wsh logo

Pracownie Akademickie WSH

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Akademicka Pracownia Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem to profesjonalna pracownia realizująca zajęcia i warsztaty z zakresu: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania nowoczesną organizacją, zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi, prowadzenia branżowych symulacji biznesowych z zakresu planowania działalności przedsiębiorstw i zarządzania jakością poprzez wykorzystanie gier szkoleniowych np. ProfitQuest.

Formy prowadzonej działalności:
– ćwiczenia audytoryjne i warsztaty dla studentów WSH z wykorzystaniem technik symulacyjnych,
– praktyczna nauka zarządzania strategicznego poprzez zastosowanie technik symulacyjnych (tworzenie biznes planów jako Projekt Manager),
– zajęcia praktyczne z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi w ujęciu społeczno-gospodarczym,
– szkolenia z zakresu pozyskiwania środków z funduszy europejskich prowadzone przez ekspertów gospodarczo-biznesowych,
– działalność doradcza z zakresu prowadzenia projektów i oceny ryzyk.

Koordynator Pracowni Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
dr Iwona Kurkiewicz, ikurkiewicz@wsh.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE WSH

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content