społeczności akademickiej, w tym barier architektonicznych, transportowych i dostępu do zasobów informacyjnych, zapewnienie pomocy lub usług podnoszących ich niezależność, zapewnienie dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Konsultacje mają na celu diagnozowanie indywidualnych potrzeb  studentów z niepełnosprawnościami. jak również wybór odpowiedniego rodzaju wsparcia  uwzględniającego sytuację zdrowotną i akademicką studenta.

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami

 mgr Katarzyna Majka

Dyżury: 13.00 -16.00
Adres: pokój 03, ul. Traugutta 61A, 26-600 Radom
tel. 601 388 096
e-mail: kmajka@wsh.pl
THEMES
Microsoft Teams: kadry_1@wsh.pl
ZAPRASZAMY!

W tym miejscu można zgłosić każdy przypadek dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Docenimy każdy, nawet najmniejszy, sygnał, aby WYŻSZA SZKOLA HANDLOWA mogła skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu studentów niepełnosprawnych.

Wypełnienie formularza nie wymaga podania danych osobowych. Każda sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana.

ZGŁOŚ SWÓJ PROBLEM

10 + 13 =

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content