wsh logo

Koła Naukowe WSH

Koło Naukowe Młodych Informatyków

Koło Naukowe Młodych Informatyków

Koło Naukowe Młodych Informatyków w WSH działa od października 2017 roku i zrzesza studentów, którzy mają potrzebę poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach Informatyki, w tym w robotyce. Dotychczas  w rakach koła konstruowano roboty typu Linefollower oraz Minisumo, z którymi  członkowie koła wystąpili min. w prestiżowym wydarzeniu ROBOMATICON, zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską.

Praca w kole umożliwia studentom poszerzanie wiedzy w min. obszarze elektroniki, programowania i platform programistycznych, modelowania 3D, tworzenia i obróbki grafiki rastrowej oraz zdobywanie innych umiejętności zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju technologii IT i zainteresowaniami członków koła.

Zapraszamy do koła chętnych do rozwijania swoich umiejętności i  pogłębiania wiedzy w różnych obszarach informatyki.

PLAN DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

OPIEKUN NAUKOWY: 
mgr inż. Artur Podolski
apodolski@wsh.pl

PRZEWODNICZĄCA KOŁA: 
Alona Kondrashova
mail: alena.kondrashova@gmail.com

KOŁA NAUKOWE WSH

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content