skype wsh radom
rekrutacja online

Konsultacje

Studia online to niebywała okazja, by nie ruszając się z domu uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach, czy spotykać się w wirtualnych grupach z kolegami  z roku, ale także konsultować się z wykładowcami, promotorami.

Chcesz zadać pytanie wykładowcy, masz wątpliwości dotyczące zaliczeń? Poniżej prezentujemy wykaz dyżurów i konsultacji wykładowców Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na platformie TEAMS.

DYŻURY WYKŁADOWCÓW:

 

 

Basak Alina dr inż.

e-mail: alina_basak@o2.pl

Microsoft teams: alina.basak@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

11.10.2020. godz. 15.00-15.45

25.10.2020. godz. 15.00-15.45

15.11.2020. godz. 10.40-11.25

13.12.2020. godz. 15.00-15.45

17.01.2021. godz. 15.00-15.45

 

Berus Anna mgr

e-mail: annaberus@op.pl

Microsoft teams: anna.berus@wsh.pl

 

dyżury w terminach : 

08.11.2020 godz.18.00-18.45

21.11.2020 godz.18.00-18.45

12.12.2020 godz.18.00-18.45

16.01.2021 godz.18.00-18.45

30.01.2021 godz.18.00-18.45

  

Bochnia Edyta dr

e-mail: ebochnia@wsh.pl

Microsoft teams: edyta.bochnia@wsh.pl

  

dyżury  w terminach: 

03.10.2020 – 12:00

07.11.2020 – 12:00

21.11.2020 – 12:00

05.12.2020 – 12:00

19.12.2020 – 12:00

09.01.2021 – 12:00

23.01.2021 – 10:00

 

Borowska Marzena

e-mail: mborowska@wsh.pl

Microsoft Teams: marzena.borowska@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

28.11.2020 godz. 18:20 – 19:05

13.12.2020 godz. 11:30 – 12:15

16.01.2021 godz. 11:30 – 12:15

13.0.1.2021 godz. 11:30 – 12:15

 

Bracik Edyta

 e-mail: ebracik@wsh.pl

Microsoft teams: edyta.bracik@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

07.11.2020 godz. 8.20-8.50

14.11.2020 godz. 11.20-11.50

15.11.2020 godz. 12.00-12.20

28.11.2020 godz. 12.00-12.20

29.11.2020 godz. 12.00-12.20

13.12.2020 godz. 8.20- 8.50

16.01.2020  godz. 8.20- 8.50

17.01.2020  godz. 8.20 – 8.50

30.01.2020  godz. 14.00-14.15

31.01.2020  godz. 8.20- 8.50

 

 

Bundy Wioletta dr

e-mail: wbudny@wsh.pl

Microsoft teams: wioletta.budny@wsh.pl

 

dostępność w terminach: 

Piątki godz. 15.15 – 16.45

 

 

Chrzanowska Danuta mgr 

e-mail: dchrzanowska@wsh.pl 

Microsoft teams: danuta.chrzanowska@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

06.11.2020  godz. 15.30 – 16.30

24.01.2021 godz. 12.00- 13.00

 

Cichy-Jasiocha Barbara 

e-mail: bcichy-jasiocha@wsh.pl 

Microsoft teams: barbara.cichy-jasiocha@wsh.pl 

dostępność w terminach: 

czwartki w godz.16.30-17.15 (dla studiów stacjonarnych)

po każdych zajęciach sobotnich przez 45 min. (dla studiów niestacjonarnych)

 

 

Czerwiński Paweł

e-mail: pczerwinski@wsh.pl

Microsoft Teams: pawel.czerwinski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

24.10. 18.20-19.00

12.12 18.20-19

16.01.2021. 18.00-19.00

30.01 15.00-16.00

 

 

Czubak Robert mgr 

e-mail: rczubak@wsh.pl 

Microsoft teams: robert.czubak@wsh.pl 

 

Zarządzanie kryzysowe:

