skype wsh radom
rekrutacja online

Koło Psychologii

Koło Naukowe Psychologii

OPIEKUN NAUKOWY: dr Paweł Nowak, nowak@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCY (STUDENT): Agnieszka Gregier agnieszka.gregier@wp.pl
TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ : Spotkania na terenie Uczelni (sala C-4 na ul. Traugutta) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych odbywają się średnio raz w miesiącu i ogłaszane są na bieżąco w ogłoszeniach w Wirtualnym Dziekanacie.
PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
 1. Rozpoczęcie nowego projektu badawczego pt. „Psychospołeczne wyznaczniki uważności”
 2. Działalność na rzecz upowszechniania wiedzy psychologicznej oraz promowania Uczelni w regionie np. zaproponowanie szkołom patronackich przeprowadzenie lekcji wychowawczej na tematy psychologiczne prowadzone przez studentów wraz z opiekunem Koła.
 3. Stworzenie osobom zainteresowanym psychologią możliwości poszerzania swojej wiedzy i umiejętności psychologicznych (m.in. na temat mediacji przy współpracy z Sądem Okręgowym w Radomiu i Oddziałem Polskiego Centrum Mediacji w Radomiu).
 4. Organizacja na terenie uczelni otwartych spotkań mających na celu popularyzowanie wiedzy psychologicznej (m.in. projekcje filmów psychologicznych poświęconych różnym rodzajom terapii i podejść w psychologii)
 5. Organizowanie spotkań tematycznych ze specjalistami wybranych dziedzin psychologii (m.in. psychoterapii i terapii uzależnień).
 6. Podejmowanie i prowadzenie przez członków koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych (m.in. na m.in. nt. stylów kierowania menedżerów, psychospołecznych uwarunkowań dystansu społecznego wobec wybranych grup społecznych; psychospołecznych aspektów postaw patriotycznych i nacjonalistycznych).
 7. Publikacje studentów w pismach naukowych wydawanych m.in. przez WSH w Radomiu
 8. Organizowanie wyjazdów i wizyt studyjnych (m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Radomiu, Stowarzyszeniu “Karuzela”, Areszcie Śledczym w Radomiu, Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, wyjazd zagraniczny do Pragi, połączony z wizytą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Karola w Pradze – najstarszym uniwersytecie w Europie Środkowej).
 9. Aktywne uczestniczenie w realizacji własnych badań naukowych oraz projektów na rzecz środowiska lokalnego i przedsięwzięć edukacyjnych Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.
 10. Współpraca z innymi kołami naukowymi, organizacjami i instytutami w kraju i za granicą (m.in. Mazowiecko-Świętokrzyskim Kołem Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej).
 11. Organizacja spotkań integracyjnych.
 12. Organizacja akcji charytatywnej w ramach 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 13. Pomoc w organizacji i uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnię: konferencjach, debatach, dyskusjach panelowych, akcjach charytatywnych itp.
 14. Nawiązanie współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu
 15. Organizacja III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej nt. ,,Nowe tendencje w psychologii i pedagogice”.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x