skype wsh radom
rekrutacja online

Konsultacje

Studia online to niebywała okazja, by nie ruszając się z domu uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, czy spotykać się w wirtualnych grupach z kolegami  z roku, ale także konsultować się z wykładowcami, promotorami.

Chcesz zadać pytanie wykładowcy, masz wątpliwości dotyczące zaliczeń? Poniżej prezentujemy wykaz dyżurów i konsultacji wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na platformie TEAMS.

DYŻURY WYKŁADOWCÓW:

 

 

Basak Alina dr inż.

e-mail: alina_basak@o2.pl

Microsoft teams: alina.basak@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

11.10.2020. godz. 15.00-15.45

25.10.2020. godz. 15.00-15.45

15.11.2020. godz. 10.40-11.25

13.12.2020. godz. 15.00-15.45

17.01.2021. godz. 15.00-15.45

 

Berus Anna mgr

e-mail: annaberus@op.pl

Microsoft teams: anna.berus@wsh.pl

 

dyżury w terminach : 

08.11.2020 godz.18.00-18.45

21.11.2020 godz.18.00-18.45

12.12.2020 godz.18.00-18.45

16.01.2021 godz.18.00-18.45

30.01.2021 godz.18.00-18.45

  

Bochnia Edyta dr

e-mail: ebochnia@wsh.pl

Microsoft teams: edyta.bochnia@wsh.pl

  

dyżury  w terminach: 

03.10.2020 – 12:00
07.11.2020 – 12:00
21.11.2020 – 12:00
05.12.2020 – 12:00
19.12.2020 – 12:00
09.01.2021 – 12:00
23.01.2021 – 10:00

 

Bundy Wioletta dr

e-mail: wbudny@wsh.pl

Microsoft teams: wioletta.budny@wsh.pl

 

dostępność w terminach: 

04.10.2020  godz. 10.45 – 11.30

22.11.2020  godz. 14.15 – 15.00

05.12.2020  godz. 14.15 – 15.00

24.01.2021  godz. 11.20 – 12.05

07.02.2021  godz. 10.45 – 11.30

 

Chrzanowska Danuta mgr 

e-mail: dchrzanowska@wsh.pl 

Microsoft teams: danuta.chrzanowska@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

06.11.2020  godz. 15.30 – 16.30

24.01.2021 godz. 12.00- 13.00

 

Cichy-Jasiocha Barbara 

e-mail: bcichy-jasiocha@wsh.pl 

Microsoft teams: barbara.cichy-jasiocha@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

czwartki w godz.16.30-17.15 (dla studiów stacjonarnych)

po każdych zajęciach sobotnich przez 45 min. (dla studiów niestacjonarnych)

 

 

 

 

Czubak Robert mgr 

e-mail: rczubak@wsh.pl 

Microsoft teams: robert.czubak@wsh.pl 

 

Zarządzanie kryzysowe:

24.10.2020 godz. 14.50 – 15.50

4.11.2020 godz. 14.50 – 15.50

12.12.2020 godz. 14.50 – 15.50

 

Analiza ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

07.11.2020 – godz. 14.00 – 1500

23.01.2020 – godz. 10.30 – 11.30

 

Dobosz Piotr

e-mail: pdobosz@wsh.pl 

Microsoft teams: piotr.dobosz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

Studia niestacjonarne :

18.10.2020  godz. 16:00-17:00

08.11.2020  godz. 16:45- 18:00

22.11.2020  godz. 11:00-13:00

6.12.2020   godz. 16:45-18:00

19.12.2020  godz. 10:30-11:30

10.01.2021  godz. 13:15-15:00

23.01.2021  godz. 14:00-15:00

24.01.2021 godz. 14:00-15:00

07.02.2021 godz. 10:00-11:30

Studia stacjonarne:

od 15.10.2020  co drugi czwartek w godz. 17:00 – 18:00

 

Domański Michał dr 

e-mail: mdomanski@wsh.pl 

Microsoft teams: michal.domanski@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 godzina 11:20

21.11.2020 godzina 11:20

09.01.2021 godzina 11:20

 

Durasiewicz Milena mgr 

e-mail: mdurasiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams:  teams:milena.durasiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

