wsh logo

12 kroków do wyzwolenia. Warsztat

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

Nowy rok akademicki rozpoczęty, a zatem czas na naszą relacje z  warsztatów w ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Pierwsze dwa warsztaty poprowadził Prof. WSH. dr Andrzej Gołębiowski,  Dziekan Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Pierwszy warsztat poświęcony był Rozwojowi Duchowemu,  w którym Dziekan nawiązał do definicji szczęścia i jego czterech filarów takich jak wolność, miłość, przyjaźń, radość. Sztuką jest kreować realny obraz samego siebie i nazywać uczucia, które nam towarzyszą, natomiast rozwój naszej sfery  duchowej przesądza o jakości życia jakie wiedziemy. Alkoholik nie wyobraża sobie życia bez swojego uzależnienia, dlatego w terapii bardzo ważne jest wprowadzenie w jego życie wartości, szczęścia, euforii. Rozwój duchowy osoby uzależnionej musi być oparty na uczuciu adrenaliny, szczęścia.

Drugi warsztat poświęcony był 12 krokom do wyzwolenia.  12 kroków to zbiór zaleceń dla osoby uzależnionej członka grupy,  które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc uczestnikowi wspólnoty czy grupy terapeutycznej wyzwolić się z uzależnienia. Program ten został wypracowany przz Anonimowych Alkoholików, a następnie zaadaptowany przez inne wspólnoty. W każdej ze wspólnot/grup terapeutycznych ze względu na jej główny cel zmienia się brzmienie pierwszego Kroku, miejsce alkoholu zastępuje uzależnienie, któremu dane grupy są poświęcone.

A oto Dwanaście Kroków Anonimowych Alkoholików.

Krok Pierwszy

Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że utraciliśmy kontrolę nad naszym życiem.

Krok Drugi

Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.

Krok Trzeci

Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.

Krok Czwarty

Zrobiliśmy wnikliwą i odważną osobistą inwenturę moralną.

Krok Piąty

Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty

Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.

Krok Siódmy

Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

Krok Ósmy

Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

Krok Dziewiąty

Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

Krok Dziesiąty

Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Krok Jedenasty

Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.

Krok Dwunasty

Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Praca w grupie uzależnionych z 12 krokami pozwala zrozumieć uzależnienie i wprowadzić w ich życie wartości i powolne wychodzenie z nałogu.

Zapraszamy na kolejne warsztaty w Ramach Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content