24.10.2020 godz. 14.50 – 15.50

4.11.2020 godz. 14.50 – 15.50

12.12.2020 godz. 14.50 – 15.50

 

Analiza ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa

07.11.2020 – godz. 14.00 – 1500

23.01.2020 – godz. 10.30 – 11.30

 

Dobosz Piotr

e-mail: pdobosz@wsh.pl 

Microsoft teams: piotr.dobosz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

Studia niestacjonarne :

18.10.2020  godz. 16:00-17:00

08.11.2020  godz. 16:45- 18:00

22.11.2020  godz. 11:00-13:00

6.12.2020   godz. 16:45-18:00

19.12.2020  godz. 10:30-11:30

10.01.2021  godz. 13:15-15:00

23.01.2021  godz. 14:00-15:00

24.01.2021 godz. 14:00-15:00

07.02.2021 godz. 10:00-11:30

Studia stacjonarne:

od 15.10.2020  co drugi czwartek w godz. 17:00 – 18:00

 

Domański Michał dr 

e-mail: mdomanski@wsh.pl 

Microsoft teams: michal.domanski@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 godzina 11:20

21.11.2020 godzina 11:20

09.01.2021 godzina 11:20

 

Duda  Ewa  mgr

e-mail: eduda@wsh.pl

Microsoft teams: ewa.duda@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

03.10.2020. godz. 11.30-12.15

17.10.2020. godz. 11.30-12.15

07.11.2020. godz. 12.30-13.15

14.11.2020. godz. 15.00-15.45

25.11.2020. godz. 15.00-15.45

13.12.2020. godz. 10.45-11.30

19.12.2020. godz. 11.30-12.15

10.01.2021. godz. 10.45-11.30

23.01.2020. godz. 09.00-09.45

06.02.2021. godz. 11.30-12.15

Dudzińska Natalia mgr inż.

e-mail: ndudzinska@wsh.pl 

Microsoft teams:  teams: natalia.dudzinska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

soboty 11.30 – 12.15

Durasiewicz Milena mgr 

e-mail: mdurasiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams:  teams:milena.durasiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

06.10.2020 godz. 18:15-19:00

07.10.2020 godz. 18:00-18:45

14.10.2020 godz. 18:00-18:45

20.10.2020 godz. 18:15-19:00

21.10.2020 godz. 18:00-18:45

28.10.2020 godz. 18:00-18:45

03.11.2020 godz. 18:15-19:00

04.11.2020 godz. 18:00-18:45

08.11.2020 godz. 15:00-15:45

17.11.2020 godz. 18:15-18:45

18.11.2020 godz. 18:00-18:45

25.11.2020 godz. 18:00-18:45

01.12.2020 godz. 18:15-19:00

02.12.2020 godz. 18:00-18:45

08.12.2020 godz. 18:15-19:00

09.12.2020 godz. 18:00-18:45

15.12.2020 godz. 18:15-19:00

16.12.2020 godz. 18:00-18:45

22.12.2020 godz. 18:15-19:00

12.01.2021 godz. 18:15-19:00

13.01.2021 godz. 18:00-18:45

20.01.2021 godz. 18:00-18:45

24.01.2021 godz. 14:15-15:00

26.01.2021 godz. 18:15-19:00

27.01.2021 godz. 18:20-19:05

07.02.2021 godz. 15:00-15.45

 

Dźwiarek Andrzej mgr 

e-mail: adzwiarek@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.dzwiarek@wsh.pl 

 

dostępność w terminach: 

2020-11-07 sobota godz. 18.20 -19.05

2020-12-05 sobota godz.18.20-19.05

2020-12-10 czwartek godz.13.10 -13.55

2020-12-17 czwartek godz.13.10 -13.55

2021-01-07 czwartek godz. 13.10 -13.55

2021-01-10 niedziela godz. 18.20 – 19.05

2021-01-14 czwartek godz.13.10-13.55

2021-01-21 czwartek godz. 13.10 -13.55

 

