skype wsh radom
rekrutacja online

Zarządzanie

Koncepcja studiów

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry menedżerskiej dla potrzeb biznesu, administracji oraz organizacji społecznych. Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania różnymi sferami działalności podmiotów rynkowych oraz optymalnego wykorzystania rzadkich zasobów: ludzkich, rzeczowych i finansowych. Poznają zagadnienia społeczne, prawne i ekonomiczne. W programie studiów wyeksponowana jest problematyka indywidualnej przedsiębiorczości. Ma to służyć przygotowaniu absolwentów do prowadzenia własnego biznesu, a także ukształtowaniu postawy otwartości na zmiany i kreatywności. Równie istotne z punktu widzenia sukcesu na rynku pracy jest ukształtowanie wśród studentów umiejętności zarządzania systemem komunikacyjnym organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań public relations w procesie kształtowania wizerunku firmy. W planie studiów znajdą się przedmioty, takie jak: zachowania organizacyjne, Public Relations w organizacji, materiały i teksty PR, zarządzanie relacjami z klientem, system komunikacji marketingowej firmy. W trakcie zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczeń, warsztatów, seminariów), studenci będą samodzielnie rozwiązywać problemy, współpracować w zespołach, korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć i porządkować wiedzę, organizować i oceniać pracę własną i cudzą, przygotowywać projekty biznesowe, realizować wystąpienia ustne i pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych, podejmować inicjatywy twórcze, pełnić różne role zawodowe.

Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Treści kształcenia obejmują zagadnienia prawnicze oraz przedmioty z zakresu nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, m.in.:

 • Podstawy prawoznawstwa
 • Prawo finansowe oraz prawo handlowe i cywilne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo międzynarodowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Mikroekonomia oraz makroekonomia
 • Finanse publiczne
 • Marketing oraz badania marketingowe
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Naukę o przedsiębiorstwie
 • Teorię organizacji i zarządzania
 • Metody i techniki zarządzania
 • Rachunkowość finansową i podatkową oraz zarządczą
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Zarządzanie jakością, ryzykiem, innowacjami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie projektami (w tym unijnymi)
 • Organizacja systemów logistycznych

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach o różnych formach własności i różnych formach organizacyjno-prawnych, jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), organizacjach non-profit, instytucjach unijnych oraz strukturach bezpieczeństwa państwa, a także przygotowują do prowadzenia własnej działalności. Absolwenci potrafią zarządzać firmami rodzinnymi, projektować i wdrażać innowacyjne rozwiązania organizacyjne, pełnić funkcje specjalistów i menedżerów na różnych szczeblach zarządzania. Absolwenci mogą również podjąć studia drugiego stopnia na tym samym, bądź pokrewnych kierunkach.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x