skype wsh radom
rekrutacja online

Staże i praktyki

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych . Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 400 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą.

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzór poniżej) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępnym w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich oraz w Wirtualnym Dziekanacie).
Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, student/słuchacz zobowiązany jest do odbioru dokumentacji dotyczącej praktyk w terminie 3 dni od momentu złożenia  w Dziale w/w Zaświadczenia.

Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/19

Czas trwania praktyk dla studentów studiów I stopnia i studiów jednolitych magisterskich wynosi odpowiednio:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 6 miesięcy,
 • EKONOMIA- 6 miesięcy,
 • INFORMATYKA – 6 miesięcy,
 • PSYCHOLOGIA- 6 miesięcy,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – 6 miesięcy,
 • ADMINISTRACJA – 6 miesięcy,
 • ZARZĄDZANIE- 6 miesięcy,
 • KRYMINOLOGIA – 6 miesięcy,
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – 6 miesięcy,
 • PEDAGOGIKA – 6 miesięcy,
 • PRAWO- 6 miesięcy.

Czas trwania praktyk dla studentów studiów II stopnia wynosi:

 • PEDAGOGIKA- 3 miesiące,
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE- 3 miesiące,
 • ADMINISTRACJA- 3 miesiące.

UWAGA! Zgodnie z art. 67 i art. 68 Ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- w programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela- uwzględnia się dodatkowe standardy kształcenia, co oznacza, że osoby zapisane na Pedagogikę- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, na studia uzupełniające magisterskie, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych z I stopnia studiów- zobowiązane są do wyrównania różnic programowych!

Czas trwania praktyk dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2018/19

Czas trwania praktyk dla studentów studiów I stopnia wynosi odpowiednio:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 120 godzin (sem.VI);
 • EKONOMIA- 120 godzin (sem.VI);
 • INFORMATYKA – 160 godzin (sem.VII);
 • PSYCHOLOGIA- 180 godzin (sem.VI);
 • PRAWO W BIZNESIE- 120 godzin (sem.VI);
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – 120 godzin (sem.VI);
 • ADMINISTRACJA – 120 godzin (sem.VI);
 • ZARZĄDZANIE- 120 godzin (sem.VI);
 • KRYMINOLOGIA – 480 godzin (120 godz. sem. II- praktyka organizacyjna, 120 godz. sem. III- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. IV- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. V- praktyka dyplomowa);
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – 480 godzin (120 godz. sem. II- praktyka organizacyjna, 120 godz. sem. III- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. IV- praktyka specjalnościowa, 120 godz. sem. V- praktyka dyplomowa);
 • PEDAGOGIKA – 200 godzin (50 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza realizowana w trakcie IV semestru + 30 godz. I praktyka specjalnościowa- realizowana w trakcie V semestru + 120 godz. II praktyka specjalnościowa realizowana w trakcie VI semestru).

Czas trwania praktyk dla studentów studiów II stopnia:

 • PEDAGOGIKA- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 45 godzin;
 • Studenci pozostałych kierunków praktyki nie odbywają!!!

Praktyki na studiach podyplomowych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
 • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.)
 • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 120 godz.
 • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – 60 godz.
 • Zintegrowana  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu – 120 godz.

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk, dostępnych w Wirtualnym Dziekanacie.

Do pobrania:

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla przyjętych na studia w roku akademickim 2018-19 LIC, SUM, INŻ

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę dla przyjętych na studia przed rokiem 2018-19

Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę- studia podyplomowe 

Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej/stażu na poczet praktyki/zgodę na odbycie praktyki w innym terminie

Prezentacja na temat praktyk -instrukcja krok po kroku 

Karta uczestnictwa w zajęciach

Zaświadczenie potwierdzające osiągnięcie efektów kształcenia

WYKAZ INSTYTUCJI PARTNERSKICH

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00


Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x