Fabiszewska Grażyna dr

e-mail: gfabiszewska@wsh.pl

Microsoft teams: grazyna.fabiszewska@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

1,5 godz. po ostatnich zajęciach w każdym tygodniu
zgodnie z planem w wirtualnym dziekanacie

proszę o wcześniejsze zapisywanie się przez e-mail

Falecki Janusz inż. dr hab.

e-mail: januszfal@interia.pl

Microsoft teams: janusz.falecki@wsh.pl

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 r. godz. 16.45 – 17.30,

21.11.2020 r.  godz. 11.30 – 12.15,

22.11.2020 r. godz. 16.45 – 17.30,

19.12.2020 r. godz. 13.15 – 14.00,

09.01.2021 r. godz. 16.45 – 17.30,

23.01.2021 r. godz. 13.15 – 14.00.

 

Gołębiowski Andrzej dr prof. WSH

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Microsoft teams: andrzej.golebiowski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

środy : 12.30 – 14.00

piątki: 9.00 – 10.30

 

Grzeszczyk Mirosława dr

e-mail: agolebiowski@wsh.pl

Microsoft teams: miroslawa.grzeszczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

z konwersatorium z metod pracy terapeutycznej.

14.11.2020 0d 14.50 do 15.35

12.12.2020 od 14.50 do 15.35

16.01.2021 od 14.50 do 15.35

30.01.2021 od 11.20 do 12.05

 

 

Gwozdowska-Rutka Renata mgr

e-mail: england70@o2.pl

Microsoft teams: renata.gwozdowska-rutka@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

w każdą sobotę od 11.20 do 12.55

 

Ignasiak Daniel mgr 

e-mail:  daigna4@wp.pl

Microsoft teams: daniel.ignasiak@wsh.pl

dyżury w terminie:

w każdą niedzielę godz. 19:00 – 19:45

Kacperski Mateusz mgr

e-mail kacperskimateusz@op.pl

Microsoft teams: mateusz.kacperski@wsh.pl 

kom: 503-812-201

dyżury w terminach:

05.12.2020 13.15- 17.30

06.12.2020 10.40- 14.50

 

 

Kaczmarek Łukasz dr

e-mail: lkaczmarek@wsh.pl 

Microsoft teams: lukasz.kaczmarek@wsh.pl 

 

terminy konsultacji – po każdych zajęciach:

22.11.2020 godz. 11:20-12:50

20.12.2020 godz.14:50-15:40

10.01.2021 godz.14:50-15:40

 

Kosma Zbigniew prof.dr hab. 

e-mail: zkosma@wsh.pl 

Microsoft teams: zbigniew.kosma@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

soboty 17:15 – 18:00.

 

Kozłowska Katarzyna mgr 

e-mail: kkozlowska@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.kozlowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:  

22.11.2020 godz. 15.30

24.01.2021 godz. 12.00

 

 

Kurkiewicz Iwona dr 

e-mail: ikurkiewicz@wsh.pl 

Microsoft teams: iwona.kurkiewicz@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

04.10.2020 – 11:25-12:10

18.10.2020 – 9:00 – 9:45

22.11.2020 – 9.00 – 9:45

06.12.2020 – 9.00 – 9:45

10.01.2021 – 9:00 – 9:45

24.02.2021 – 9:00 – 9:45

 

 

Kutyła Jan

e-mail: jkutyla@wsh.pl

Microsoft Teams: jan.kutyla@wsh.pl

dyżury w terminach:

2020.10.17 – 9.00. do 9.45

2020.11.22 – 9.00 do 9.45

2020.12.19 – 12.30 do 13.15

2021.01.09 – 9.00 do 9.45

2021.01.23 – 12.30 do 13.15

 

dr Madej- Mazur Anna

e-mail: annamadej.lex@gmail.com

Microsoft teams: madej-mazur@wsh.pl

Dyżury w terminach:
04.11.2020

18.11.2020

09.12. 2020

20.01.2021.

