wsh logo

III OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA


NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Współorganizator

TERMIN I MIEJSCE

18 czerwca 2019 roku
Wyższa Szkoła Handlow w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Stworzenie forum wymiany poglądów i dyskusji na temat kluczowych problemów współczesnej psychologii i pedagogiki

Ramowy Program Konferencji

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.10 Uroczyste otwarcie Konferencji
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
SESJA PLENARNA
Aula 1
Prowadzący sesję: dr Paweł Nowak, dr Andrzej Gołębiowski
10.10-10.20 dr hab. Mieczysław Dudek, prof. nadzw., Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Szkodliwość reklam telewizyjnych dla dzieci- analiza psychologicznopedagogiczna
10.20-10.30 dr. hab. Yuriy Pachkovskyy, prof. Uniwersytet Lwowski, Ukraina – Wartości duchowe jako wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa ukraińskiego: dyskurs psychologiczno-pedagogiczny
10.30-10.40 dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS w Warszawie – Drogi i bezdroża pedagogiki specjalnej w ostatnim półwieczu
10.40-10.50 dr Małgorzata Artymiak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Odporność psychiczna jako wyzwanie dla współczesnej profilaktyki
10.50-11.00 dr Katarzyna Nowak, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Współczesne kierunki psychoterapii w Polsce
11.00-11.10 dr Andrzej Gołębiowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Paradygmaty Pedagogiki Szczęścia – perspektywa interdyscyplinarna
11.10-11.20 dr Maria Łukawska, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu – Rozwijanie zainteresowań i aktywności uczniów klas młodszych poprzez stosowanie innowacyjnych środków dydaktycznych
11.20-11.30 dr Łukasz Kaczmarek, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wybrane problemy związane z opieką nad dzieckiem w sytuacji okołorozwodowej rodziców
11.30-11.40 dr Agnieszka Sadowska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie przez wolontariat uczniów I poziomu edukacyjnego
11.40-11.50 dr Marcin Bednarczyk, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Przemoc seksualna wobec dzieci. Pedofilia i inne zaburzenia seksualne
11.50-12.00 dr Krzysztof Linowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Więzienie prospołeczne jako wyzwanie dla wychowania resocjalizacyjnego
12.00-12.10 dr Ilona Kożuch, Przedszkole Miejskie nr 4 w Lubartowie – Metody wychowawcze stosowane wobec dzieci w wieku przedszkolnym
12.10-12.20 dr Paweł Nowak, dr Iwona Kurkiewicz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Style kierowania a skuteczność zarządzania personelem
12.20-12.30 mgr Emilia Gulińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wpływ wybranych zjawisk patologicznych na bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce
12.30-12.40 mgr Katarzyna Nowak, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Radomiu – Czynniki wzmacniające budowanie adekwatnej samooceny u dziecka
12.10-13.00 Przerwa na kawę
PANELE STUDENCKIE
Sesja A (Aula 1)
Prowadzący panel: dr Paweł Nowak, Agnieszka Gregier
13.00-13.10 Kinga Górka, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu – Poczucie sukcesu w pracy w perspektywie psychologicznej
13.10-13.20 Paulina Rywacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Szanse i zagrożenia wpływu najnowszych technologii na wychowanie młodego
pokolenia
13.20-13.30 Arleta Wołczyńska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Prawne aspekty w pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
13.30-13.40 Agata Chłopicka, Daria Majcher, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Internotoholizm jako patologia społeczna XXI wieku
13.40-13.50 Adam Bogdański, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Radzenie sobie ze stresem u menadżerów
13.50-14.00 Konrad Czarnecki, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie koherencji u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii
14.00-14.10 Michał Czuba, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie szczęścia u alkoholików utrzymujących abstynencje
14.10-14.20 Dominika Osuch, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Odczuwanie większej radości, spokoju i siły poprzez trwałe pozytywne zmiany sieci neuronalnej
14.20-14.30 Agnieszka Gregier, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wykluczenie społeczne rodziców dzieci ze spektrum autyzmu
14.30-14.40 Jacek Reszelewski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Organizacja pomocy psychologicznej w szkołach podstawowych na terenie gminy Białaczów
Sesja B (Aula 2)
Prowadzący panel: dr Andrzej Gołębiowski, Katarzyna Pyrgiel
13.00-13.10 Kinga Smaga, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Praca z ciałem w terapii traumy
13.10-13.20 Aneta Skrzypczak, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Jak oswoiłam bestię? Świadoma praca z ciałem w terapii jąkania
13.20-13.30 Klaudia Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o wartości moralne i zachowania etyczne
13.30-13.40 Grażyna Głowacka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – „Być czy mieć”
13.40-13.50 Agnieszka Rychlicka, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Samoocena osób dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych
13.50-14.00 Ilona Tatar, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Samoocena a ryzyko uzależnienia od internetu wśród młodzieży szkół średnich
14.00-14.10 Patryk Tarnowski, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie szczęścia wśród artystów
14.10-14.20 Katarzyna Pyrgiel, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Współczesna polska rodzina wobec wyzwań nowych technologii
14.20-14.30 Aneta Wiśniewska, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Poczucie osamotnienia po stracie bliskiej osoby
14.30-14.40 Tomasz Milczarek, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu – Pomoc psychologiczna w szkołach średnich gminy Opoczno
Aula 1
14.40-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

doc. dr Elżbieta Kielska – Rektor WSH w Radomiu
prof. nadzw. dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz WSH w Radomiu
dr Andrzej Gołębiowski – Prorektor WSH w Radomiu
dr Adam Ziółkowski – Dziekan WSSiT WSH w Radomiu
dr Magdalena Płotczyk – Dziekan WPiA WSH w Radomiu
dr Agnieszka Sadowska – Prodziekan WNS WSH w Radomiu
dr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek – Prodziekan WSSiT WSH w Radomiu
dr Paweł Nowak – Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Psychologii
ks. prof. dr hab. Pavol Dancak
prof. dr hab. Rudolf Dupkala
ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
prof. dr hab. Andrzej Słomka
prof. dr hab. Józef Szopiński
prof. dr hab. Jozef Šuvada
dr hab. Mieczysław Dudek
dr hab. Anna Fidelus
dr Małgorzata Artymiak
dr Marcin Bednarczyk
dr Maria Dupkalova
dr Łukasz Kaczmarek
dr Anna Kwiecień
dr Monika Mazur-Mitrowska
dr Krzysztof Linowski
dr Maria Łukawska

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Paweł Nowak – przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr Andrzej Gołębiowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Nowak, PPP1 w Radomiu – członek komitetu organizacyjnego
Agnieszka Gregier – sekretarz konferencji
Katarzyna Pyrgiel, Aneta Wiśniewska, Agnieszka Burzyńska, Dominika Osuch

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content