wsh logo

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA

O STUDIACH

Grafika komputerowa i multimedialna są działami informatyki niezbędnymi w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów, które są przeznaczone do drukowania lub prezentacji wizualnych. Celem studiów jest zapoznanie studenta z modelowaniem grafiki 2D i 3D, obsługą programów graficznych, zastosowaniami grafiki a także z rodzajami mediów i obszarami ich wykorzystania. Zdobyta wiedza oraz uzyskane przez studenta umiejętności, pozwalają na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat tworzenia materiałów przeznaczonych do druku oraz prezentacji wizualnych
 • dowie się jak wykorzystywać zdjęcia, ilustracje zdigitalizowane za pomocą skanera, aparatu cyfrowego czy kamery do tworzenia wizualizacji
 • pozna modelowanie grafiki 3D
 • zdobędzie umiejętności obsługi programów graficznych
 • pozna techniki animacji, montażu cyfrowego
 • zdobędzie umiejętności tworzenia stron internetowych
 • będzie przygotowany do twórczego rozwijania zastosowań grafiki komputerowej na potrzeby internetu i multimediów
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności integrowania tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby zajmujące się projektowaniem witryn internetowych
 • osoby pracujące w reklamie i marketingu
 • osoby zajmujące się projektowaniem grafiki na potrzeby mediów społecznościowych
 • osoby zainteresowane generowaniem grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych
 • nauczyciele przedmiotów informatycznych

PROGRAM STUDIÓW

 • Grafika wektorowa
 • Systemy CAD
 • Grafika rastrowa
 • Projektowanie graficzne
 • Podstawy użytkowania systemów komputerowych
 • Projektowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych
 • Projektowanie wizualne interfejsu graficznego aplikacji na platformy mobilne w oparciu o podstawy projektowania UX/HCD
 • Modelowanie grafiki trójwymiarowej z elementami druku 3D
 • Graficzna wizualizacja tekstu
 • Projektowanie stron www
 • Przygotowanie do druku (DTP)
 • Podstawy animacji
 • Fotografia cyfrowa – techniki obróbki
 • Projekt końcowy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

GRAFIKA KOMPUTEROWA I MULTIMEDIALNA
Program studiów200 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1700 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content