skype wsh radom
rekrutacja online

Jedyny taki kierunek studiów w Polsce: Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy

Udostępnij

Zachęcamy do zapoznania się z programem unikalnego w skali kraju kierunku studiów podyplomowych: Profilaktyka, diagnoza, interwencja –  terapia sprawców i ofiar przemocy.

Kierunek adresowany jest do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pracowników służb mundurowych, pracowników sądów, w szczególności sędziów i kuratorów, profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy oraz osób zainteresowanych pracą na rzecz ofiar przemocy.
Studia na kierunku Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Podczas studiów słuchacze poznają m.in. procedury postępowania z ofiarami i sprawcami przemocy środowiskowej i domowej, nabywają umiejętności związane z diagnozowaniem symptomów przemocy wobec dziecka, w tym przemocy seksualnej, oraz kompetencji związanych z organizowaniem programów profilaktyczno-interwencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie przemocy.
Studia przygotowują do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się profilaktyką przemocy: Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, Gminnych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy, poradniach, szkołach, świetlicach oraz samodzielnej, wieloaspektowej pracy na rzecz osób związanych z przemocą: ofiarami oraz sprawcami.
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów – praktyków, na co dzień zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, wczesną interwencją, opiniowaniem sądowo-psychologicznym, ale również pracującymi zarówno z ofiarami, jak i ze sprawcami przemocy.
Menedżer kierunku – dr Marcin Bednarczyk
Doktor nauk społecznych, specjalista z zakresu problematyki seksualnej i prorodzinnej, seksuolog, specjalista opiniowania sądowo-psychologicznego. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Radomiu. Na co dzień zajmuje się profilaktyką społeczną związaną z przemocą, w tym z przemocą seksualną, podejmowaniem przez dzieci i młodzież ryzykownych zachowań seksualnych, a także cyberprzemocą oraz problemem krzywdzenia dzieci w rodzinie.
Program studiów
– Podstawy prawne działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych wobec przemocy.
– Polityka społeczna Państwa wobec przemocy.
– Diagnozowanie sytuacji i zachowań o charakterze przemocy.
– Diagnozowanie przemocy wobec dziecka w rodzinie.
– Zespół dziecka maltretowanego.
– Psychospołeczne uwarunkowania agresji i przemocy.
– Podstawy terapii grupowej dla ofiar przemocy.
– Podstawy psychoterapii indywidualnej dla ofiar przemocy.
– Terapia sprawców przemocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych.
– Przemoc seksualna: diagnoza, interwencja terapia.
– Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
– Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji w sytuacji przemocy.
– Warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.

REKRUTACJA
Biuro Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom

telefon: 48 362 13 32

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x