skype wsh radom
rekrutacja online

Czesne

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia.

Czesne semestr letni w roku akademickim 2020/2021

STUDIA licencjackie – CZESNE

  • semestr I, II, III, IV, V – 1900 ZŁ

  • semestr VI – 2200 ZŁ

 Wpisowe – 400 zł
Opłata rekrutacyjna – 100 zł

 


Studia inżynierskie – CZESNE

  • semestr I, II, III, IV, V, VI – 2050 ZŁ

  • semestr VII – 2350 zł

Wpisowe – 400 zł
Opłata rekrutacyjna – 100 zł

 


Studia magisterskie – jednolite, pięcioletnie studia (na kierunku PRAWO) – CZESNE

  • semestr I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII– 2150 zł

  • semestr IX, X2300 zł

Wpisowe: 400 zł

Opłata rekrutacyjna – 100 zł

Studia magisterskie – CZESNE

ABSOLWENCI / KANDYDACI Z INNYCH UCZELNI

  • ROK I (semestr I) – 1650 zł  (absolwenci WSH) / 2050 zł (pozostali kandydaci)
  • ROK I (semestr II) – 2050 zł
  • ROK II (semestr III) – 2050 zł
  • ROK II (semestr IV) – 2350 zł
Wpisowe: 200 zł

Czesne za studia I i II stopnia można rozłożyć na 5 rat w każdym semestrze!

Szczegółowe harmonogramy opłat są dostępne po zalogowaniu do wirtualnego dziekanatu, w zakładce ogłoszenia.

REGULAMIN OPŁAT

Warto uwzględnić fakt, że natychmiast po złożeniu dokumentów i otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia mogą Państwo starać się o przyznanie stypendium. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu oferuje do wyboru aż pięć rodzajów pomocy materialnej, na którą przeznacza blisko 4 miliony złotych rocznie. Połowa studentów WSH korzysta z pomocy materialnej w ramach stypendiów, a wielu studiuje za darmo bez żadnych opłat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, chcąc ułatwić rozliczenia z uczelnią, WSH uruchomiła terminal płatniczy, który umożliwia realizację wpłat bezgotówkowych. Każdy student, który posiada kartę płatniczą może dokonywać transakcji w kwesturze WSH – o szczegóły zapytaj na miejscu!

Studia podyplomowe – CZESNE

Kwestura – Sekcja Obsługi Studenta:

WSH, ul.Traugutta 61a
tel./fax 48 363 22 90 w. 50
e-mail: kwestura@wsh.pl