wsh logo

V OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII
I PEDAGOGICE

Współorganizator

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu

TERMIN I MIEJSCE

21 maja 2021 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

8.30-9.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.10 Uroczyste otwarcie Konferencji
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
Prowadzący sesję: prof. WSH dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier
9.10-9.20 doc. dr Zoya Romanets, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska,
Ukraina – Problemy psychohigienicznych relacji rodzic – dziecko
9.20-9.30 dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w
Bielsku-Białej – Bajkoterapia – panaceum na pocovidowe lęki?
9.30-9.40 dr Renata Stefańska-Klar, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w
Raciborzu – Wspieranie i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży podczas pandemii covid-19 i po jej zakończeniu
9.40-9.50 dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie –
Czy po pandemii wzrośnie liczba pacjentów psychologów i psychiatrów?
9.50-10.00 dr Paweł Witek, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi,
Społeczny wymiar problemów zdrowia psychicznego w czasie pandemii
COVID 19
10.00-10.10 mgr Paulina Wasilewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wybrane
formy pomocy psychologicznej w czasie pandemii COVID 19
10.10-10.20 prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Sposoby
zachowania dobrostanu psychicznego w czasie pandemii
10.20-10.30 dr Katarzyna Zaremba, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Jak
wychować szczęśliwego człowieka dla rodu i narodu
10.30-10.40 prof. dr Oksana Kononenko, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji
Miecznikowa, Ukraina – Image of the teacher in modern society
10.40-10.50 dr Wioleta Malicka, PSP nr 3 w Radomiu – „Mieć” odwagę „być”
nauczycielem w XXI wieku – o twórczej roli autorytetu pedagoga
10.50-11.00 dr Izabela Zięba-Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu
– Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach jako model pracy
wychowawcy w bursie szkolnej
11.00-11.10 dr Paweł Borowiecki, X LO im. S. Konarskiego z Oddziałami Integracyjnymi
w Radomiu – Karty metaforyczne w pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
11.10-11.20 dr Maria Łukawska, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe
w Krośnie – Strategie działań ukierunkowanych na dzieci autystyczne
w młodszym wieku szkolnym
11.20-11.30 mgr Katarzyna Błażejewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – Praca domowa – potrzebna czy nie? Wnioski z badań
przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III i ich rodziców
11.30-11.40 dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Cyberprzemoc
widziana oczami dzieci
11.40-11.50 mgr Ivana Uhliarová, Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska –
Wpływ multimediów na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym
11.50-12.00 mgr Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Nowe technologie
IT w pracy nauczyciela a rozwój dziecka
12.00-12.10 mgr Katarzyna Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
w Radomiu – Jak przygotować dziecko na diagnozę psychologiczną?
12.10-12.20 mgr Elżbiety Bromowicz, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
w Radomiu – Wywiad w poradni psychologiczno – pedagogicznej
12.20-12.30 mgr Rafał Tabaka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Diagnozowanie
kłamstwa i manipulacji w przestrzeni psychologiczno – prawnej.
12.30-12.40 dr Justyna Kaczmarczyk, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie – Potrzeba
standardów badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie do
dysponowania bronią
12.40-12.50 dr Agnieszka Zaborowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II –
Psychoterapia Gestalt – relacyjna praktyka psychologii humanistycznoegzystencjalnej
12.50-13.00 mgr Milena Durasiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Nie tylko
tabletki” – zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w
medycynie pozapsychiatrycznej
13.00-13.10 dr Agnieszka Franaczyk, Uniwersytet Opolski – Stres i radzenie sobie z nim
wśród uczniów szkół średnich
13.10-13.20 mgr Volkova Olena, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa –
Ukraina, Theoretical analysis of modern approaches to overcoming stress in
the professional activities of seafarers
13.20-13.30 mgr Kateryna Krushelnytska, Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw
Wewnętrznych, Ukraina – Practical teaching methods used in fire training
13.30-13.40 dr Arleta Suwalska, Uniwersytet Łódzki – Implikacje myśli pedagogicznej
Johna Deweya w edukacji fińskiej
13.40-13.50 dr Dominik Chojnowski, Uniwersytet Łódzki – Rewolucyjna pedagogika
krytyczna w ujęciu Petera McLarena
13.50-14.00 mgr Magdalena Pawlak, Uniwersytet Łódzki, Gamifikacja w edukacji
muzealnej
14.00-14.10 dr Marian Łakomski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Ośrodek Terapii
Uzależnień w Radomiu – Aksjologiczny wymiar wychowania
14.10-14.20 mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna Noble Brand w Radomiu – Jak
budować spójną markę osobistą psychologa w oparciu o wartości?
14.20-14.30 dr Zdzisław Wojdygowski, Znaczenie we współczesnym świecie relacji
pomiędzy ekonomią i biznesem a psychologią i pedagogiką
14.30-14.40 dr Mirosław Szpakowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie –
Rola i znaczenie trenera biznesu w nauczaniu formalnym
14.40-14.50 dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach – Deficyty językowe na płaszczyźnie pragmatyki u osób z
zespołem Aspergera
14.50-15.00 prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu –
