skype wsh radom
rekrutacja online

Program Erasmus+

ERASMUS + to nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu opracowany na lata 2014-2020.

Nowo opracowany program ma na celu zaowocować w zmiany społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim znacząco przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, czy sprawiedliwości społecznej. Nowy program ERASMUS + zastąpił kilka dotychczasowych popularnych programów unijnych tj.:

  • LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie-Erasmus);
  • Młodzież w działaniu;
  •  Erasmus Mundus;
  •  Erasmus Tempus;
  •  Alfa;
  •  Edulink;
  •  programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego;

ERASMUS + ma na celu wykroczenie poza zakres wyżej wyszczególnionych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania się w rożnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży, eliminowanie sztucznych granic istniejących między poszczególnymi działaniami i projektami, wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy.

Budżet programu wynosi 14,7 mld euro i zakłada, że ponad 4 miliony osób zdobędzie cenne doświadczenie i nowe umiejętności studiując na uczelni partnerskiej, bądź odbywając praktyki lub wolontariat w prestiżowych europejskich przedsiębiorstwach. Program ERASMUS + również po raz pierwszy będzie wspierał przedsięwzięcia sportowe w szczególności mając na celu rozwiązanie problemu stosowania dopingu czy też ustawiania wyników zawodów sportowych.

Po raz pierwszy również program ten przewiduję dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych oraz tych z trudną sytuacja materialną, a także możliwość wyjazdów na praktykę niedawnym absolwentom.

Podsumowując, program ERASMUS +  został opracowany tak, by wspierać działania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązania wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!

erasmus

Informacje na temat Programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: www.erasmusplus.org.pl

UWAGA! Informujemy również wszystkich naszych studentów, że w ramach prowadzonej w Uczelni ścieżki anglojęzycznej, mogą jako przedmioty do wyboru brać udział w zajęciach ze studentami wymiany międzynarodowej Erasmus+.

Do wyboru są następujące przedmioty:

Semestr zimowy:
-Human Resources Management on the international market 5 ECTS
-European and International Commercial Law 5 ECTS
-Institutions and European Union Sources 4 ECTS
-Security Problems in the European Union 4 ECTS
-Pedagogical challenges in the modern world 4 ECTS
-Intercultural Communication in Europe 4 ECTS
-Economic policy in the European Union 4 ECTS
-International Marketing 4 ECTS
-Development of Information Technology in UE 4 ECTS
-Polish for beginners 6 ECTS

Semestr letni:

-Corporate Social Responsibility in the European Union 5 ECTS
-International Business Administration 4 ECTS
-Cyber threats and security of Informatic Systems 4 ECTS
-Global Financial Markets 4 ECTS
-International Relations in current world 5 ECTS
-Psychology in the management of international organizations 4 ECTS
-Regional Policy in the European Union 4 ECTS
-Social aspects of Integration Process in Europe 5 ECTS
-Telecommunications and promotion in the modern world 4 ECTS

-Polish for beginners 6 ECTS

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator Programu
mgr Paulina Marcinkiewicz
Kierownik Działu współpracy z zagranicą
i praktyk studenckich
Traugutta 61a, 26- 600 Radom, pokój 103
tel. +48 363 22 90 w. 45 / 504 048 642

POBIERZ FORMULARZ APLIKACYJNY – STUDIA/PRAKTYKI ERASMUS+

STAWKI Z DODATKIEM SOCJALNYM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ 2016

DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS+

KARTA ERASMUS+   DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO +

KARTA STUDENTA ERASMUS+

WYSOKOŚĆ STAWEK 2016 – STUDIA I PRAKTYKI

WYSOKOŚĆ STAWEK 2017 – STUDIA I PRAKTYKI 

ERASMUS+ PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

WYSOKOŚĆ STAWEK 2016 – STUDIA I PRAKTYKI

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x