wsh logo

IV OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

WSPÓŁORGANIZATOR

Studencie Forum BBC

TERMIN I MIEJSCE

19 czerwca 2020 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Konferencji
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
Prowadzący sesję: prof. WSH dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier
10.10-10.20 prof. UTH dr hab. Mariusz Jędrzejko, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Cyberzaburzenia jako wyzwanie dla współczesnej psychoprofilaktyki
10.20-10.30 prof. PWST dr hab. Mieczysław Dudek, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu – Sytuacja zdrowego rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnościami
10.30-10.40 prof. PNPU dr Julia Pawlenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Technologia pedagogiki
muzealnej w kształceniu przyszłych nauczycieli
10.40-10.50 prof. PNPU dr Nataliia Vlasenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Rozwój świadomości
ekologicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym
10.50-11.00 prof. PNPU dr Olena Myroschnyk, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Reflective processes of the teacher in pedagogical interaction
11.00-11.10 prof. PNPU dr Marina Teslenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Combined learning in higher education as a requirement of the present time
11.10-11.20 prof. PNPU dr Larisa Peretiatko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Analysis of the problem of determining the emotional orientation in different career choices
11.20-11.30 prof. PNPU dr Tetyana Titova, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Use of the OH Cards in psychological help for a person in crisis
11.30-11.40 prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Żyć w rodzinie i przetrwać” – czyli współczesne wyzwania pedagogiki rodziny
11.40-11.50 prof. WSH dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Edukacja zdrowotna w podstawie programowej a szkolna rzeczywistość
11.50-12.00 prof. WSH dr Paweł Nowak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wyznaczniki uważności (mindfulness)
12.00-12.10 dr Vitaliy Lavrinenko, Połtawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.G. Korolenki, Ukraina – Features of psychosomatic influences in the making of meaning choices by an individual
12.10-12.20 dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Wysoka wrażliwość – ograniczenie czy potencjał?
12.20-12.30 dr Ilona Kożuch, Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lubartowie – Realizacja pasji i zainteresowań poprzez wdrożenie innowacji pedagogicznych w przedszkolu
12.30-12.40 dr Paweł Borowiecki, X LO im. S. Konarskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu, Stowarzyszenie Nowe Perspektywy w Radomiu – Pedagog na wózku – problem czy wyzwanie?
12.40-13.00 Przerwa na kawę
13.00-13.10 mgr Katarzyna Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu – Badanie lateralizacji dziecka w diagnozie psychologicznej
13.10-13.20 mgr Milena Durasiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Rola czynników psychogennych i pomocy psychologicznej w chorobach
psychosomatycznych – na przykładzie nieswoistych zapaleń jelit
13.20-13.30 mgr Rafał Tabaka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Interdyscyplinarne Trio: Prawnik – Psycholog – Pedagog w perspektywie
realnej pomocy ofiarom przemocy domowej
13.30-13.40 mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna Noble Brand – Studenckie Forum Business Centre Club szansą na rozwój osobisty
13.40-13.50 Anna Fituch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Biofeedback jako metoda wspomagająca terapię psychologiczną
13.50-14.00 Aneta Skrzypczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Zastosowanie teorii poliwagalnej w praktyce terapeutycznej
14.00-14.10 Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ akceptacji diagnozy autyzmu przez rodziców na proces terapeutyczny
14.10-14.20 Kinga Smaga, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Maskowanie u dziewcząt i kobiet w spektrum autyzmu
14.20-14.30 Anna Balana, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pedagogiczne wsparcie rodziny dziecka z niepełnosprawnościami
14.30-14.40 Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Syndrom odrzucenia – wpływ traum z dzieciństwa na dorosłe życie.
14.40-14.50 Kacper Bąba, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Masz wybór” – kampania przeciwdziałająca paleniu papierosów
14.50-15.00 Grażyna Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie dziecka w XXI wieku czyli być czy mieć
15.00-15.10 Ewelina Bernat, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wpływ nowych technologii na rozwój dzieci
15.10-15.20 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
prof. WSH dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
prof. WSH dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – Prodziekan WNS WSH w Radomiu
prof. WSH dr Paweł Nowak – Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Psychologii
prof. PWST dr hab. Mieczysław Dudek
prof. UTH dr hab. Mariusz Jędrzejko
prof. WSH dr hab. Barbara Olbrych
prof. WSH dr hab. Andrzej Słomka
prof. WSH dr hab. Józef Szopiński
dr Małgorzata Artymiak
dr Jarosław Bugajski
dr Grażyna Fabiszewska
dr Irena Kamińska-Radomska
dr Krystyna Korneta
dr Adam Krzyżanowski
dr Krzysztof Linowski
dr Jan Malinowski
dr Leszek Mellibruda
dr Adam Szwedzik
dr Barbara Tomala

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

prof. WSH dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Agnieszka Sadowska – wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
mgr Katarzyna Marcinkiewicz- Marszałek
mgr Anna Słopiecka, Klaudia Kołodziejczyk, Anna Balana

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content