wsh logo

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU

O STUDIACH

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy oraz prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • dowie się, jak udzielać porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dziecka;
 • nabędzie umiejętności korygowania wad mowy u dzieci;
 • nabędziesz uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy w przedszkolach, szkołach i ośrodkach dla dzieci z wadami słuchu;
 • może podjąć pracę w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach foniatrycznych i rehabilitacyjnych, szpitalach, sanatoriach oraz prywatnych gabinetach logopedycznych;
 • zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, lingwistyki i psychologii;
 • będzie przygotowany do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji;

WSPÓŁPRACA

SloneczkoLogo

bubalogo

ADRESACI STUDIÓW

 • absolwenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych;
 • osoby, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia;
 • osoby posiadające dobry słuch i nienaganną wymowę;
 • filolodzy, pedagodzy, psychologowie;

PROGRAM STUDIÓW

 • zagadnienia logopedyczne
 • fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • rozwój mowy dziecka
 • dyslalia
 • profilaktyka logopedyczna
 • terapia zaburzeń emocjonalnych
 • metody badań logopedycznych
 • diagnozowanie zaburzeń mowy
 • emisja głosu
 • komunikacja alternatywna
 • elementy foniatrii i psychiatrii
 • kultura języka ortofonia języka polskiego
 • oligofazja i zaburzenia mowy w założonych zespołach chorobowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU
Program studiów600 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów4 semestry
Praktyki
60 godz.
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*;
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*;

*O uruchomieniu kierunku decyduje liczba zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Leszczyńską e-mail aleszczynska@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content