wsh logo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI

O STUDIACH

Program studiów przygotowuje do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej. Słuchacze nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania administracją publiczną, wdrażania systemów zarządzania, sprawowania funkcji kierowniczych w obrębie administracji publicznej, posługiwania się wszelkimi dostępnymi narzędziami komunikacji oraz technik autoprezentacji. Studia adresowane są nie tylko do pracowników administracji, lecz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Przewaga zajęć praktycznych pozwoli na przećwiczenie stosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania w administracji.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania w administracji publicznej
 • będzie potrafił sprawnie realizować zadania z zakresu różnych dziedzin życia społecznego
 • będzie stosował kreatywne rozwiązania problemów pojawiających się w zarządzaniu jednostkami administracji
 • zapozna się z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego
 • weźmie udział w zajęciach z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • pozna techniki zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozna sposoby rozwijania organizacji
 • przetrenuje swoje umiejętności menedżerskie
 • będzie przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach administracji publicznej

ADRESACI STUDIÓW

 • przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy administracji publicznej
 • radni i liderzy lokalnych społeczności
 • osoby planujące podjęcie pracy w administracji publicznej

PROGRAM STUDIÓW

 • Podstawy teorii organizacji i zarządzania
 • Komunikacja w organizacji
 • Warsztaty menedżerskie
 • Rozwój organizacji
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo pracy
 • Podstawy ustrojowe administracji publicznej
 • Ustawa prawo zamówień publicznych
 • System informacyjno-decyzyjny organizacji
 • Projekty UE w instytucjach administracji publicznej – aspekty praktyczne
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Prawo administracyjne Unii Europejskiej
 • Prawo gospodarcze
 • Postępowanie administracyjne
 • Narzędzia informatyczne w administracji
 • Sztuka wystąpień publicznych (retoryka)
 • Warsztaty autoprezentacji

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI
Program studiów185 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1400 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content