skype wsh radom
rekrutacja online

Praktykuj za granicą

PRAKTYKA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Kto?

Każdy zainteresowany student WSH (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych) spełniający minimalne kryteria ma szanse na wyjazd na praktykę zagraniczną od 2 do 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest wystarczająca znajomość języka angielskiego oraz oraz motywacja każdego kandydata. Student uprawniony do wyjazdu na praktykę nie może przebywać na urlopie dziekańskim, zdrowotnym oraz naukowym. Warunkiem koniecznym jest również wybór placówki, przedsiębiorstwa, bądź uczelni partnerskiej, w której praktyka będzie odbywana zgodnie z profilem studiów (praktyka kierunkowa). Ponadto wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z przewidzianym terminem ukończenia studiów.

UWAGA!

Każdy student WSH, który w ramach wcześniejszego programu Erasmus (studia i praktyka) skorzystał z maksymalnego okresu wyjazdu 12 miesięcy na danym cyklu studiów nie może wyjechać na tym samym cyklu z nowego programu ERASMUS+.

Kiedy?

Na praktykę każdy student WSH może aplikować najwcześniej na III semestrze studiów licencjackich i magisterskich (deklaracje chęci wyjazdu na praktykę zagraniczną należy składać najpóźniej na II semestrze studiów).

Uwaga absolwenci:

ERASMUS+ umożliwia wyjazd absolwentom WSH wyłącznie na praktykę na maksymalny okres 12 miesięcy. Warunkiem jest złożenie deklaracji chęci udziału w praktykach na ostatnim roku studiów licencjackich lub magisterskich, a sam wyjazd musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od momentu uzyskania statusu absolwenta WSH.

Jak długo?

Każdy student i absolwent WSH może maksymalnie wyjechać na praktykę od 2 do 12 miesięcy (łącznie ze studiami) w ciągu każdego cyklu studiów tj.:

 •  studia licencjackie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
 • studia magisterskie – 12 miesięcy (studia + praktyka)
 • jednolite studia magisterskie – 24 miesiące (studia + praktyka)

Gdzie?

Studenci WSH sami lub z pomocą pracowników działu Współpracy z Zagranicą szukają placówek zagranicznych, w których istnieje możliwość odbycia praktyk zagranicznych. Ponadto studentom WSH polecamy sprawdzone prestiżowe przedsiębiorstwa oraz uczelnie, w których istnieje również możliwość odbycia praktyk.

Więcej szczegółów udziela dział Współpracy z Zagranicą (p.103, ul. Traugutta 61a).

Ubezpieczenie?

Przed wyjazdem do uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania opieki zdrowotnej na terytorium Unii Europejskiej (Karta EKUZ) oraz do wykupienia ubezpieczenia na czas podróży o pobytu w uczelni partnerskiej (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków).

Dofinansowanie?

Kwota dofinansowania przyznana studentom zależy od kierunku ich wyjazdów zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • mobilność do krajów o zbliżonych kosztach życia : studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot średnich;
 • mobilność do krajów o wyższych kosztach życia; studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot wyższych;
 • mobilność do krajów o niższych kosztach życia; studenci otrzymują dofinansowanie UE w przedziale kwot niższych.

Kraje europejskie uczestniczące w programie zostały podzielone na 3 grupy według kosztów utrzymania, od których to zależy kwota przyznanego stypendium. Wysokość stypendium w zależności od wyboru kierunku ilustruję się następująco:

Grupa I

Kraje uczestniczące w programie o wyższych kosztach życia (600 EUR):

 • Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

Grupa II

Kraje uczestniczące w programie o średnich kosztach życia ( 500 EUR-praktyka):

 • Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Chorwacja, Cypr, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Słowenia, Islandia, Turcja

Grupa III

Kraje uczestniczące w programie o niższych kosztach życia (400 EUR-praktyka):

 • Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Dla kogo wyższe dofinansowanie?

 • Studenci niepełnosprawni – od 100 do 200 Euro miesięcznie (studia i praktyki)
 • Studenci z trudną sytuacją materialną otrzymujący stypendium socjalne ? od 100 do 200 Euro miesięcznie (studia i praktyki)

Rekrutacja:

 • na semestr zimowy:  (marzec-kwiecień )
 • na semestr letni:       (wrzesień- październik)

UWAGA!

W przypadku niewykorzystanych funduszy, rekrutacja trwa cały rok akademicki!

Od czego zacząć?

 • Upewnij się, że spełniasz wymagane kryteria
 • Wybierz kierunek mobilności
 • Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy  (dołącz CV w języku angielskim)
 • Złóż dokumenty w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich  (pokój 103)
 • Poczekaj na wyniki rekrutacji

 

 

Erasusm

 

 

 

 

 

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 048 363 22 90 w. 45
e-mail: zagranica@wsh.pl,   praktyki@wsh.pl

Godziny pracy: czw. ? sob. godz. 8.00 ? 16.00

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x