27.01.2021

Marcula Agnieszka, mgr

e-mail agnieszka.marcula@wp.pl

Microsoft teams: agnieszka.marcula@wsh.pl

Terminy konsultacji:

12.12.2020- g. 14.50-15.35

16.01.21- g. 16.35-17.20

 

 

Mazur-Mitrowska Monika dr 

e-mail: monika.mazur2@wp.pl

Microsoft teams: monika.mazur-mitrowska @wsh.pl

dyżury w terminach:

17.10.2020. godz. 14.15-15.00

21.11.2020. godz. 14.15-15.00

6.02.2021. godz. 11.20-12.05

 

 

Mazur Włodzimierz mgr 

e-mail: wmazur@wsh.pl 

Microsoft teams: wlodzimierz.mazur@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

18.10.2020

Przedmiot : Bankowość

godz. 11.30-12.30

godz. 18.10.2021

 

Przedmiot: Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz. 18.30-19.30

22.11.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

22.11.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

20.12.2020

 

Bankowość

godz.11.30-12.30

20.12.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.18.30-19.30

24.01.2020

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.14.00-14.50

24.01.2021

 

Psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania

godz.20.00-21.00

 

 

Mellibruda  Leszek dr prof. WSH

e-mail: lmellibruda@wsh.pl

Microsoft teams: leszek.mellibruda@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

25.11. godz. 16.30 – 17.15

16.12 godz. 16.30 – 17.15

13.01.2021 – godz. 16.30-17.15

Mleczkowska Ewelina mgr 

e-mail: emleczkowska@wsh.pl 

Microsoft teams: ewelina.mleczkowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

7.11.2020  godz. 19.00 – 19.45

8.11.2020  godz. 19.00 – 19.45

21.11.2020 godz. 19.00 – 19.45

5.12.2020  godz. 19.00 – 19.45

6.12.2020  godz. 19.00 – 19.45

22.11.2020 – od godz. 15.30 – 16.15

06.02.2021 – od godz. 18.20 – 19.05

 

Młodziejowska – Seredyn Urszula dr 

e-mail: umlodziejowska@wsh.pl 

Microsoft teams: urszula.mlodziejowska-seredyn@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

9.10.2020  godz.  9:00-9:45

23.10.2020 godz. 9:00-9:45

26.10.2020 godz. 9:00-9:45

06.11.2020 godz. 9:00- 9:45

08.11.2020 godz.10:45-11:30

20.11.2020 godz. 9:00- 9:45

04.12.2020 godz. 9:00- 9:45

06.12.2020 godz.10:45-11:30

14.12.2020 godz. 9:00- 9:45

10.01.2021 godz.10:45-11:30

15.01.2021 godz. 9:00- 9:45

22.01.2021 godz. 9:00- 9:45

29.01.2021 godz. 9:00- 9:45

 

 

Możyłowski Piotr dr, prof.WSH 

e-mail: pmozylowski@wsh.pl  

Microsoft teams: piotr.mozylowski@wsh.pl  

 

Konsultacje w terminach zjazdów (platforma Teams):

08.11.2020 – 13:10 – 13:55

12.12.2020 – 11:30 – 12:15

24.01.2021 – 12:15 – 13:00

07.02.2021 – 10:40 – 11:25

(W sprawach pilnych kontakt w terminach zjazdów, których terminy podane są

w Wirtualnym Dziekanacie).

 

 

 

Angelika Murawska  mgr

e-mail: angielika.murawska@wp.pl

Microsoft teams: angielika.murawska@wsh.pl

dyżury w terminach:
Weekendy zjazdowe – niedziela 18:25-19:00

 

Nowak Paweł dr prof. WSH 

e-mail: pnowak@wsh.pl 

Microsoft teams: pawel.nowak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

09.10.2020 godz. 8:30-9:15

16.10.2020 godz. 8:30-9:15

23.10.2020 godz. 8:30-9:15

06.11.2020 godz. 8:30-9:15

20.11.2020 godz. 8:30-9:15

27.11.2020 godz. 8:30-9:15

04.12.2020 godz. 8:30-9:15

18.12.2020 godz. 8:30-9:15

22.01.2021 godz. 8:30-9:15

Nowak Katarzyna mgr

e-mail: knowak@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.nowak@wsh.pl 

