skype wsh radom
rekrutacja online

Praktyki studenckie

Wspierając naszych Studentów i Słuchaczy studiów podyplomowych w trudnej sytuacji wywołanej rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 oraz w związku z brakiem możliwości realizowania lub dokończenia rozpoczętych praktyk – decyzją Rektora Uczelni, wprowadzamy możliwość odbywania praktyk w sposób zdalny.

Co to oznacza? 

Po pierwsze, jeśli udało Wam się odebrać dokumenty i zakończyć praktykę, ale nie zdążyliście dostarczyć do Działu praktyk uzupełnionej dokumentacji- to możecie teraz przesłać skany lub zdjęcia wszystkich dokumentów- Skierowania, Porozumienia i Karty przebiegu praktyk bądź Dzienniczka- mejlem do weryfikacji. Jeśli wszystko będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a. Kiedy dotrą do nas oryginały- otrzymacie wpis elektroniczny bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. 

Po drugie, jeśli złożyliście w Dziale Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę, ale nie zdążyliście odebrać od nas dokumentów uprawniających do ich rozpoczęcia (Skierowania, Porozumienia, Karty przebiegu praktyk/Dzienniczka), ale macie możliwość realizacji praktyk w jakiejś instytucji- to możecie to zrobić- wtedy po zakończonej praktyce prześlecie nam: Podanie do Dziekana o zaliczenie odbytych praktyk/staży(podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia -obydwa do pobrania ze strony: https://wsh.pl/strefa-studenta/biuro-karier/staze-i-praktyki/ Do tego sporządzicie ręcznie lub komputerowo Zakres czynności wykonywanych w trakcie praktyki/stażu obowiązkowo zawierający: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy oraz wykaz czynności. Komplet również prześlecie mejlem do weryfikacji. Jeśli wszystko będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a. Kiedy dotrą do nas oryginały- otrzymacie wpis elektroniczny bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. 

Po trzecie, jeśli nadal jesteście aktywni zawodowo a Wasza praca jest zgodna z kierunkiem studiów, to przesyłacie nam: Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej (podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia -obydwa do pobrania ze strony: https://wsh.pl/strefa-studenta/biuro-karier/staze-i-praktyki/ Do tego musicie pobrać od pracodawcy lub poszukać w domu -Zakresu wykonywanych obowiązków obowiązkowo zawierającego: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy. Zgodnie z Kodeksem Pracy- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy każdy taki zakres powinien od pracodawcy otrzymać, także zachęcam do przeszukania domowych archiwów:) Komplet również prześlecie mejlem (skan, zdjęcie) do weryfikacji. Jeśli wszystko będzie poprawne- prześlecie dokumenty pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk Traugutta 61a. Kiedy dotrą do nas oryginały- otrzymacie wpis elektroniczny bez konieczności przyjeżdżania na Uczelnię. 

Po czwarte, jeśli nadal jesteście aktywni zawodowo lub byliście aktywni, ale Wasza praca jest/była niezgodna z kierunkiem studiów, odbywaliście już jakieś staże czy prace woluntarystyczne, szkolenia w okresie maksymalnie do 5 lat wstecz, to przesyłacie nam: Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej (podpisane w dwóch miejscach przez Studenta!) oraz Zaświadczenie o osiągnięciu efektów uczenia lub Świadectwo pracy (w przypadku jej zakończenia). Do tego musicie pobrać od pracodawcy lub poszukać w domu -Zakresu wykonywanych obowiązków obowiązkowo zawierającego: Wasze imię i nazwisko, pieczątkę firmy i podpis reprezentanta firmy. Zgodnie z Kodeksem Pracy- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy każdy taki zakres powinien od pracodawcy otrzymać, także zachęcam do przeszukania domowych archiwów:) . Podanie do dziekana i Zaświadczenie o efektach znajdziecie w Wirtualnym Dziekanacie i na stronie www.wsh.pl (https://wsh.pl/praktyki-studenckie/). Komplet dokumentacji w formie elektronicznej prześlecie najpierw do weryfikacji mejlowej pracownikom Działu praktyk lub opiekunom praktyk zdalnych. Później poproszeni zostaniecie o wysyłkę na adres Uczelni- Traugutta 61a.  

