wsh logo

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

O STUDIACH

Kierunek Rachunkowość i podatki to ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy pragną zdobyć aktualną wiedzę i sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków rachunkowości, w tym przez osoby prowadzące własne biura rachunkowe. Wiedza i zdobyte umiejętności będą przydatne również przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych i pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • będzie przygotowany do prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych
 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
 • będzie potrafił sprawnie poruszać się w najbardziej szczegółowych kwestiach rachunkowości i strategii podatkowych
 • pozna najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu ewidencji finansowej i podatkowej
 • nabędzie umiejętności sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych
 • podniesie kwalifikacje finansowo-księgowe
 • dowie się jak opracować dokumentację podatkową i doradzać w zakresie procedur podatkowych
 • zdobędzie wiedzę z zakresu prowadzenia i organizacji rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego

PARTNER KIERUNKU

CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Możliwość uzyskania Certyfikatu Księgowego C. I. K.

Baner szkoly pion

ADRESACI STUDIÓW

 • przyszli księgowi, którzy chcą nabyć lub udoskonalić wiedzę związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami
 • pracownicy biur rachunkowych
 • doradcy podatkowi
 • pracownicy organów podatkowych i skarbowych
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy systemu podatkowego
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Analiza sprawozdań finansowych
 • Podstawy prawne działalności gospodarczej
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo celne i dewizowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Podatki bezpośrednie
 • Podatki pośrednie
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie pełnej księgowości (księgi podatkowe)
 • Warsztaty obsługi programów: Rachmistrz, Rewizor, Symfonia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI
Program studiów200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1500 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content