skype wsh radom
rekrutacja online

Psychologia wychowawcza

Specjalność przygotowuje do pracy w instytucjach pomocowych    i psychoterapeutycznych zajmujących się wspieraniem dzieci, młodzieży i dorosłych  w radzeniu sobie z osobistymi trudnościami i wyzwaniami życia, a także w  edukacji, tzn.  w  szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwenci są przygotowani do organizowania, wspomagania, diagnozowania  i monitorowania rozwoju człowieka poprzez edukację i wychowanie, wyboru i planowania rozwoju osobistego i zawodowego, a także podejmowania działań interwencyjnych.  Mogą podjąć pracę w szkołach (w charakterze psychologa szkolnego), przedszkolach (psycholog przedszkolny), różnorodnych instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych  i resocjalizacyjnych, takich jak ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki terapii zajęciowej, świetlice psychoterapeutyczne itp. Absolwenci posiadają umiejętności przeprowadzania diagnozy i udzielania porad w zakresie wyboru zawodu lub preorientacji zawodowej w przypadku osób dorosłych. Mogą też prowadzić treningi psychoedukacyjne w różnych grupach wiekowych, wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i sytuacjach kryzysowych.

Możliwości zatrudnienia

Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów tej specjalności są także placówki terapeutyczne, resocjalizacyjne i opiekuńczo-resocjalizacyjne, instytucje uprawnione do prowadzenia postępowania mediacyjnego, schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze. Absolwenci mogą zostać społecznymi i zawodowymi kuratorami sądowymi (po uzupełnieniu kursem kwalifikacyjnym), a także liderami i animatorami działań pomocowych i samopomocowych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x