wsh logo

Koła Naukowe WSH

Koło Naukowe Młodych Menedżerów

Koło naukowe młodych menadżerów

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ: Spotkania on-line lub stacjonarnie (uzależnione od panujących obostrzeń w kraju w dobie pandemii), jeśli stacjonarnie to na terenie Uczelni (rezerwacja sali wg potrzeb) lub poza uczelnią w ramach wizyt studyjnych. Planowane spotkania odbywają się raz w miesiącu (w zależności od ustalonego harmonogramu, w przypadku dodatkowych potrzeb komunikacyjnych ze strony studentów organizacja dodatkowych spotkań) w weekendy lub w tygodniu. Terminy spotkań będą ogłaszane na bieżąco na Wirtualnym Dziekanacie.

Terminy i miejsce spotkań: ogłaszane przez stronę internetową i wirtualny dziekanat

NASZA MISJA:

,,Poznawanie specjalności i środowiska pracy,

zdobywanie kontaktów, współpraca z firmami i organizacjami.

Rozwijanie praktycznych umiejętności,

a to wszystko dzięki integracji, przyjaźni,

współpracy i w rewelacyjnej atmosferze!”

Plan pracy Koła Naukowego Młodych Menedżerów

Wyznaczone cele na rozpoczęcie rocznego okresu działalności KNMM tj. rok akademicki 2021/2022

 1. Umieszczanie informacji o KNMM na stronie internetowej uczelni.
 2. Przeprowadzenie rekrutacji wśród studentów rożnych wydziałów.
 3. Dokonanie wyboru władz koła.
 4. Organizowanie zebrań poświęconych aktualnym problemom koła.
 5. Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących działalności koła na stronie internetowej
 6. Stworzenie gabloty informacyjnej w budynku Wyższej Szkoły Handlowej znajdującego się na ul. Staroopatowskiej 1a w Radomiu
 7. Stworzenie strony na portalu społecznościowym Facebook i umieszczanie informacji dotyczących działalności koła.
 8. Udział i pomoc przy organizacji debaty z okazji ,,Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości”.
 9. Badanie naukowe pt. ,, Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie, a wymagania współczesnego rynku pracy” Przeprowadzenie badania dla studentów pierwszego roku kierunku zarządzania oraz drugiego roku SUM zarządzania (analiza porównawcza)
 10. Badanie panelowe „Wydatki edukacyjne studentów z perspektywy rozwoju zawodowego- III edycja”.
 11. Badani panelowe pt. ,,Bariery rozwoju przedsiębiorczości w percepcji studentów kierunku zarządzania”
 12. Przeprowadzenie wywiadu na temat ,,Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR postrzeganie CSR wśród pracowników MmiSP”
 13. Sympozjum – ,,Czynniki sukcesu w biznesie”
 14. Przeprowadzenie warsztatów na temat: ,, Rozwijanie umiejętności menedżerskich” oraz ,,Komunikacja i współpraca w zespole. Rozwój kompetencji miękkich”.

Dołącz do nas już dziś- pomóż nam realizować cele koła

zdobądź nowe doświadczenia- sprawdź się sam jako menedżer!

Wypełnij deklarację członkowską umieszczoną na dole w załączniku i wyślij na nasz adres mailowy:  koloknmm@gmail.com

   Statut Koła

   Deklaracja członkowska

   OPIEKUNOWIE KOŁA:

   ZARZĄD KOŁA:

    

   KOŁA NAUKOWE WSH

   Udostępnij
   youtube
   youtube
   youtube
   Skip to content