Problemy edukacyjne podczas nauczania zdalnego uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii
15.00-15.10 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu –
Pedagogiczne i psychologiczne wyzwania współczesnej profilaktyki
uzależnienia od narkotyków – od diagnozy do terapii
15.10-15.20 Przerwa na kawę
Prowadzący: prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
15.20-15.30 Kseniia Lykhoshvai, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla
Karazina, Ukraina – Quality of professional psychologist training in online
space
15.30-15-40 Yuliia Iievlieva, Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina,
Ukraina – Psychotherapeutic help during a lockdown due to a pandemic
COVID-19. Methods of mental health support
15.40-15.50 Nastya Bzita, Odeski Narodowy Uniwersytet Politechniczny, Ukraina –
Psychological problems of university students in Ukraine and why teenagers
are afraid of psychologists
15.50-16.00 Alіna Horobets, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. W.G. Korolenki, Ukraina – Features of adaptive potential of students at
the stage of pre-professional training
16.00-16.10 Viktoriia Khomenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. W.G. Korolenki, Ukraina – Psychological analysis of the motivational
sphere of undergraduate students
16.10-16.20 Oleksandra Zolotoverkh, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny
im. W.G. Korolenki, Ukraina – Psychological features of reflexive processes
in subjects with different styles of self-regulation
16.20-16.30 Olena Kuntsevich, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Mocne strony
charakteru a radzenie sobie ze stresem przez studentów
16.30-16.40 Aneta Montano, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Umysł managera –
wykorzystanie mindfulness w biznesie
16.40-16.50 Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Akademia
Ekonomiczno Humanistyczna w Warszawie, Kochanie czy klikanie –
seksualność mężczyzn w obliczu nowych technologii
16.50-17.00 Anna Janusz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Kogo podziwia Twoje
dziecko? Zjawisko patostreamingu jako przykład patologii społecznej XXI
wieku
17.00-17.10 Renata Wojtaszko, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie – Aspekty
prawne ekspertyz psychologicznych w sprawach cywilnych
17.10-17.20 Filip Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II w Lublinie –
Oskarżony jako podmiot badań psychologicznych w procesie karnym –
aspekty prawne
17.20-17.30 mgr Elżbieta Stolarczyk, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Caritas
Diecezji Radomskiej – Postawy i kompetencje rodzicielskie kandydatów do
roli rodziców adopcyjnych z perspektywy pracy Ośrodka Adopcyjnego
17.30-17.40 Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rodzicobójstwo
– psychopatologia wśród dzieci
17.40-17.50 Arkadiusz Kosno, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wstyd jako ukryty
inhibitor rozwoju młodego człowieka
17.50-18.00 Marek Staniaszek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poziom leku
a inteligencja emocjonalna
18.00-18.10 Anna Cieślik, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Radzenie sobie
ze stresem a nasilenie symptomów depresyjnych u studentów
18.10-18.20 Aneta Skrzypczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pamięć ciała
i jego znaczenie w psychoterapii
18.20-18.30 Anna Fituch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – EFT jako innowacyjna
metoda w psychologii i pedagogice
18.30-18.40 Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Formy aktywizacji
osób starszych wspierające zdrowie
18.40-18.50 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Faustyna Wielechowska, Wyższa Szkoła
Handlowa w Radomiu – Pedagogika twórczości jako koncepcja edukacyjna
nowoczesnej szkoły rozwijającej talenty dziecka
18.50-19.00 dr Wioletta Budny, Agnieszka Wasiak, Ewelina Płowiec-Czerwonka,
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Współpraca nauczyciela przedszkola
z rodzicami
19.00-19.10 Małgorzata Łakomska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Ośrodek
Terapii Uzależnień w Radomiu – Współczesne zagrożenia zachowań
ryzykownych u dzieci i młodzieży skutkami pandemii Covid 19
19.10-19.20 Olga Śliwka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problemy psychiczne
dzieci i młodzieży w pandemii
19.20-19.30 Magdalena Klocek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Problemy
wychowawcze we współczesnej rodzinie
19.30-19.40 Paweł Barszcz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ gier
logicznych na rozwój i kondycję mózgu
19.40-19.50 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
Mikołaj Tabaka, X LO im. Stanisława Konarskiego w Radomiu – Psychologia
pozytywna i Pedagogika szczęścia jako inspiracja rozwoju współczesnej
młodzieży
19.50-20.00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. WSH. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu
prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
prof. WSH dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
prof. WSH dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Psychologii
prof. PWSTE dr hab. Mieczysław Dudek
prof. WSP dr hab. Arkadiusz Durasiewicz
prof. UKSW dr hab. Zdzisław Majchrzyk
prof. UJK dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła
prof. WSH dr Leszek Mellibruda
prof. WSH dr hab. Andrzej Słomka
prof. KUL dr hab. Jacek Śliwak
dr Małgorzata Artymiak
dr Marcin Bednarczyk
dr Justyna Kaczmarczyk
dr Krystyna Korneta
dr Krzysztof Linowski
dr Maria Łukawska
dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. WSH dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak, PPP1 w Radomiu – członek komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
Olena Kuntsevich

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content