skype wsh radom
rekrutacja online

Program Erasmus+

ERASMUS + to nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu opracowany na lata 2014-2020.

Nowo opracowany program ma na celu zaowocować w zmiany społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim znacząco przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, czy sprawiedliwości społecznej. Nowy program ERASMUS + zastąpił kilka dotychczasowych popularnych programów unijnych tj.:
  • LLP Erasmus (Uczenie się przez całe życie-Erasmus);
  • Młodzież w działaniu;
  •  Erasmus Mundus;
  •  Erasmus Tempus;
  •  Alfa;
  •  Edulink;
  •  programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
ERASMUS + ma na celu wykroczenie poza zakres wyżej wyszczególnionych programów przez promowanie synergii i wzajemnego inspirowania się w rożnych dziedzinach kształcenia, szkolenia, młodzieży, eliminowanie sztucznych granic istniejących między poszczególnymi działaniami i projektami, wspieranie nowych pomysłów, przyciąganie nowych podmiotów ze środowiska pracy i społeczeństwa obywatelskiego oraz pobudzanie nowych form współpracy.
Budżet programu wynosi 14,7 mld euro i zakłada, że ponad 4 miliony osób zdobędzie cenne doświadczenie i nowe umiejętności studiując na uczelni partnerskiej, bądź odbywając praktyki lub wolontariat w prestiżowych europejskich przedsiębiorstwach. Program ERASMUS + również po raz pierwszy będzie wspierał przedsięwzięcia sportowe w szczególności mając na celu rozwiązanie problemu stosowania dopingu czy też ustawiania wyników zawodów sportowych.
Po raz pierwszy również program ten przewiduję dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych oraz tych z trudną sytuacja materialną, a także możliwość wyjazdów na praktykę niedawnym absolwentom.
Podsumowując, program ERASMUS +  został opracowany tak, by wspierać działania krajów uczestniczących w programie na rzecz efektywnego wykorzystania potencjału umiejętności ludzkich i kapitału społecznego Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązania wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.
Zapraszamy do wzięcia udziału w programie!
Informacje na temat Programu Erasmus+ znaleźć można na stronie: www.erasmusplus.org.pl
UWAGA! Informujemy również wszystkich naszych studentów, że w ramach prowadzonej w Uczelni ścieżki anglojęzycznej, mogą jako przedmioty do wyboru brać udział w zajęciach ze studentami wymiany międzynarodowej Erasmus+.
Do wyboru są następujące przedmioty:
Semestr zimowy:
-Human Resources Management on the international market 5 ECTS
-European and International Commercial Law 5 ECTS
-Institutions and European Union Sources 4 ECTS
-Security Problems in the European Union 4 ECTS
-Pedagogical challenges in the modern world 4 ECTS
-Intercultural Communication in Europe 4 ECTS
-Economic policy in the European Union 4 ECTS
-International Marketing 4 ECTS
-Development of Information Technology in UE 4 ECTS
-Polish for beginners 6 ECTS
Semestr letni:
-Corporate Social Responsibility in the European Union 5 ECTS
-International Business Administration 4 ECTS
-Cyber threats and security of Informatic Systems 4 ECTS
-Global Financial Markets 4 ECTS
-International Relations in current world 5 ECTS
-Psychology in the management of international organizations 4 ECTS
-Regional Policy in the European Union 4 ECTS
-Social aspects of Integration Process in Europe 5 ECTS
-Telecommunications and promotion in the modern world 4 ECTS
-Polish for beginners 6 ECTS
Szczegółowych informacji udziela:
Koordynator Programu
mgr Paulina Marcinkiewicz
Kierownik Działu współpracy z zagranicą
i praktyk studenckich
Traugutta 61a, 26- 600 Radom, pokój 103
tel. +48 363 22 90 w. 45 / 504 048 642

FORMULARZ APLIKACYJNY ERASMUS+2019-20

erasmus

 

 


Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x