06.10.2020 godz. 18:15-19:00

07.10.2020 godz. 18:00-18:45

14.10.2020 godz. 18:00-18:45

20.10.2020 godz. 18:15-19:00

21.10.2020 godz. 18:00-18:45

28.10.2020 godz. 18:00-18:45

03.11.2020 godz. 18:15-19:00

04.11.2020 godz. 18:00-18:45

08.11.2020 godz. 15:00-15:45

17.11.2020 godz. 18:15-18:45

18.11.2020 godz. 18:00-18:45

25.11.2020 godz. 18:00-18:45

01.12.2020 godz. 18:15-19:00

02.12.2020 godz. 18:00-18:45

08.12.2020 godz. 18:15-19:00

09.12.2020 godz. 18:00-18:45

15.12.2020 godz. 18:15-19:00

16.12.2020 godz. 18:00-18:45

22.12.2020 godz. 18:15-19:00

12.01.2021 godz. 18:15-19:00

13.01.2021 godz. 18:00-18:45

20.01.2021 godz. 18:00-18:45

24.01.2021 godz. 14:15-15:00

26.01.2021 godz. 18:15-19:00

27.01.2021 godz. 18:20-19:05

07.02.2021 godz. 15:00-15.45

 

Dźwiarek Andrzej mgr 

e-mail: adzwiarek@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.dzwiarek@wsh.pl 

 

dostępność w terminach: 

2020-11-07 sobota godz. 18.20 -19.05

2020-12-05 sobota godz.18.20-19.05

2020-12-10 czwartek godz.13.10 -13.55

2020-12-17 czwartek godz.13.10 -13.55

2021-01-07 czwartek godz. 13.10 -13.55

2021-01-10 niedziela godz. 18.20 – 19.05

2021-01-14 czwartek godz.13.10-13.55

2021-01-21 czwartek godz. 13.10 -13.55

 

 

Falecki Janusz inż. dr hab.

e-mail: januszfal@interia.pl

Microsoft teams: janusz.falecki@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 r. godz. 16.45 – 17.30,

21.11.2020 r.  godz. 11.30 – 12.15,

22.11.2020 r. godz. 16.45 – 17.30,

19.12.2020 r. godz. 13.15 – 14.00,

09.01.2021 r. godz. 16.45 – 17.30,

23.01.2021 r. godz. 13.15 – 14.00.

 

Gołębiowski Andrzej dr prof. WSH

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Microsoft teams: andrzej.golebiowski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

środy : 12.30 – 14.00

piątki: 9.00 – 10.30

 

Kaczmarek Łukasz

e-mail: lkaczmarek@wsh.pl 

Microsoft teams: lukasz.kaczmarek@wsh.pl 

 

terminy konsultacji – po każdych zajęciach:

22.11.2020 godz. 11:20-12:50

20.12.2020 godz.14:50-15:40

10.01.2021 godz.14:50-15:40

 

Kosma Zbigniew prof.dr hab. 

e-mail: zkosma@wsh.pl 

Microsoft teams: zbigniew.kosma@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

soboty 17:15 – 18:00.

 

Kozłowska Katarzyna mgr 

e-mail: kkozlowska@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.kozlowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

22.11.2020 godz. 15.30

24.01.2021 godz. 12.00

 

Kurkiewicz Iwona dr 

e-mail: ikurkiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams: iwona.kurkiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

04.10.2020 – 11:25-12:10

18.10.2020 – 9:00 – 9:45

22.11.2020 – 9.00 – 9:45

06.12.2020 – 9.00 – 9:45

10.01.2021 – 9:00 – 9:45

24.02.2021 – 9:00 – 9:45

 

Mazur Włodzimierz mgr 

e-mail: wmazur@wsh.pl 

Microsoft teams: wlodzimierz.mazur@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

18.10.2020

Przedmiot : Bankowość

godz. 11.30-12.30

godz. 18.10.2021

 

Przedmiot: Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz. 18.30-19.30

22.11.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

20.12.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

20.12.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.18.30-19.30

24.01.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

24.01.2021

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

 

Mleczkowska Ewelina mgr 

e-mail: emleczkowska@wsh.pl 

Microsoft teams: ewelina.mleczkowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

7.11.2020  godz. 19.00 – 19.45

8.11.2020  godz. 19.00 – 19.45

21.11.2020 godz. 19.00 – 19.45

5.12.2020  godz. 19.00 – 19.45

6.12.2020  godz. 19.00 – 19.45

22.11.2020 – od godz. 15.30 – 16.15

06.02.2021 – od godz. 18.20 – 19.05

 

