wsh logo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

O STUDIACH

Program studiów przewiduje przewagę zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Małe grupy i przyjazna atmosfera stymulują rozwój i pogłębienie umiejętności w zakresie porozumiewania się i komunikacji w firmie, pozyskiwania pracowników, kierowania i przywództwa, motywowania. Podczas studiów słuchacze nabywają praktycznej, interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników. 

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie praktyczną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rekrutacji, oceniania, motywowania, wynagradzania pracowników, komunikacji wewnętrznej, zarządzania
 • pozna nowoczesne metody zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach o różnej specyfice pracy
 • rozwinie wiedzę z zakresu psychologii, socjologii oraz prawa
 • ulepszy umiejętności komunikacji interpersonalnej
 • zapozna się ze współczesnymi kierunkami zarządzania kapitałem ludzkim
 • pozna psychologiczne aspekty zarządzania ludźmi
 • przećwiczy sztukę prowadzenia negocjacji

WSPÓŁPRACA

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zarządzające kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personalnego, itd.)
 • przedstawiciele działów HR
 • menedżerowie
 • osoby zainteresowane tematyką zarządzania zasobami ludzkimi

PROGRAM STUDIÓW

 • Zarządzanie kompetencjami
 • Rola menedżera w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Systemy motywacyjne w zarządzaniu
 • Systemy oceny pracy
 • Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej
 • Skuteczne negocjacje
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i budowanie zespołu
 • Coaching i mentoring w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kultura organizacji a zarządzanie zmianą
 • Turkusowy model zarządzania
 • Elementy prawa pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Budowanie kultury LEAN
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja
 • Rozwój pracowników i projektowanie procesów szkoleniowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Program studiów182 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content