skype wsh radom
rekrutacja online

Staże i praktyki

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.
Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 300 stałych Umów o współpracy z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą. Studenci mogą odbywać również praktyki w innych miejscach – muszą one jednak zapewniać realizację Ramowych programów praktyk.
Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia podpisanego i opieczętowanego przez Zakład pracy Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzory do ściągnięcia w Wirtualnym Dziekanacie – Dokumentacja dotycząca praktyk) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępne również w Wirtualnym Dziekanacie-Strona główna- Tablica ogłoszeń-Dokumentacja dotycząca praktyk- ramowe programy). W Ramowym programie praktyk znajdują się: zakres czynności do zrealizowania w trakcie praktyki, efekty uczenia, które student osiągnie po zrealizowaniu praktyki, wymiar praktyk, ich cel, przykładowe miejsca praktyk itp. Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, studentowi/słuchaczowi w ciągu 3 dni zostaną przygotowane imienne dokumenty- Skierowanie, Porozumienie na praktykę, Karta przebiegu praktyk/Dzienniczek praktyk. Dopiero po ich odbiorze, student/słuchacz może przystąpić do praktyki w wybranym Zakładzie pracy!!! (UWAGA! Rozpoczęcie praktyki przez odbiorem dokumentacji z praktyk jest niezgodne z Regulaminem odbywania praktyk studenckich i wiąże się z niezaliczeniem praktyk!).
WYMIAR PRAKTYK
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/20- STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE wynosi 6 miesięcy, czyli:
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 720 godzin,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE– 720 godzin,
 • KRYMINOLOGIA – 720 godzin,
 • INFORMATYKA– 720 godzin,
 • ADMINISTRACJA – 720 godzin,
 • ZARZĄDZANIE– 720 godzin,
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ– 720 godzin,
 • PSYCHOLOGIA– 720 godzin,
 • PEDAGOGIKA – 720 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/20- STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE wynosi 3 miesiące, czyli:
 • PEDAGOGIKA- 360 godzin,
 • ZARZĄDZANIE- 360 godzin,
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE- 360 godzin,
 • ADMINISTRACJA- 360 godzin,
 • PSYCHOLOGIA- 360 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/20- STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
 • PRAWO- 720 godzin,
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA- 240 godzin.
————————————————————————————————
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/19- STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE:
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 480 godzin,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE– 480 godzin,
 • KRYMINOLOGIA – 480 godzin,
 • INFORMATYKA– 480 godzin,
 • ADMINISTRACJA – 480 godzin,
 • ZARZĄDZANIE– 480 godzin,
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ– 480 godzin,
 • PSYCHOLOGIA– 480 godzin,
 • PEDAGOGIKA – 480 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/19- STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE:
 • PEDAGOGIKA- 480 godzin,
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE- 480 godzin,
 • ADMINISTRACJA- 480 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2017/18 i 2016/17:
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 120 godzin (sem.VI);
 • EKONOMIA- 120 godzin (sem.VI);
 • INFORMATYKA – 160 godzin (sem.VII);
 • PSYCHOLOGIA- 180 godzin (sem.VI);
 • PRAWO W BIZNESIE- 120 godzin (sem.VI);
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – 120 godzin (sem.VI);
 • ADMINISTRACJA – 120 godzin (sem.VI);
 • ZARZĄDZANIE- 120 godzin (sem.VI);
 • KRYMINOLOGIA – 480 godzin (120 godz. sem. II- praktyka organizacyjna, 120 godz. sem. III- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. IV- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. V- praktyka dyplomowa);
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – 480 godzin (120 godz. sem. II- praktyka organizacyjna, 120 godz. sem. III- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. IV- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. V- praktyka dyplomowa);
 • PEDAGOGIKA – 200 godzin.
Czas trwania praktyk dla studentów studiów II stopnia:
 • PEDAGOGIKA- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 45 godzin;
 • Studenci pozostałych kierunków praktyki nie odbywają!!!
Praktyki na studiach podyplomowych:
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
 • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.)
 • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 180 godz.
 • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – 60 godz.
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu – 120 godz.
Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.
Do pobrania:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00


Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x