wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA


FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

11 grudnia 2020 roku
Platforma Microsoft Teams

CELE KONFERENCJI

Zwracenie uwagi społeczności akademickiej na niwelowanie barier pomiędzy osobami pełnosprawnymi i tymi, którzy doświadczają różnego rodzaju niepełnosprawności.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9. 00 – 9. 30 Rejestracja uczestników na zespole Niepełnosprawni – Pełnosprawni Platforma Microsoft Teams
9. 30 – 9. 45 Powitanie uczestników i otwarcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej, Formy wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim, JM Rektor WSH w Radomiu, Prof. WSH dr Elżbieta Kielska
9. 45 – 10. 00 Uczelnia dostępna, mgr Katarzyna Majka, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, Świat bez ograniczeń – Uczelnia bez barier, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski
10. 00 – 10. 30 Niepełnosprawność przez pryzmat Powiatu Radomskiego – formy wsparcia, pomoc materialna, wyzwania doby COVID 19, mgr Halina Janiszek – Stajniak, Dyrektor PCPR w Radomiu
10. 30 – 11. 00 Wsparcie studentów niepełnosprawnych na Słowacji, Prof. dr hab. Mieczysław Dudek, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna w Jarosławiu
11. 00 – 11. 30 Prawo do nauki osób niepełnosprawnych w Polsce, dr Paulina Rusak – Romanowska, Sąd Okręgowy w Radomiu
11. 30 – 12.00 Niepełnosprawność – wyzwania dla ekonomii społecznej, mgr Agnieszka Sekulska, Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Radomiu
12. 00 – 12. 30 Zdrowy (nie)pełnosprawny w kryzysie, dr Beata Zięba – Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzeg
12. 30 – 13. 00 Przerwa na wirtualną filiżankę kawy on-line
13. 00 – 13. 30 Praca jako jedna z głównych potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, dr Paweł Borowiecki, IX LO, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy w Radomiu
13.30 – 14.30 Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec środowiska osób niepełnosprawnych, mgr Iwona Paszkiewicz, Prezes Fundacji follow Me
14.30 – 14.50 Dziecko z niepełnosprawnością w polskim systemie edukacyjnym, dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
14. 50 – 15. 30 Obiad wirtualny w cyberświecie
15. 30 – 16. 00 Student z zaburzeniami zdrowia psychicznego – specyfika wsparcia ze strony uczelni, dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Lublinie
16. 00 – 16. 30 Przygotowanie dzieci i młodzieży sprawnej inaczej do kształcenia na wyższym poziomie edukacyjnym dr inż. Alina Maria Basak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, dr Maria Łukawska, Szkoła
Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu
16. 30 – 17. 00 Autyzm w mediach – próby przełamywania stereotypów? Dorosłość osób z ASD i jej problemy, dr Katarzyna Prażmowska – Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej
17.00 – 17. 30 Dyskusja, podsumowanie konferencji. Wnioski i rekomendacje społeczne, prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski
PANEL STUDENCKI (moderator Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski)
18. 30 – 21. 00
1. Skąd w Tobie ta MOC – Być jak Nick Vujicic, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
2. Poziom uważności (mindfulness) osób niepełnosprawnych, Prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
3. Instytucjonalne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami w procesie edukacji akademickiej, Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
4. Umysł silniejszy niż ciało. Czyli jak pokonać swoje fizyczne ograniczenia i osiągnąć sukces? Aneta Wiśniewska, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu,
5. Terapia zajęciowa a aktywizacji społecznej i usamodzielnieniu osób ze spektrum autyzmu, Dominika Osuch, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
6. Prawno – społeczna analiza niwelowania barier architektonicznych dla studentów z niepełnosprawnością na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie, Filip Gołębiowski, student Kierunek Prawo, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie
7. Wyrównywanie efektywności kształcenia studentów z niepełnosprawnością na Katolickim Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Lublinie, analiza prawno – administracyjna, Renata Wojtaszko, studentka Kierunek Prawo, Katolicki Uniwersytet im. Jana Pawła II w Lublinie
8. Ogólne zasady orzekanie o niepełnosprawności, Paulina Rychlicka, studentka Kierunek Administracja, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
9. Znaczenie akceptacji diagnozy przez rodziców w procesie terapeutycznym dziecka w spektrum autyzmu, Agnieszka Gregier, studentka Kierunek Psychologia, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
10. Student psychologii w roli wolontariusza na rzecz osób starszych w ramach instytucjonalnej formy opieki, Edyta Gołębiowska, studentka Kierunek Psychologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11. Student psychologii – wolontariusz, elementem wsparcia osób otępiennych w ramach instytucjonalnej formy opieki, Kinga Pyszczek, studentka Kierunek Psychologia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
12. Rodzinna pasja wędkarstwo – sport bez barier, Renata Swęd, studentka Kierunek Pedagogika, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj– Kanclerz WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu,
Prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Magdalena Płotczyk –Dziekan WPiA WSH w Radomiu
dr hab. Andrzej Słomka prof. WSH, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Michał Domagała prof
WSH, dr hab. Paweł Mąkosa prof KUL, dr hab. Mieczysław Dudek prof. PWSTE w Jarosławiu, Prof.
WSH dr Paweł Nowak, Prof. WSH dr Leszek Mellibruda, dr Wioletta Budny, dr Małgorzata Artymiak
WSEiT w Lublinie, dr inż. Alina Maria Basak, dr Katarzyna Zaremba, dr Krzysztof Linowski.

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Mgr Katarzyna Majka – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
Mgr Katarzyna Marcinkiewicz – Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego: Prof. WSH Dr Agnieszka Sadowska, Dr Wioletta Budny,
Mgr Paulina Wasilewska, Mgr Milena Durasiewicz, mgr Aneta Wojdat

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM

Agnieszka Gregier Aneta Wiśniewska Dominika Osuch Oliwia Kopyt Ewelina Tanreb, Paulina Rychlicka, Piotr Kotwica, Ewelina Płowiec – Czerwonka

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content