Młodziejowska – Seredyn Urszula dr 

e-mail: umlodziejowska@wsh.pl 

Microsoft teams: urszula.mlodziejowska-seredyn@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

9.10.2020  godz.  9:00-9:45

23.10.2020 godz. 9:00-9:45

26.10.2020 godz. 9:00-9:45

06.11.2020 godz. 9:00- 9:45

08.11.2020 godz.10:45-11:30

20.11.2020 godz. 9:00- 9:45

04.12.2020 godz. 9:00- 9:45

06.12.2020 godz.10:45-11:30

14.12.2020 godz. 9:00- 9:45

10.01.2021 godz.10:45-11:30

15.01.2021 godz. 9:00- 9:45

22.01.2021 godz. 9:00- 9:45

29.01.2021 godz. 9:00- 9:45

 

 

Możyłowski Piotr dr, prof.WSH 

e-mail: pmozylowski@wsh.pl  

Microsoft teams: piotr.mozylowski@wsh.pl  

 

Konsultacje w terminach zjazdów (platforma Teams):

08.11.2020 – 13:10 – 13:55

12.12.2020 – 11:30 – 12:15

24.01.2021 – 12:15 – 13:00

07.02.2021 – 10:40 – 11:25

(W sprawach pilnych kontakt w terminach zjazdów, których terminy podane są

w Wirtualnym Dziekanacie).

 

Nowak Paweł dr prof.WSH 

e-mail: pnowak@wsh.pl 

Microsoft teams: pawel.nowak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

09.10.2020 godz. 8:30-9:15

16.10.2020 godz. 8:30-9:15

23.10.2020 godz. 8:30-9:15

06.11.2020 godz. 8:30-9:15

20.11.2020 godz. 8:30-9:15

27.11.2020 godz. 8:30-9:15

04.12.2020 godz. 8:30-9:15

18.12.2020 godz. 8:30-9:15

22.01.2020 godz. 8:30-9:15

Nowak Katarzyna mgr

e-mail: knowak@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.nowak@wsh.pl 

 

17.10.2020 r. (sobota)    – 10.40 – 11.25
24.10.2020 r. (sobota)     – 10.40 – 11.25
14.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25
15.11.2020 r. (niedziela) – 10.40 – 11.25
21.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25
28.11.2020 r. (sobota)     – 10.40 – 11.25
16.01.2021 r. (sobota)     – 10.40 – 11.25
 06.02.2021 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

 

Pawlińska Aneta dr 

e-mail: apawlinska@wsh.pl 

Microsoft teams: aneta.pawlinska@wsh.pl 

 

17.10.2020 godz. 10.30-11.30 – Identyfikacja kryminalistyczna badania

20.10.2020 godz. 18.20- 19.20 -Etiologia przestępczości

10.11.2020 godz. 18.20-19.20 – Kryminologia porównawcza

05.12.2020 godz. 10.30-11.30 – Polityka kryminalna

09.01.2020 godz. 9.30-11.30 –   Wszystkie prowadzone przedmioty

 

Podolski Artur mgr inż. 

e-mail: apodolski@wsh.pl 

Microsoft teams: artur.podolski@wsh.pl 

 

dyżury w terminie: 

2020-10-08 godz.11:20 – 12:05

2020 10-15 godz.11:20 – 12:05

2020-10-22 godz. 11:20 – 12:05

2020-10-29 godz.11:20 – 12:05

2020-11-05 godz.11:20 – 12:05

2020-11-19  godz.11:20 – 12:05

2020-11-26  godz. 11:20 – 12:05

2020-12-03 godz. 11:20 – 12:05

2020-12-10 godz.11:20 – 12:05

2021-01-14 godz. 11:20 – 12:05

2021-01-22 godz. 13:05 – 13:55

Romanek Zenon dr 

e-mail: zromanek@wsh.pl 

Microsoft teams: zenon.romanek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 godz. 14.50 – 15.35

05.11.2020 godz. 14.50 – 15.35

21.11.2020 godz. 14.50 – 15.35

17.12.2020 godz. 14.50 – 15.35

09.01.2021 godz. 14.50 – 15.35

13.01.2021 godz. 11.30 – 12.15

06.02.2021 godz. 10.45 – 11.30

 

Sadowska Agnieszka dr prof.WSH 

e-mail: asadowska@wsh.pl 

Microsoft teams: agnieszka.sadowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

wtorki godz.12.00-14.00

soboty godz. 9.00-11.00

 