 

17.10.2020 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

24.10.2020 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

14.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

15.11.2020 r. (niedziela) – 10.40 – 11.25

21.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

28.11.2020 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

16.01.2021 r. (sobota)   – 10.40 – 11.25

06.02.2021 r. (sobota)  – 10.40 – 11.25

Olbrych Barbara dr prof. WSH

e-mail: b.olbrych@op.pl

Microsoft teams: barbara.olbrych@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

soboty 7.11; 14.11; 28.11 godz. 14.50-16.35

niedziele 15.11; 29.11; 13.12 godz. 16.35-17.25

sobota 23.01 godz. 12.15-13.00

niedziela 17.01 godz. 14.50-15.35

 

 

Pawlińska Aneta dr 

e-mail: apawlinska@wsh.pl 

Microsoft teams: aneta.pawlinska@wsh.pl 

 

17.10.2020 godz. 10.30-11.30 – Identyfikacja kryminalistyczna badania

20.10.2020 godz. 18.20- 19.20 -Etiologia przestępczości

10.11.2020 godz. 18.20-19.20 – Kryminologia porównawcza

05.12.2020 godz. 10.30-11.30 – Polityka kryminalna

09.01.2020 godz. 9.30-11.30 –   Wszystkie prowadzone przedmioty

 

 

Płotczyk Magdalena Prof. WSH dr

e-mail: mplotczyk@wsh.pl

Microsoft teams: magdalena.plotczyk@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

sobota godz. 13.15.-14.00

wyjątek 19.12.2020  w godz. 12.15-13.00

 

Podolski Artur mgr inż. 

e-mail: apodolski@wsh.pl 

Microsoft teams: artur.podolski@wsh.pl 

 

dyżury w terminie: 

2020-10-08 godz.11:20 – 12:05

2020 10-15 godz.11:20 – 12:05

2020-10-22 godz. 11:20 – 12:05

2020-10-29 godz.11:20 – 12:05

2020-11-05 godz.11:20 – 12:05

2020-11-19  godz.11:20 – 12:05

2020-11-26  godz. 11:20 – 12:05

2020-12-03 godz. 11:20 – 12:05

2020-12-10 godz.11:20 – 12:05

2021-01-14 godz. 11:20 – 12:05

2021-01-22 godz. 13:05 – 13:55

Romanek Zenon dr 

e-mail: zromanek@wsh.pl 

Microsoft teams: zenon.romanek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

17.10.2020 godz. 14.50 – 15.35

05.11.2020 godz. 14.50 – 15.35

21.11.2020 godz. 14.50 – 15.35

17.12.2020 godz. 14.50 – 15.35

09.01.2021 godz. 14.50 – 15.35

13.01.2021 godz. 11.30 – 12.15

06.02.2021 godz. 10.45 – 11.30

 

Rudecka-Gutkowska Sylwia dr

e-mail:   s.gutkowska@wp.pl

Microsoft teams: sylwia.rudecka@wsh.pl

 

 

Dyżury w terminach:

08.11.2020 godz.13.05-13.50

12.11.2020 godz. 12.10-12.55

14.11.2020 godz. 15.00-15.45

19.11.2020 godz.12.10-12.55

22.11.2020 godz.13.05-13.50

03.12.2020 godz.12.10-12.55

22.11.2020 godz.13.05-13.50

06.12.2020 godz.16.35-17.20

10.12.2020 godz.12.10-12.55

19.12.2020 godz. 14.50-15.35

03.01.2021 godz.14.50-15.35

10.01.2021 godz.13.05-13.50

14.01.2021 godz.12.10-12.55

16.01.2021 godz. 10.30-11.15

21.01.2021 godz.12.10-12.55

23.01.2021 godz.16.35-17.20

30.01.2021 godz.14.00-14.45

 