W takim przypadku zaliczony będzie Wam wymiar 2/3 praktyk, zaś 1/3 zrealizujecie pod okiem opiekuna praktyk zdalnych online- to, co będziecie mieli do napisania, przygotowania, przekaże Wam opiekun. Po zaliczeniu online wymaganego wymiaru skompletujecie elektroniczną dokumentację i prześlecie ją opiekunowi do weryfikacji – jeśli będzie kompletna, doślecie pocztą tradycyjną na adres Działu praktyk. 

UWAGA! Punkt ten nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne ze względu na to, iż te studia są kwalifikacyjne podlegające standardom kształcenia nauczycieli, wynikającym z osobnych ustaw!!! 

Po piąte, jeśli nie jesteście i nie byliście aktywni zawodowo, nie macie też możliwości odbycia praktyki w żadnej instytucji- nie martwcie się, wszystkie godziny zaliczycie online, biorąc udział w różnych zajęciach czy pisząc materiały. W tym celu musicie skontaktować się z opiekunem praktyk zdalnych, który wyznaczy Wam pracę. Po szóste, jeśli prowadzicie własną działalność gospodarczą- to dotyczą Was te zasady opisane w punkcie trzecim lub czwartym i dodatkowo przesyłacie wyciąg z CEiDG. 

Wszyscy studenci, którzy skorzystali z przedłużenia sesji lub warunku i mieli na to czas do 31 marca- z automatu mają przedłużone zaliczenie do 30 kwietnia bez konieczności pisania dodatkowych podań o przedłużenie!!! Wam zostało bardzo mało czasu na zaliczenie, więc w pierwszej kolejności powinniście się kontaktować z opiekunami. Pozostali studenci, którzy mają w tym semestrze obowiązkową praktykę do odbycia- mają na to czas do 30 września 2020 r.! 

Pamiętajcie, że wszystkie potrzebne podania, zaświadczenia, Ramowe programy praktyk z zakresem obowiązków do zrealizowania i efektami uczenia dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie, po zalogowaniu wchodzicie na Ogłoszenia (zakładka z lewej strony) – Treść ogłoszenia: Dokumentacja dotycząca praktyk (z 26-10-2019).  

W załączonym pliku znajdziecie listę kierunków i przypisanych im opiekunów praktyk zdalnych wraz z adresami mejlowymi do kontaktu. 

 

Zarządzenie Rektora WSH w sprawie praktyk

Podanie do Dziekana o zaliczenie pracy zawodowej, staży, wcześniejszej praktyki

Zaświadczenie potwierdzające osiągniecie efektów uczenia

Opiekunowie praktyk zdalnych

 

Zachęcamy do kontaktu na platformie Microsoft Teams z pracownikami Działu współpracy z zagranicą i praktyk studenckich:

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

Dyrektor Działu

mgr Paulina Marcinkiewicz

e-mail: zagranica@wsh.pl, pmarcinkiewicz@wsh.pl 


 Microsoft Teams: praktyki_1@wsh.pl 

Skype: praktyki_1@wsh.pl 

Dyżury online: 

środa, piątek 12:00-14:00, Sobota 9:00- 15:00 

 

mgr Anna Mączyńska 

Z-ca Dyrektora Działu 

praktyki@wsh.pl, biurokariery@wsh.pl, amaczynska@wsh.pl

 

Microsoft Teams: praktyki_2@wsh.pl 

Skype: praktyki_2@wsh.pl 

Dyżury online: 

wtorek, czwartek 12:00-14:00, Sobota 9:00- 15:00 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x