skype wsh radom
rekrutacja online

Administracja

KIERUNEK ADMINISTRACJA
STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Koncepcja studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku administracja maja na celu przekazanie wiedzy i umiejętności zapewniających przyszłym absolwentom osiągniecie sukcesu na rynku pracy. Program studiów posiada charakter uniwersytecki zgodny z wymogami nowoczesnego szkolnictwa w dobie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Głównym celem studiów II stopnia jest przekazanie studentom umiejętności administracyjnych, działania na podstawie i w granicach prawa. Uniwersalna erudycja i doświadczenie zdobyte podczas studiowania na kierunku administracja otwierają przed osobami z tytułem magistra szerokie możliwości w znalezieniu stabilnej i dobrze płatnej pracy. Wyższa Szkoła Handlowa podjęła zamiar przeprofilowania przyjętego w społeczeństwie postrzegania administracji jako wyłącznego działania urzędników na rzecz kształcenia ekonomistów dla szeroko pojmowanej administracji publicznej. Zajęcia są tak zorganizowane, aby student uzyskał niezbędną wiedzę oraz umiejętność jej efektywnego wykorzystania oraz pogłębienia. Na wykładach prowadzonych przez najwybitniejszych naukowców, praktyków i międzynarodowych ekspertów studenci zdobywają wiedzę ogólną. Ćwiczenia natomiast poświęcone są kształtowaniu umiejętności praktycznych, dzięki którym studenci nabywają umiejętność stosowania prawa podczas wykonywania przyszłej pracy. Przyszli administratywiści mogą pogłębiać swoje zainteresowania przez czynne uczestnictwo w pracach kół naukowych działających na Wydziale Nauk Prawnych m.in. z prawa międzynarodowego i europejskiego czy prawa konstytucyjnego, oraz przez udział w zajęciach prowadzonych w językach obcych. Ponadto na uczelni działają wydziałowe zespoły badawcze, do prac których włączają się studenci. Poza programem zajęć obowiązkowych organizowane są wykłady z udziałem znanych wykładowców zarówno polskich jak i zagranicznych, sympozja, konferencje naukowe oraz dyskusje, podczas których studenci mają możliwość nawiązania kontaktów z wybitnymi osobowościami życia kulturalnego i politycznego oraz zdobycia nowych doświadczeń, które mogą być początkiem naukowej, zawodowej czy politycznej kariery.

Program studiów na kierunku administracja opracowany został na podstawie innowacyjnego połączenia kilku dziedzin wiedzy, m. in. prawa administracyjnego, zarządzania, funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Ponadto studenci zdobywają umiejętności analityczne i metodologiczne, dzięki którym przy zachowaniu prawa człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, będą potrafić świadomie i racjonalnie oceniać, podejmować trafne decyzje, samodzielnie rozwiązywać problemy, kierować zespołami pracowniczymi, opracowywać i wdrażać programy a także podejmować twórcze inicjatywy. Niezależnie od wymogów, wynikających ze standardów kształcenia, przyszli absolwenci uzyskają również wiedzę na temat podstawowych zjawisk ekonomicznych.

Program studiów obejmuje m.in. wiedzę:

  • z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych UE oraz programów operacyjnych oraz umiejętność przygotowywania projektów do Unii Europejskiej  zdobywanie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia z funduszy unijnych, ustalenie celu projektu, definiowanie celu projektu, planowanie kosztów, przygotowywanie wniosku o udzielnie pomocy
  • obejmującą rozumienie wspólnotowego systemu ochrony prawnej w tym z zakresu relacji sąd krajowy – sąd wspólnotowy oraz ochrony podmiotów indywidualnych
  • dotyczącą zasad ustroju politycznego państwa oraz historii myśli ustrojowo administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej
  • opartą o istotę sadownictwa administracyjnego oraz o przebieg postępowania administracyjnego
  • dotyczącą rozumienia zasad i procesów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej i organizacjach
  • o prawie ochrony konkurencji, dzięki której student rozumie aktualne problemy ochrony konkurencji występujące w gospodarce rynkowej
  • z zakresu prawa karnego skarbowego w stopniu pozwalającym na stosowanie prawa karnego skarbowego w praktyce
  • dotyczącą socjologii organizacji, która pozwala na dokonywanie analizy problemów organizacyjnych oraz ich rozwiązywania w praktyce

Perspektywy zawodowe

Efektem nauczania ma być wykształcenie nowoczesnych administratywistów, znających zasady i mechanizmy działania gospodarki, posiadających nawyki systematycznego kształcenia oraz rozwoju zawodowego. Takie przygotowanie umożliwi zajmowanie kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielne wykonanie pracy w administracji rządowej, samorządowej, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, placówkach kulturalnych organach partii politycznych, instytucjach krajowych, przedstawicielstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Oprócz tego przed absolwentami otworzy możliwość pracy w instytucjach niepublicznych, takich jak banki czy firmy ubezpieczeniowe oraz firmy międzynarodowe. Studia przygotowują również do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa na rynku UE.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x