skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie nowoczesną organizacją

W ramach specjalności Zarządzanie nowoczesną organizacją studenci zapoznają się  z problematyką w ramach następujących zajęć:

– Metody podejmowania decyzji menedżerskich

– Informatyczne systemy zarządzania

– Zarządzanie innowacjami

– Zarządzanie organizacją

– Metody i techniki zarządzania strategicznego

– Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

– Zarządzanie procesami

– Zarządzanie zmianą

– Rozwój systemów zarządzania w organizacji

– Zarządzanie kapitałem obrotowym firmy

– Etykieta biznesu

Realizowane w ramach tej specjalności cele kształcenia obejmują:

– poznanie przez studentów problematyki stosowania metod organizacji i zarządzania  w organizacji  jako systemu wzajemnie połączonych i zależnych od siebie funkcji

– zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami modeli decyzyjnych w zarządzaniu, wykształcenie umiejętności tworzenia określonych modeli decyzyjnych   z wykorzystaniem odpowiedniego programowania sieciowego,

– prowadzenie analizy strategicznej i budowanie strategii organizacji w oparciu   o przeprowadzoną analizę

– kształcenie umiejętności doboru odpowiedniej metody zarządzania do danych warunków organizacyjnych

– wykorzystanie systemów i rozwiązań informatycznych dla potrzeb zarządzania

– kształcenie umiejętności tworzenia planu realizacji projektu oraz jego oceny

– kształcenie umiejętności przewidywania głównych problemów, które mogą pojawić się podczas wdrażania poszczególnych metod i strategii zarządzania

– poznanie istoty działań innowacyjnych we współczesnej organizacji,   z uwzględnieniem uwarunkowań procesów innowacyjnych,  strategii ich tworzenia  i wprowadzenia oraz dostępnych źródeł finansowania innowacji w organizacji

– poznanie i zrozumienie przez studentów zasad, metod i narzędzi wprowadzania zmian   w organizacji

– kształcenie umiejętności aplikowania wybranych narzędzi zarządzania procesami  w zależności od struktury organizacyjnej i uwarunkowań formalnych

– zapoznanie z elementami strukturalnymi i funkcjonalnymi systemu organizacji i zarządzania oraz wykorzystanie analiz i ocen do projektowania i weryfikowania przekształceń w organizacji

– wykorzystanie narzędzi rachunkowości dotyczącej analizy kosztów do oceny sytuacji decyzyjnych w organizacji

– zapoznanie ze strategiami zarządzania kapitałem obrotowym, ich wpływem na płynność  i rentowność organizacji, kształcenie umiejętności analizy zależności między poszczególnymi elementami kapitału obrotowego

– poznanie prawidłowości rozwoju we współczesnych przedsiębiorstwach, w powiązaniu  z możliwymi kierunkami procesów inwestycyjnych, wspierających ten rozwój

– uzyskanie umiejętności gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, optymalizacji kosztów i efektywności wykorzystania zasobów, a także organizacji gospodarowania nimi

– poznanie roli społecznej odpowiedzialności biznesu i jej wybranych przejawów  w praktyce gospodarczej

– wykorzystanie wiedzy na temat uczestnictwa ludzi w organizacji w motywowaniu pracowników

– umiejętność oceniania zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz identyfikowania obszarów problemowych, do których należy zastosować rozwiązania organizacyjne optymalizujące działalność opisywanych przedsiębiorstw.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x