wsh logo

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

O STUDIACH

Program jest skierowany do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3. Studia mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zdobędzie wiedzę na temat warsztatu pracy dydaktycznej ukierunkowanej na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III
 • zyska możliwość doskonalenia sprawności językowych takich jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie i konstruowanie struktur gramatyczno-leksykacyjnych na poziomie B2
 • przygotuje się do przystąpienia do egzaminu FCE – uprawniającego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III
 • będzie przygotowany do pracy dydaktycznej w charakterze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • zdobędzie kompetencje w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego
 • będzie potrafił rozpoznawać potrzeby, predyspozycje i możliwości dzieci we wczesnym etapie kształcenia
 • uzyska świadectwo uprawniające do prowadzenia zajęć językowych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych
 • będzie potrafił opracowywać i wdrażać własne materiały edukacyjne, oparte na własnej koncepcji i metodyce
 • będzie potrafił diagnozować potrzeby dzieci, rozwijać je i poddawać ewaluacji na każdym etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

ADRESACI STUDIÓW

 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne
 • nauczyciele języka angielskiego w różnych placówkach edukacyjnych, chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w przedszkolach i klasach I-III
 • obecni nauczyciele w różnych placówkach edukacyjnych, pragnący przekwalifikować się do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych
 • osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w przedszkolach i klasach I-III

PROGRAM STUDIÓW

 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Psychologiczne podstawy wczesnego nauczania
 • Komunikacja interpersonalna
 • Emisja głosu
 • Podstawy psychologii
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Lektorat języka angielskiego
 • Pedagogika ogólna
 • Fonetyka jezyka angielskiego
 • Psychologia wychowania
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
 • Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych
 • Anglojęzyczna literatura dla dzieci

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ
Program studiów340 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów3 semestry
Praktyki
60 godz
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1200 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content