wsh logo

Pracownie Akademickie WSH

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Akademicka Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej I Wczesnoszkolnej

Misją pracowni jest interdyscyplinarne  i wielokierunkowe działanie mające na celu zapewnienie studentom kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  kształtowanie umiejętności praktycznych. Głównie poprzez  możliwość przygotowania projektów i uzyskania feedbacku od praktyków. Zajęcia prowadzone  są  w formie warsztatów, wizyt studyjnych oraz obserwacji uczestniczących w placówkach oświatowych przez praktyków posiadających aktualną wiedzę oraz ekspertów z obszarów wychowania i nauczania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Pod opieką mentora studenci nabywają umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i opiekuńczych,  kształtują swoje postawy w świecie sprawności pedagogicznych. Uczą się rozwiązywania trudnych pedagogicznych problemów oraz radzenia sobie  z emocjami i stresem, zgłębiają tajniki warsztatu pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Plan działalności PRACOWNI PPiW

Koordynator Akademickiej Pracowni Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej:
dr Wioletta Budny

Kontakt: wbudny@wsh.pl

PRACOWNIE AKADEMICKIE WSH

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content