skype wsh radom
rekrutacja online

Wsparcie osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu stworzyła system opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej uwzględniającej potrzeby osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im optymalne warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Działania Uczelni obejmują m.in.:

  • zmiany uregulowań prawnych (np. korzystne zapisy dotyczące wypożyczania książek z Biblioteki),
  • wsparcie finansowe (stypendia specjalne),
  • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób
    z niepełnosprawnościami,
  • zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego, ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
  • zmiany w infrastrukturze (likwidacja barier architektonicznych).

Asystent osoby z niepełnosprawnością

W ramach oferowanego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Uczelnia umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta polega na udzieleniu doraźnej pomocy w wykonywaniu czynności, których student/ka niepełnosprawny/a nie będzie w stanie wykonać samodzielnie podczas zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów np. pomoc przy dokonywaniu formalności w dziekanacie, rektoracie, podczas konsultacji z wykładowcami, promotorem, w bibliotece, wsparcie przy sporządzaniu notatek lub inny rodzaj wsparcia zgłoszony przez niepełnosprawnego studenta. Wniosek należy składać w formie pisemnej wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zaświadczeniem potwierdzającym status studenta/doktoranta oraz planem zajęć na dany semestr roku akademickiego z określeniem zakresu i formy wsparcia jakiej student/ka oczekuje, wskazaniem tych zajęć na których student/ka potrzebuje wsparcia asystenta oraz podaniem szacunkowego wymiaru godzin pracy asystenta w skali miesiąca. Student/ka niepełnosprawny może zaproponować konkretną osobę, która mogłaby dla niego świadczyć tę usługę. Jeśli w otoczeniu studenta/ki taka osoba się nie znajduje, uczelnia za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych postara się znaleźć właściwe wsparcie.

Uwaga studenci niepełnosprawni!

Wszyscy studenci niepełnosprawni mają wydłużony termin wypożyczania książek do 4 tygodni. Każda osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z pośrednictwa pełnomocnika przy wypożyczaniu książek.

Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych

Jeżeli ze względu na swoją niepełnosprawność występują trudności w samodzielnym sporządzaniu notatek w trakcie wykładów, każdy student niepełnosprawny może wnioskować o prawo do bezpłatnego kserowania notatek innych osób, które udostępnią mu własne materiały.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane ze wsparciem dla niepełnosprawnych studentów prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych. Cały czas czekamy też na sugestie, w jaki sposób Uczelnia może wesprzeć Państwa w procesie kształcenia.

Propozycje prosimy przesyłać na adres kmajka@wsh.pl, telefonicznie pod nr tel. 601 388 096 lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych każdy student WSH w Radomiu może kontaktować się z władzami Uczelni. W tym celu należy umówić się na spotkanie – drogą mailową, telefonicznie lub osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

mgr Katarzyna Majka

kmajka@wsh.pl

dyżur:

piątek 13:00 – 16:00

pokój 211

ul. Traugutta 61a

26-600 Radom

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x