wsh logo

PSYCHOLOGIA BIZNESU

O STUDIACH

Program studiów skierowany jest głównie do przedstawicieli biznesu, zajmujących się, m. in. zarządzaniem personelem, zarządzaniem marketingowym, reklamą, mediami społecznościowymi, właścicieli firm. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i nabycie przez nich umiejętności psychologicznych przydatnych w marketingu, public relations, rekrutacji kadry czy wspieraniu zespołu w czasie zmian i restrukturyzacji. Słuchacze zdobywają umiejętność współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Program studiów dostarcza szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, metod radzenia sobie ze stresem, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w każdej sferze życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego
 • pogłębi umiejętności budowania zespołu
 • udoskonali umiejętność zarządzania stresem oraz konfliktem w organizacji
 • ulepszy umiejętność wystąpień publicznych
 • zdobędzie wiedzę o technikach i metodach rekrutacji i selekcji pracowników
 • zdobędzie praktyczną wiedzę o wpływie rozwoju osobistego na rozwój zawodowy, jak również o projektowaniu szkoleń
 • nabędzie umiejętności negocjacyjnych w rozmowach biznesowych oraz sytuacjach konfliktowych
 • uzyska szeroką wiedzę z zakresu psychologii, a w szczególności w obszarze wpływania na zachowanie ludzi
 • będzie przygotowany do budowania zarówno strategi firmy, jak i wizerunku personalnego
 • będzie mógł podjąć zatrudnienie w działach marketingu, rekrutacji, szkoleń
 • będzie przygotowany do reprezentowania swojej organizacji w różnych sytuacjach biznesowych, jak również efektywniejszego prezentowania produktów

ADRESACI STUDIÓW

 • menedżerowie
 • przedstawiciele biznesu, pracujący w różnego rodzaju obszarach, m. in. zarządzaniu personelem, zarządzaniu marketingowym, reklamie, badaniach marketingowych, mediach społecznościowych
 • pracownicy działów obsługi klienta
 • właściciele firm, podejmujący decyzje w różnych obszarach zarządzania

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy psychologii społecznej
 • Budowanie zespołu
 • Psychologia stresu i zarządzanie stresem
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi – dobór kadr, motywowanie pracowników i mentoring pracowniczy
 • Przywództwo
 • Warsztaty komunikacyjne z elementami obsługi klienta
 • Psychologia konfliktów. Zarządzanie konfliktem i zmianą
 • Psychologia menedżera
 • Programowanie neurolingwistyczne w biznesie
 • Sztuka podejmowania decyzji
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
 • Negocjacje w biznesie
 • Rozwój osobisty a rozwój zawodowy
 • Komunikacja medialna

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

PSYCHOLOGIA BIZNESU
Program studiów180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1600 zł (szczegółowy harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content