skype wsh radom
rekrutacja online

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Uczelnia jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, założoną przez Ośrodek Edukacyjny “Absolwent” sp. z o.o. w Radomiu. Utworzona została w 1998 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-128/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Zgodnie z tą decyzją przyjęła nazwę: Wyższa Szkoła Ekonomii Stosowanej  i Handlu Zagranicznego z siedzibą w Radomiu i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach handel zagraniczny, zarządzanie finansami. Decyzją nr DNS-1-0145-169/RO/98 z dnia 29 lipca 1998 roku Minister Edukacji Narodowej wpisał Uczelnię do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem drugim. W 2000 roku władze i założyciel Uczelni wystąpiły z wnioskiem o zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Handlowa. Minister Edukacji Narodowej w odpowiedzi na powyższy wniosek wydał decyzję nr DNS-1-0145-514/EKO/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 roku o zmianie nazwy Uczelni. Decyzją nr DNS-WUN-6014-15968-35/AW/11 z dnia 27 maja 2011 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z powodu wprowadzenia elektronicznego rejestru uczelni,  zmienił numer rejestrowy Uczelni na 142. Decyzją nr MSiSW-DNS-WUN-6014-23345-1/12  z dnia 30.03.2012 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał zgodę na prowadzenie Uczelni na czas nieokreślony.

 

DECYZJE MINISTRA O UPRAWNIENIACH DO PROWADZENIA  KIERUNKÓW STUDIÓW

 

 

 • Administracja, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Edukacji Narodowej  nr DSW-3-0145-375/RO/01  z dnia 27 kwietnia 2001 roku o prowadzeniu specjalności Administracja Publiczna ,
 • Administracja, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-1040/JP/04 z dnia 2 lipca 2004 roku o przyporządkowaniu specjalności Administracja Publiczna do kierunku Administracja ,
 • Informatyka, studia I-go stopnia (inżynierskie)  –  decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  nr DSW-3-4003-595/WB/02  z dnia 09 maja 2002 roku o prowadzeniu specjalności Informatyka Stosowana ,
 • Informatyka, studia I-go stopnia (inżynierskie) – decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-4003-758/JP/04   z dnia 9 czerwca 2004 roku   o przyporządkowaniu specjalności Informatyka Stosowania do kierunku studiów Informatyka ,
 • Pedagogika, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-06-4003-252/07 z dnia 6 lipca 2007 roku.
 • Administracja, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-2055-5/KT/09 z dnia 20 lipca 2009 roku,
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14171-2/IŻ/11 z dnia 19 kwietnia 2011 roku,
 • Pedagogika, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DNS-WUN-6022-14898-4/SH/11 z dnia 1 czerwca 2011 roku,
 • Zarządzanie, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.46.4.2013.AN z dnia 08 lipca 2013 roku,
 • Psychologia, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.204.4.2013.AN   z dnia 12 grudnia 2013 roku,
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6022.294.3.2013/14.AN z dnia 21 marca 2014 roku,
 • Kryminologia, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DKN.ZNU.6022.263.3.2015/16.AN, z dnia 20 marca 2015 roku,
 • Finanse i Rachunkowość, studia I-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNN.6022.111.2016/2017.EK z dnia 08 lutego 2017 roku,
 • Prawo, jednolite studia magisterskie – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr  DSW.WNN.6022.32.3.2018.AW z dnia 29 marca 2018 roku,
 • Psychologia, studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.42.2019.3.IZ z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
 • Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.149.2019.KT.3   z dnia 11 czerwca 2019 roku,
 • Zarządzanie , studia II-go stopnia – decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.WNN.5014.52.2019.3.IZ z dnia 28 czerwca 2019 roku,

UCHWAŁY PKA DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

 

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE UCZELNI

 

 

PROGRAMY STUDIÓW

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

 

OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY

 

 PRZETARGI

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x