skype wsh radom
rekrutacja online

Studia I i II stopnia

Rekrutacja na studia licencjackie i inżynierskie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu zaprasza na studia I stopnia licencjackie i inżynierskie absolwentów wszystkich typów szkół średnich, szkół pomaturalnych, pracowników firm i instytucji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie wykształcenia wyższego. Absolwenci studiów I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe zawodowe, który pozwala na kontynuację nauki na studiach II stopnia magisterskich oraz na wybranych studiach podyplomowych.

UWAGA! PROMOCJA

700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie na studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie do 30 września!

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia średniego, udokumentowanego świadectwem maturalnym.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na studia I stopnia w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu  prowadzona jest od maja do 30 września na kierunkach:

STUDIA LICENCJACKIE

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • EKONOMIA
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA
 • KRYMINOLOGIA
 • ADMINISTRACJA

STUDIA INŻYNIERSKIE

 • INFORMATYKA

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 2 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Absolwenci studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) uzyskują pełne kwalifikacje na poziomie 6 charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na studia magisterskie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu proponuje studia II stopnia magisterskie osobom z dyplomem licencjackim lub inżynierskim. Mogą je podjąć również absolwenci studiów magisterskich innych kierunków, którzy chcą rozszerzyć swoje wykształcenie na tym poziomie. Na studia magisterskie w WSH mogą aplikować absolwenci każdego kierunku studiów I i II stopnia. Ukończenie  studiów z dyplomem magistra uprawnia do podejmowania studiów podyplomowych oraz studiów trzeciego stopnia doktoranckich.

Warunkiem przyjęcia na studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu jest posiadanie wykształcenia wyższego, udokumentowanego dyplomem ukończenia studiów I stopnia.

Nabór na studia odbywa się bez egzaminu wstępnego. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rekrutacja na studia II stopnia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu prowadzona jest od 1 maja do 30 września na kierunkach :

STUDIA MAGISTERSKIE :

 • ADMINISTRACJA
 • PEDAGOGIKA
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
 • ZARZĄDZANIE
 • PSYCHOLOGIA

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PRAWO

Przy zapisie na studia wymagane są następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • 4 fotografie,
 • kserokopia dowodu osobistego.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia
 • suplement do dyplomu (w przypadku braku suplementu, karta przebiegu studiów)
 • zdjęcia na płycie CD lub DVD w wersji elektronicznej

Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) uzyskują pełne kwalifikacje na poziomie 7 charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zasady zaliczania kolejnych etapów studiów w tym dyplomowania przedstawione są w Regulaminie Studiów (www.wsh.pl – zakładka Akty prawne).

Zasady realizacji różnic programowych przez kandydatów, którzy wybrali inny kierunek studiów II stopnia niż ukończony kierunek studiów I stopnia zawarte są w Zarządzeniu nr 44 Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 20 kwietnia 2017 r. (do wglądu w Biurze Rektora).

Zasady potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów zawarte są w Uchwale nr 3/65 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu uznawalności efektów uczenia się w Wyższej Szkole Handlowej, w Radomiu zdobywanych w systemach poza formalnych i nieformalnych (do wglądu w Biurze Rektora).

Szczegółowych informacji udzielą :

DZIEKANATY

tel.:48 363 22 91 w. 41 

Wszystkich kandydatów na studia oraz osoby zainteresowane zapraszamy do Dziekanatów WSH, w których udzielane są wszelkie informacje dotyczące oferty Uczelni oraz warunków zapisu na studia. 

Rekrutacja:
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61a
tel. 48 362 13 32

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Traugutta 61 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 22 90, 48 363 22 91 w. 40

e-mail: wsh@wsh.pl 

murbanska@wsh.pl

 

Godziny otwarcia:

wtorek: 8.00 – 16.00

środa: 10.00 – 18.00

czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 16.00

niedziela: 8.00 – 15.00

Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

Dziekanat Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych

 

ul. Mazowieckiego 7 a, 26-600 Radom

tel./fax: 48 363 15 10, 48 360 10 75

e-mail: wsh@wsh.pl 

murbanska@wsh.pl

 

Godziny otwarcia:

czwartek: 8.00 – 16.00

piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 8.00 – 16.00

niedziela: 8.00 – 15.00

 

 

Zapisy na studia

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x