skype wsh radom
rekrutacja online

Administracja finansowo-gospodarcza

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Wybór tej specjalności umożliwi studentowi zdobycie kompetencji niezbędnych do objęcia samodzielnych stanowisk w organizacjach biznesowych i pozarządowych, jak również w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Specjalność pozwala studentowi zdobycie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz zdolności do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe. Studia przygotowują do pracy w zakresie analizy i interpretowania aktów prawnych regulujących sposób działania jednostek budżetowych, okoliczności i poprawności rozwiązań w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, planowania i zarządzania budżetem w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych i jednostkach budżetowych, zarządzania finansami w urzędach administracji publicznej, podejmowania działań w obszarze stymulowania przedsiębiorczości. Specjalność przygotowuje studenta do podejmowania decyzji finansowo-gospodarczych nie tylko w jednostkach administracji publicznej, ale również w różnych innych podmiotach związanych z gospodarką i skarbowością.

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na:

 • mikro- i makroekonomii;
 • finansów publicznych i prawa finansowego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • podstaw wiedzy o polskim systemie podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych.
 • audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji
 • prawa cywilnego z umowami w administracji;
 • prawa zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • finansów samorządu terytorialnego,
 • polityki regionalnej UE,

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni, jako specjaliści ds. gospodarczych lub finansowych w jednostkach budżetowych, w wydziałach kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji rządowej (np.inspekcji pracy, inspekcji handlowej, inspekcji sanitarnej), specjaliści w administracji skarbowej i podatkowej, ds. funduszy unijnych w instytucjach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, w izbach gospodarczych, zrzeszeniach przedsiębiorców, agencjach wspierających rozwój przedsiębiorczości, w instytucjach finansowych i gospodarczych  zarówno publicznych, jak i prywatnych (przedsiębiorstwa, banki, fundacje, itd.).

Zapisy na studia

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x