wsh logo

COACHING I MENTORING

O STUDIACH

Słuchacze kierunku wypracowują cechy profesjonalnego coacha, uczą się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania, np. w znalezieniu balansu między życiem osobistym a zawodowym, powrotu na wytyczone drogi. Uczestnicy studiów rozwijają umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera). Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które wpływają również silnie na osobisty rozwój.

CELE STUDIÓW

Słuchacz:

 • zrozumie istotę coachingu, pozna różne typy coachingu
 • lepiej pozna siebie i swoje predyspozycje do pełnienia roli coacha
 • rozwinie swoje kompetencje interpersonalne
 • pozna różne modele sesji coachingowych
 • zdobędzie praktyczne umiejętności stosowania metod i narzędzi coachingowych
 • będzie potrafił zaplanować własną ścieżkę kariery jako zawodowego trenera
 • będzie potrafił pracować z grupą i stosować wiedzę zdobytą podczas studiów

WSPÓŁPRACA

cbi
skills factory

ADRESACI STUDIÓW

 • profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
 • dyrektorzy, kierownicy, profesjonaliści zatrudnieni w działach HR
 • psychologowie i terapeuci
 • osoby pracujące w roli coacha, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe
 • osoby pragnące doskonalić się zawodowo i personalnie

PROGRAM STUDIÓW

 • Specyfika pracy coachingowej
 • Narzędzia pracy mentora
 • Struktura i przebieg sesji coachingowej
 • Coaching biznesowy
 • Life coachnig
 • Etyka w pracy coacha i mentora
 • Trening personalny
 • Praca z oporem i ograniczającymi przekonaniami
 • Metody radzenia sobie z klientem trudnym
 • Sesje superwizowane
 • Kreatywność w pracy coacha
 • Praktyczny warsztat mentoringu
 • Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem
 • Strategia i narzędzia budowania marki osobistej

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

COACHING I MENTORING
Program studiów180 godz. zajęć dydaktycznych
Czas trwania studiów2 semestry
Forma zajęćwykłady, ćwiczenia, warsztaty, konwersatoria
Tryb studiówniestacjonarne lub online
(sobota-niedziela)

 

ZASADY NABORU

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w ciągu roku:

 • do końca września – zajęcia rozpoczynają się w październiku*
 • do końca lutego – zajęcia rozpoczynają się w marcu*

*o uruchomieniu kierunku decyduje liczba kandydatów

WYMAGANE DOKUMENTY

ZAPISY NA STUDIA

DODATKOWE INFORMACJE

Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych

mgr Estera Witkowska

wt.- sob. 08.00-16.00

tel. 691 485 335
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, ewitkowska@wsh.pl

Specjalista ds. studiów podyplomowych i szkoleń

mgr Katarzyna Dusińska

wt. -sob. 08.00-16.00

tel. 603 441 717
e-mail: podyplomowe@wsh.pl, kdusinska@wsh.pl

OPŁATY ZA STUDIA

 • brak opłaty rekrutacyjnej
 • opłata za semestr to 1800 zł (pobierz harmonogram opłat)
 • PROGRAMY ZNIŻKOWE
 • opłaty dodatkowe:
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł

FAKTURY

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY prosimy o kontakt z KWESTURĄ: kwestura@wsh.pl 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content