Rudziński Filip dr hab. inż.

e-mail: f.rudzinski@tu.kielce.pl

Microsoft Teams: filip.rudzinski@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

15.11.2020. godz. 11.20-12.05

29.11.2020. godz. 9.35-10.20

 

Rychlik Andrzej dr inż.

e-mail: andrzej.rychlik@p.lodz.pl

Microsoft teams: andrzej.rychlik@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

06.11.2020. godz. 15.45-16.30

27.11.2020. godz. 15.45-16.30

28.11.2020. godz. 14.45-15.30

11.12.2020. godz. 15.45-16.30

12.12.2020. godz. 14.45-15.30

15.01.2021. godz. 15.45-16.30

 

Rynkun-Werner Rober dr

e-mail: rynkunwerner@poczta.onet.pl

Microsoft teams: robert.rynkun-werner@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

7.11 12.00 – 13.00,

15.11 13.00 -14.00;

28.11 16.30 – 17.30;

12.12 16.40 – 17.30

 

Sadowska Agnieszka dr prof.WSH 

e-mail: asadowska@wsh.pl 

Microsoft teams: agnieszka.sadowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

wtorki godz.12.00-14.00

soboty godz. 9.00-11.00

 

Samcik Monika dr 

e-mail: msamcik@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.samcik@wsh.pl 

 

dyżury online: 

poniedziałki godz.17.00 – 18.00

 

 

Siek Adam mgr

e-mail: siekadam@wp.pl

Microsoft teams: adam.siek@wsh.pl

dyżury w terminach:
w każdą sobotę od 11.30 do 12.15

 

Soczewka Marta

e-mail: msoczewka@wsh.pl 

Microsoft teams: marta.soczewka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

środy:

od  25.11 od godz. 18.20

po  25.11 od godz 17.30

 

Staniuk Wojciech

e-mail: wstaniuk@wsh.pl 

Microsoft teams: wojciech.staniuk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

01.10. godz. 19.00-20.00

01.11. godz. 19.00-20.00

06.12. godz. 19.00-20.00

01.01. godz. 19.00-20.00

01.02. godz. 19.00-20.00

 

 

Sułecka Katarzyna

e-mail: ksulecka@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.sulecka@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

studia stacjonarne:

wtorki godz. 13:15-14:00

studia niestacjonarne:

17.10.2020 godz. 11:30-12:15

18.10.2020 godz.14:00-14:15

07.11.2020 godz.11:30-12:15

08.11.2020 godz.14:00-14:45

21.11.2020 godz.11:30-12:15

22.11.2020 godz.14:00-14:45

19.12.2020 godz.11:30-12:15

20.12.2020 godz.14:00-14:45

09.01.2021 godz.11:30-12:15

10.01.2021 godz.14:00-14:45

23.01.2021 godz.10:00-10:45

24.01.2021 godz.14:00-14:45

 

Świostek Monika

e-mail: mswiostek@wsh.pl 

Microsoft teams: monika.swiostek@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

03.10.2020 godz. 19.00

04.10.2020 godz.19.00

19.12.2020 godz. 19.00

20.12.2020 godz.19.00

10.01.2021 godz. 19.00

 

 

Staniuk Wojciech

e-mail: wstaniuk@wsh.pl 

Microsoft teams: wojciech.staniuk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

01.10. godz. 19.00-20.00

01.11. godz. 19.00-20.00

06.12. godz. 19.00-20.00

01.01. godz. 19.00-20.00

01.02. godz. 19.00-20.00

Małgorzata Szczepaniak  mgr

e-mail: omiga2@wp.pl

Microsoft teams: malgorzata.szczepaniak@wsh.pl

 

dyżury w terminach:
w każdy wtorek : godz. 15.35-16.20

 

Tabasz Władysław dr hab. prof. WSH.

e-mail: wtabasz@wp.pl

Microsoft teams: wladyslaw.tabasz@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

