wsh logo

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA


DOBRO, KTÓRE NIESIE NADZIEJA,
CZYLI O WOLONTARIACIE W CZASIE PANDEMII

Partner

Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej

TERMIN I MIEJSCE

27 kwietnia 2021 roku
Platforma Microsoft Teams

CELE KONFERENCJI

Wymiana doświadczeń i refleksji związanej z rolą wolontariatu w czasie pandemii. Konferencja stanowi możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat współczesnych nurtów wolontariatu i efektów pracy wolontariuszy.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

09.30-09.45 Otwarcie Konferencji
prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
SESJA PLENARNA
Prowadzący sesję: prof. WSH dr Agnieszka Sadowska oraz dr Wioletta Budny
09.45-09.55 dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Pomoc logopedyczna mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej
09.55-10.05 dr hab. Wanda Grelowska, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – Rola wolontariatu w kształtowaniu postaw społecznych u uczniów z I poziomu edukacyjnego
10.05-10.15 dr Maria Gagacka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – Wolontariat a doświadczenie traumy wspólnotowej
10.15-10.25 dr Justyna Kaczmarczyk, Tarnowska Szkoła Wyższa w Tarnowie, Schronisko dla Nieletnich w Gackach – Wartość wolontariatu w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi
10.25-10.35 dr Marzena Okrasa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Pomoc dzieciom cudzoziemskim w funkcjonowaniu społecznym jako wyzwanie dla wolontariatu w dobie pandemii
10.35-10.45 dr Paweł Borowiecki, mgr Monika Witkowska, X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu – Działalność szkolnego koła wolontariatu w X Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Konarskiego w Radomiu
10.45-10.55 Młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariatu „SZANSA”, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – Wolontariat – satysfakcja i działanie kluczem do sukcesu
10.55-11.05 dr Maria Łukawska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tarnobrzegu, Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe w Krośnie – Rola wolontariatu w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym
11.05-11.15 Przerwa
11.15-11.25 dr Mirosław Szpakowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – Wolontariat w zarządzaniu organizacjami wobec wyzwań Covid-19
11.25-11.35 dr Izabela Zięba-Kołodziej, Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu – Pedagogiczne aspekty wolontariatu
11.35-11.45 dr Paweł Witek, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Wolontariat studencki na przykładzie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów „Paideia”
11.45-11.55 dr Agnieszka Zaborowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – Wolontariat akademicki – czyli w co najchętniej włączają się studenci
11.55.12.05 prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu –Mindfulness w pracy wolontariusza w czasie pandemii
11.05-12.15 prof. WSH dr Adam Ziółkowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Ty również możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo, czyli o poprawie bezpieczeństwa lokalnego w inicjatywie obywateli
12.15-12.25 prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu na rzecz osób w podeszłym wieku
12.25-12.35 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, PTPS Regionalny Oddział w Radomiu – ,,Byłem w więzieniu a przyszliście do Mnie” – o wolontariacie wśród osób skazanych na karę pozbawienia wolności
12.35-12.45 dr Wioletta Budny, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach – Siła pomagania
w kształtowaniu postaw społecznych
12.45-12.55 dr Zdzisław Wojdygowski – Społeczne aspekty odpowiedzialności biznesu w okresie pandemii
12.55-13.25 Przerwa
PANEL I
Prowadzący panel: prof. WSH dr Agnieszka Sadowska oraz dr Wioletta Budny
13.25-13.35 dr Ilona Kożuch, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Rozwijanie zachowań altruistycznych dzieci w wieku przedszkolnym
13.35-13.45 ks. dr Mariusz Wilk, Diecezjalne Duszpasterstwo Akademickie – Komu najbardziej wolontariat przynosi ,,korzyść”?
13.45-13.55 mgr Agata Ługowska, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach – Wolontariat w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej
13.55-14.05 mgr Anna Słopiecka, Loża Radomska Business Centre Club – O akcjach społecznych i wsparciu przedsiębiorców w czasie pandemii
14.05-14.15 mgr Karolina Adamczyk, mgr Maciej Rogala, mgr Anna Stano, American Corner Radom – Wolontariat jako wartość w społeczeństwie USA
14.15-14.25 mgr Milena Durasiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola psychologa w stowarzyszeniach wspierających osoby przewlekle chore i ich rodziny
14.25-14.35 mgr Elżbieta Stolarczyk, Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu – Wolontariat na rzecz dzieci w rodzinach adopcyjnych
14.35-14.45 mgr Ivana Uhliarová, Uniwersytet w Pardubicach, Republika Czeska – Wychowanie dziecka – relacja rodziców i jej wpływ na kształtowanie osobowości dziecka
14.45-14.55 mgr Aneta Wojdat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dziecko rozumie i pomaga jak umie, czyli o wolontariacie w przedszkolu
14.55-15.05 dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – O roli oddziaływań arte i socjoterapeutycznych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wykorzystanie nowych technologii w dobie pandemii
15.05-15.15 Przerwa
PANEL II
Prowadzący panel: prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski oraz mgr Aneta Wojdat
15.15-15.25 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Faustyna Wielechowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dobro, które daje nadzieję – wolontariat studencki, przykłady dobrych praktyk
15.25-15.35 Beata Polak, Justyna Zielińska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Dzielimy się dobrocią
15.35-15.45 Natalia Fryszkowska, Daria Czarnecka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wsparcie społeczeństwa przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w walce z pandemią
15.45-15.55 Filip Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Prawa i obowiązki wolontariuszy w dobie pandemii z uwzględnieniem rozporządzeń rządowych
15.55-16.05 Renata Wojtaszko, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Wymagania stawiane wolontariuszom w przepisach prawa
16.05-16.15 Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wsparcie psychologiczne rodziców dzieci w spektrum autyzmu w dobie pandemii
16.15-16.25 Małgorzata Łakomska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową
16.25-16.35 Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola wolontariusza w opiece nad chorym terminalnie
16.35-16.45 Jolanta Nowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wolontariat jako misja, nie powinność
16.45-16.55 Renata Swęd, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – O pomaganiu w czasie pandemii przez dzieci w przedszkolu
16.55-17.05 Agnieszka Wasiak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pomaganie innym jest wspaniałe
17.05-17.15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prorektor WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Dziekan WNS WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
Prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, dr hab. Mirosław Grewiński prof. UK, dr hab. Arkadiusz
Durasiewicz prof. UK, dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła prof. UJK, dr hab. Michał Domagała prof.
WSH, dr hab. Mieczysław Dudek prof. PWSTE, dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL, dr hab. Barbara
Olbrych prof. WSH, dr hab. Andrzej Słomka prof. WSH, dr hab. Janusz Ziółkowski prof. WSH,
dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, dr hab. Wanda Grelowska, prof. WSH dr Leszek Mellibruda,
prof. WSH dr Paweł Nowak, dr inż. Alina Maria Basak, dr Katarzyna Prażmowska-Bartoszek,
dr Maria Gagacka, dr Maria Łukawska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
dr Maria Gagacka, dr Wioletta Budny, mgr Milena Durasiewicz, mgr Aneta Wojdat

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMITECIE ORGANIZACYJNYM

Dominika Osuch, Katarzyna Czpak, Paulina Rychlicka, Ewelina Płowiec-Czerwonka, Beata Polak, Justyna Zielińska, Joanna Sadownik, Barbara Sosnowska, Renata Swęd, Ewelina Bernard, Marlena Kulczyk, Amanda Lenart

 

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content