wsh logo

Pracownie Akademickie WSH

Akademicka Pracownia Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Pracownia umożliwia prowadzenie symulowanych działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego na różnych szczeblach funkcjonowania Narodowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Przygotuje studentów do pracy w poszczególnych zespołach (operacyjnym, planowania i analizy zagrożeń, zabezpieczenia logistycznego i medycznego, itp.) w warunkach zbliżonych do realnych. Umożliwia między innymi realizację zajęć w formie ćwiczeń, wynikających z programu studiów oraz prowadzenie warsztatów w ramach praktyk studenckich. Zgromadzone pomoce dydaktyczne i wsparcie informatyczne pozwalają na przećwiczenie różnych epizodów sytuacji kryzysowych, pracy na różnych stanowiskach ZZK, pracy zespołowej, w warunkach deficytu czasu i napływających informacji o zagrożeniach oraz zakłóceniach wynikających z rozwoju sytuacji kryzysowej.
Pracownia bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wychodzi również naprzeciw potrzebom doskonalenia kadr organów samorządowych, szkolenia kandydatów do zatrudnienia w organach administracji państwowej i samorządowej w zakresie organizacji ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Oferuje również szkolenia dla seniorów w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa, zarówno z obszaru zagrożeń naturalnych, jak i wynikających z działalności grup przestępczych, w tym cyberzagrożeń.

 

PRACOWNIE AKADEMICKIE WSH

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content