18.10.2020. godz. 18.20-19.05

8.11.2020. godz. 11.20-12.05

5.12.2020. godz. 18.50-19.35

9.01.2021. godz. 14.50-15.35

6.02.2021. godz. 18.20-19.05

 

Urbański Andrzej

e-mail: aurbanski@wsh.pl 

Microsoft teams: andrzej.urbanski@wsh.pl 

dyżury w terminach:

soboty godz. 15.00-15.45

 

 

Wasiak Karolina

e-mail: kwasiak@wsh.pl 

Microsoft teams: karolina.wasiak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

24.10.20 (sobota) 8:30-9:15

15.11.20 (niedziela) 8:30-9:15

28.11.20 (sobota) 14:00-14:45

12.12.20 (sobota) 17:30-18:15

17.01.20 (niedziela) 17:30-18:15

31.01.20 (niedziela) 17:30 – 18:15

 

Wasilewska Paulina

e-mail: pwasilewska@wsh.pl 

Microsoft teams: paulina. wasilewska-stanczak@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

czwartek 15:30 do 17:00

 

Walaszczyk Ludmiła dr 

e-mail: lwalaszczyk@wsh.pl 

Microsoft teams: teams:ludmila.walaszczyk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

14.11.2020 — 14.50-15.40

28.11.2020 — 18.20-19.05

12.12.2020 — 14.50-15.40

16.01.2021 — 11.20-12.05

31.01.2021 — 14.00-14.50

 

Wąsowska Anna dr

e-mail: awasowska@wsh.pl 

Microsoft teams: anna.wasowska@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10. 2020  godz. 11:30-12:15

14.11. 2020  godz. 11:30-12:15

22 11. 2020  godz. 11:30-12:15

05.12. 2020  godz. 15:00-15:45

13.12. 2020  godz. 15:00-15:45

16 .01. 2021 godz. 11:30-12:15

30.01. 2021  godz. 11:30-12:15

 

Wilk Kamil dr 

e-mail: kwilk@wsh.pl 

telefon nr 605-286-751  

Microsoft teams: kamil.wilk@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

  1. 11. 2020 – od godz. 17.30 do 18.30
  2. 11. 2020 – od godz. 17.30 do 18.30
  3. 12. 2020 – od godz. 11.30 do 12.30

 

Wojdat Aneta mgr

e-mail: aneta@wojdat.eu

Microsoft teams: aneta.wojdat@wsh.pl

 

dyżury:

w piątki od 16:30 do 18:00

Wrzosek Stanisław 

e-mail:swrzosek@wsh.pl

Microsoft teams: stanislaw.wrzosek@wsh.pl

 

dyżury w terminach:

poniedziałki  9:15 – 9:45.

Ziółkowski Adam dr prof. WSH

e-mail: aziolkowski@wsh.pl

Microsoft teams: adam.ziolkowski@wsh.pl 

dyżury w terminach:
Środy   10.00-11.30
Soboty 10.00-11.30

 

Ziółkowski Janusz dr prof. WSH

e-mail: ziolkowski.deblin@interia.pl

Microsoft teams: janusz.ziolkowski@wsh.pl 

 

dyżury w terminach:

19.11. g.11.30-12.15

26.11. g.11.30-12.15

28.11. g.15.00 do 15.45

29.11.  g.11.30 do 12.45

03.12. g.11.30-12.15

10.12. g.11.30-12.15

17.12.g.11.30-12.15

07.01.2021. g.11.30-12.15

14.01.2021. g.11.30-12.15

16.01. g.15.00 do 15.45

30.01. g.15.00 do 15.45.

Zaremba Katarzyna dr 

e-mail: kzaremba@wsh.pl 

Microsoft teams: katarzyna.zaremba@wsh.pl 

 

dyżury w terminach: 

24.10.2020 godz. 10.40. – 11.25

14.11.2020 godz. 14.55 – 15.40

12.12.2020 godz. 10.40 – 11.25

30.01.2021 godz. 11. 25 – 12.15

 

 

 

 

 

 

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x