wsh logo

STUDIA MENADŻERSKIE

O STUDIACH

Atuty kierunku to profesjonalna kadra wykładowców, zajęcia z praktykami oraz wysoka jakość w atrakcyjnej cenie. Studia przygotowują do sprawowania różnego rodzaju funkcji kierowniczych, zarządzania firmą i jej poszczególnymi działami, kreowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, tworzenia strategii rozwoju firmy i planów projektów organizacyjnych, a także doskonalą umiejętności przywódcze, negocjacyjne i techniki autoprezentacji.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu efektywnego zarządzania organizacją
 • nabędzie umiejętności przywódczych
 • ulepszy umiejętność autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • zdobędzie przygotowanie w zakresie strategicznego i operacyjnego kierowania firmą
 • nauczy się jak prowadzić negocjacje i rozwiązywać różne problemy
 • dowie się jak przygotować strategię rozwoju firmy oraz plany projektów organizacyjnych
 • pozna najnowsze techniki zarządzania zasobami ludzkimi

WSPÓŁPRACA

Sweryn logo

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie
 • przedstawiciele kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach i zakładach pracy
 • właściciele firm
 • politycy i działacze związków zawodowych
 • kandydaci na stanowiska zarządcze
 • osoby, które chcą udoskonalić swoje umiejętności przywódcze i interpersonalne

PROGRAM STUDIÓW

 • Zarządzanie strategiczne
 • Rachunkowość zarządcza
 • Zarządzanie jakością
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą
 • Zarządzanie innowacjami
 • Coaching menedżerski
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie projektami
 • Przywództwo
 • Zarządzanie finansami
 • PR i zarządzanie informacją
 • Budowanie kultury LEAN
 • Zarządzanie marką 
 • Budowanie marki osobistej (Personal Brending)

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

STUDIA MENEDŻERSKIE
Program studiów181 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content