wsh logo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI
– ASPEKTY EKONOMICZNE, PEDAGOGICZNE, PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

 Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Partnerzy

Kazimieras Simonavicius University
Kaunas Forestry and Environmental Engineering University
of Applied Sciences
Utenos Kolegija
Lesya Ukrainka Volyn National University
Extremadura University
University of Pecs
Anadolu University

Współpraca

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

TERMIN I MIEJSCE

8-9 kwietnia 2022 roku
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

I. Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

II. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

III. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości.

OBSZARY TEMATYCZNE

Zgodnie z tytułem konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne konferencji:
1. Prawno-administracyjny wymiar funkcjonowania wirtualnego świata.
2. Cyberprzestępczość i cyberterroryzm.
3. Cyberzaburzenia – profilaktyka, interwencja, terapia.
4. Wychowanie w cyberświecie – problemy i wyzwania.
5. Pedagogika świata wirtualnego – szanse i zagrożenia.
6. Kreowanie wirtualnej rzeczywistości.
7. Techniki biometryczne w kryminalistyce.
8. Wirtualizacja zarządzania organizacjami.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

prof. WSH dr Elżbieta Kielska – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
prof. dr hab. Andrzej Kidyba – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Zbigniew Kosma – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
prof. dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Olesia Maksymovych – Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Ukraina)
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Dr.h.c. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD – Prešovska univerzita v Prešove (Słowacja)
prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Dudek – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz – Wyższa Szkoła im. Janusza Korczaka w Warszawie
prof. PhD. Miroslav Foret, CSc – College of International and Public Relations in Prague (Republika Czeska)
prof. UW dr hab. Aleksandra Gasztold – Uniwersytet Warszawski
prof. UMCS dr hab. Zdzisław Gawlik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
prof. WSH dr hab. Jan Kutyła – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
prof. VŠBM PhD František Olejník – Csc University of Security Management in Košice (Słowacja)
prof. UMCS dr hab. Sławomir Patyra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. ХНУ dr hab. Olеksandr Punda – Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina)
prof. WSH dr hab. Andrzej Słomka – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
prof. WSH dr hab. Władysław Tabasz – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
prof. WSH dr hab. Wojciech Wiszniewski – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
prof. dr Gintautas Bužinskas – Utena University of Applied Sciences (Litwa)
prof. dr Andrii Novytskyi – Head of the Public organisation (NGO) „Institute on protection of information rights
of citizens” (Ukraina)
prof. dr. Antonio Silva – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Manuel de Peralta Carrasco – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Ángel Acedo Penco – Exremadura University (Hiszpania)
prof. dr. Csongor Herke – University of Pecs (Węgry)
prof. PhD Nikolay Georgiev – Todor Kableshkov Higher School of Transport (Bułgaria)
Assoc. prof. dr. Özgür Oğuz – Anadolu University (Turcja)
Assoc. Prof. PhD. Aniela Bălăcescu – “Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu (Rumunia)
Assoc. prof. P.hD. Dalia Perkumiene – Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Litwa)
Assoc. prof. PhD Emiliya Vaysilova – Todor Kableshkov Higher School of Transport (Bułgaria)
Assoc. Prof. DR. Vitalija Bartuševiciene – Utenos Kolegija (Litwa)
prof. WSH dr hab. Janusz Ziółkowski – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
dr hab. Daniel Mider – Uniwersytet Warszawski
prof. WSH dr Leszek Mellibruda – Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
PhD Andrij Dzyubyk – Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (Ukraina)
dr Pradeep Kumar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
dr Nataliia Novytska – State Fiscal University of Ukraine (Ukraina)
Ing. Marie Hesková, CSc – College of European and Regional Studies (Republika Czeska)
dr Vasyl Baitsym – Volyn Institute for Economics & Management (Ukraina)
dr Agne Juskeviciute-Viliene – Vilnius University (Litwa)
dr Vadim Mantrov – University of Latvia (Łotwa)
płk Piotr Gąstał

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Adam Tokarski – przewodniczący komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Gerard Paweł Maj – Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
prof. WSH dr Adam Ziółkowski – zastępca przewodniczącego komitetu organizacyjnego
prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – członek komitetu organizacyjnego
dr Emilia Żuchowska-Kotlarz – członek komitetu organizacyjnego
Ruta Jurgelioniene – członek komitetu organizacyjnego
mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek – sekretarz komitetu organizacyjnego
Przedstawiciele studentów
Agnieszka Gregier, Aneta Montano, Aleksander Pożyczka, Julia Munik

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad.
Kliknij, aby wypełnić:

OPŁATA KONFERENCYJNA

– Udział w konferencji z publikacją – 200zł/50 euro
– Publikacja bez udziału w konferencji – 200 zł/50 euro
– Udział w konferencji bez publikacji – nieodpłatnie
Opublikowanie tekstu uzależnione jest od uzyskania pozytywnych opinii recenzentów. Publikacja wydana zostanie w Wydawnictwie Wyższej Szkoły Handlowej, znajdującym się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Poziom I, 80 pkt. poz. 763)

TERMINY

15.12.2021r. – przesłanie zgłoszeń oraz streszczeń referatu (max. 1000 znaków)
20.12.2021r. – przesłanie przez organizatora do uczestników konferencji potwierdzenia
przyjęcia zgłoszenia oraz danych do przelewu.
15.01.2022r. – wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie tekstów do publikacji.
01.03.2022r. – przesłanie przez organizatora harmonogramu konferencji.

KONTAKT

mgr Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek
e-mail: konferencja@wsh.pl
tel. +48 363 22 90, w. 34

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content