skype wsh radom
rekrutacja online

Psychologia

Psychologia – studia II stopnia o profilu praktycznym;

czas trwania studiów –  2 lata (4 semestry)

tytuł zawodowy absolwenta – magister psychologii

Cele kształcenia

Celem kształcenia  jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu metodologii badań psychologicznych, psychometrii stosowanej, mechanizmów zachowań, psychoterapii, psychoprofilaktyki, metod udzielania pomocy psychologicznej, konstruowania metod diagnostyki psychologicznej. Ze względu na praktyczny profil studiów  niezwykle ważne jest kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, czyli wykształcenie umiejętności stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej, podejmowania skutecznej interwencji, doradztwa i pomocy psychologicznej w wybranych przez studentów specjalnościach.

Konieczność sprawnego komunikowania się z ludźmi w różnym wieku  i zróżnicowanym profilu psychologicznym jest szczególnie istotne w zawodzie psychologa, dlatego w toku studiów studenci nabywają umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem różnych technik negocjacji i mediacji.

W trakcie studiów studenci będą mieli możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

  • Psychologia kliniczno-sądowa
  • Psychologia wychowawcza

Celem kształcenia na specjalności psychologia kliniczno – sądowa jest przekazanie studentom w praktyczny sposób najnowszych osiągnięć z metodologii diagnostyki psychologicznej- przygotowanie do kompetentnego korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych.  Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu interpretacji rozwoju i zaburzeń osobowości, rozpoznawania zaburzeń utrudniających prawidłowy rozwój i funkcjonowanie, rozpoznawania osobowości zdrowej i patologicznej, mechanizmów powstawania zaburzeń psychologicznych, w tym dewiacji i zachowań agresywnych, standardów sporządzania opinii psychologicznych, form pomocy psychologicznej. Poznają metodykę pracy psychologa sądowego, istotę interwencji kryzysowej oraz psychologii zeznań. Zapoznają się również z podstawami kryminologii, wiktymologii i suicydologii, nabędą podstawowe umiejętności w zakresie profilowania sprawców przestępstw, analizowania materiałów dowodowych i opiniodawstwa sądowego.

Celem kształcenia na specjalności psychologia wychowawcza  jest przygotowanie studentów do pracy wychowawczej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania rozwoju człowieka poprzez edukację, a także do podejmowania różnych działań interwencyjnych. Studenci poznają podstawowe nurty i koncepcje wychowania, a także metodykę pracy psychologa szkolnego i metody oraz techniki kształtowania umiejętności wychowawczych.  Zdobędą umiejętność analizy oddziaływania środowiska społecznego na wychowanków oraz umiejętność udzielania pomocy w kontakcie indywidualnym. Zdobędą przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania człowieka w rozwoju i doskonaleniu zawodowym i kształtowania ścieżki kariery w oparciu  o mocne strony osobowości (coaching i mentoring).

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x