skype wsh radom
rekrutacja online

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na tej specjalności jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W toku trzech lat studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych określonych przez plan studiów, nabywając kompetencje ogólne i specyficzne dla specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci zdobywają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw: umiejętność organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci, umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków. Poznają warsztat pracy nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej, motorycznej, plastycznej i technicznej, w tym zasady monitorowania osiągnięć dzieci i konstruowania oceny opisowej, a także problematykę pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami. Absolwenci po ukończeniu procesu edukacji w ramach wyższych studiów zawodowych są wyposażeni w kompetencje w zakresie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi z trudnościami w nauce, są w pełni przygotowani do pełnienia roli nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, tym samym odpowiadać na aktualne potrzeby rynku pracy. Absolwenci, kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych, otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

 

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • psychologia rozwojowa i osobowości
  • pedagogika pojęć i systemów pedagogicznych
  • teoretyczne podstawy wychowania i kształcenia
  • historia myśli pedagogicznej
  • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
  • wychowanie estetyczne
  • pedagogika przedszkolna
  • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
  • edukacja medialna
  • metodyka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w placówkach przedszkolnych, oraz klasach początkowych szkół podstawowych. Może pracować w świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych i terapeutycznych, rodzinnych domach dziecka, placówkach specjalistycznego poradnictwa, placówkach kultury.

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna studia

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x