wsh logo

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

O STUDIACH

Studia przeznaczone są dla pracowników oświaty, a także osób, które chcą zdobyć nowe kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi. Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, a także środowiska lokalnego. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w placówkach oświatowych.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • pozna najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z zarządzaniem oświatą
 • rozwinie umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie
 • zdobędzie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową
 • nabędzie umiejętność rozwiązywania rzeczywistych problemów występujących w placówce oświatowej oraz ustalania priorytetów w zakresie planowania i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych

WSPÓŁPRACA

ADRESACI STUDIÓW

 • obecni pracownicy oświaty
 • osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie organizacji i kierowania placówkami oświatowymi
 • osoby, które przygotowują się do objęcia stanowiska kierowniczego w placówce oświatowej
 • nauczyciele
 • absolwenci dowolnego kierunku studiów, posiadający uprawnienia pedagogiczne

PROGRAM STUDIÓW

 • Trening personalny
 • Prawo oświatowe
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Marketing i promocja szkoły
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Technologie informacyjne w edukacji i zarządzaniu oświatą
 • Wybrane zagadnienia organizacji przestrzeni edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z autyzmem i zespołem Aspergera)
 • Finansowanie działalności oświatowej – pozyskiwanie funduszy unijnych;
 • Organizacja systemu wsparcia psychologicznego dla uczniów w sytuacjach kryzysowych;
 • Coaching liderski
 • Kierowanie zmianą i rozwiązywanie konfliktów
 • Metodyka tworzenia koncepcji pracy szkoły
 • Organizacja pracy i zarządzenie szkołą;
 • Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Program studiów190 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content