Samcik Monika dr 

e-mail: msamcik@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.samcik@wsh.pl 

 

dyżury online: 

poniedziałki godz.17.00 – 18.00

 

Soczewka Marta

e-mail: msoczewka@wsh.pl 

Microsoft teams: marta.soczewka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

środy:

od  25.11 od godz. 18.20

po  25.11 od godz 17.30

 

Staniuk Wojciech

e-mail: wstaniuk@wsh.pl 

Microsoft teams: wojciech.staniuk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

01.10. godz. 19.00-20.00

01.11. godz. 19.00-20.00

06.12. godz. 19.00-20.00

01.01. godz. 19.00-20.00

01.02. godz. 19.00-20.00

 

 

 

Sułecka Katarzyna

e-mail: ksulecka@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.sulecka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

 

studia stacjonarne:

wtorki godz. 13:15-14:00

studia niestacjonarne:

17.10.2020 godz. 11:30-12:15

18.10.2020 godz.14:00-14:15

07.11.2020 godz.11:30-12:15

08.11.2020 godz.14:00-14:45

21.11.2020 godz.11:30-12:15

22.11.2020 godz.14:00-14:45

19.12.2020 godz.11:30-12:15

20.12.2020 godz.14:00-14:45

09.01.2021 godz.11:30-12:15

10.01.2021 godz.14:00-14:45

23.01.2021 godz.10:00-10:45

24.01.2021 godz.14:00-14:45

 

Świostek Monika

e-mail: mswiostek@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.swiostek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

03.10.2020 godz. 19.00

04.10.2020 godz.19.00

19.12.2020 godz. 19.00

20.12.2020 godz.19.00

10.01.2021 godz. 19.00

 

 

Staniuk Wojciech

e-mail: wstaniuk@wsh.pl 

Microsoft teams: wojciech.staniuk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

01.10. godz. 19.00-20.00

01.11. godz. 19.00-20.00

06.12. godz. 19.00-20.00

01.01. godz. 19.00-20.00

01.02. godz. 19.00-20.00

 

 

Urbański Andrzej

e-mail: aurbanski@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.urbanski@wsh.pl 

dyżury w terminach:

soboty godz. 15.00-15.45

 

 

Wasiak Karolina

e-mail: kwasiak@wsh.pl 

Microsoft teams: karolina.wasiak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

24.10.20 (sobota) 8:30-9:15

15.11.20 (niedziela) 8:30-9:15

28.11.20 (sobota) 14:00-14:45

12.12.20 (sobota) 17:30-18:15

17.01.20 (niedziela) 17:30-18:15

31.01.20 (niedziela) 17:30 – 18:15

 

Wasilewska-Stańczak Paulina

e-mail: pwasilewska@wsh.pl 

Microsoft teams: paulina. wasilewska-stanczak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

co drugi czwartek 15:30-16:30

co druga sobota    11:30-12:30

 

Walaszczyk Ludmiła dr 

e-mail: lwalaszczyk@wsh.pl 

Microsoft teams: teams:ludmila.walaszczyk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

14.11.2020 — 14.50-15.40

28.11.2020 — 18.20-19.05

12.12.2020 — 14.50-15.40

16.01.2021 — 11.20-12.05

31.01.2021 — 14.00-14.50

 

Wąsowska Anna dr 

e-mail: awasowska@wsh.pl 

Microsoft teams: anna.wasowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10. 2020  godz. 11:30-12:15

14.11. 2020  godz. 11:30-12:15

22 11. 2020  godz. 11:30-12:15

05.12. 2020  godz. 15:00-15:45

13.12. 2020  godz. 15:00-15:45

16 .01. 2021 godz. 11:30-12:15

30.01. 2021  godz. 11:30-12:15

 

Wilk Kamil dr 

e-mail: kwilk@wsh.pl 

telefon nr 605-286-751  

Microsoft teams: kamil.wilk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

  1. 11. 2020 – od godz. 17.30 do 18.30
  2. 11. 2020 – od godz. 17.30 do 18.30
  3. 12. 2020 – od godz. 11.30 do 12.30

 

Zaremba Katarzyna dr 

e-mail: kzaremba@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.zaremba@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10.2020 godz. 10.40. – 11.25

14.11.2020 godz. 14.55 – 15.40

12.12.2020 godz. 10.40 – 11.25

30.01.2021 godz. 11. 25 – 12.15

 

 

 

 

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x