skype wsh radom
rekrutacja online

Staże i praktyki

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYK

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu dba o to, aby studenci po ukończeniu studiów byli dobrze przygotowani do wykonywania swoich zawodów i oprócz wiedzy teoretycznej posiadali również praktyczne umiejętności. Dlatego program kształcenia poszerzony jest o zajęcia warsztatowe, których dopełnienie stanowią praktyki. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach zawodowych, a także zaprezentowania się przyszłym pracodawcom.

 

Każdy student Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zobligowany jest do odbycia praktyk zawodowych . Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Dział Współpracy z Zagranicą i Praktyk Studenckich. Miejscami praktyk dla studentów są wiodące przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne. Do chwili obecnej uczelnia zawarła ponad 400 porozumień dotyczących współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z różnymi podmiotami w Polsce i za granicą.

 

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest do dostarczenia Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę (wzór poniżej) oraz zapoznania się z Ramowym programem praktyki dla danego kierunku (dostępnym w Dziale współpracy z zagranicą i praktyk studenckich).
Po dostarczeniu Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, student/słuchacz zobowiązany jest do odbioru po 3 dniach Skierowania na praktykę, Porozumienia z placówką i Dzienniczka praktyk. (Dział współpracy z zagranicą i praktyk studenckich czynny jest w czwartki, piątki i soboty od 8 do 16).

 

Czas trwania praktyk dla studentów studiów I stopnia wynosi odpowiednio:

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – 120 godzin (sem.VI);
 • EKONOMIA- 120 godzin (sem.VI);
 • INFORMATYKA – 160 godzin (sem.VII);
 • PSYCHOLOGIA- 180 godzin (sem.VI);
 • PRAWO W BIZNESIE- 120 godzin (sem.VI);
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE – 120 godzin (sem.VI);
 • ADMINISTRACJA – 120 godzin (sem.VI);
 • ZARZĄDZANIE- 120 godzin (sem.VI);
 • KRYMINOLOGIA – 480 godzin (120 godz. sem. II, 120 godz. sem. III, 120 godz. sem. IV, 120 godz. sem. V,);
 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – 480 godzin (120 godz. sem. II, 120 godz. sem. III, 120 godz. sem. IV, 120 godz. sem. V,);
 • PEDAGOGIKA – 200 godzin (50 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza realizowana w trakcie IV semestru + 30 godz. I praktyka specjalnościowa- realizowana w trakcie V semestru + 120 godz. II praktyka specjalnościowa realizowana w trakcie VI semestru).

 

Czas trwania praktyk dla studentów II stopnia:

 • PEDAGOGIKA- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 45 godzin;
 • studenci pozostałych kierunków praktyki nie odbywają!

 

Praktyki na studiach podyplomowych:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)
 • Logopedia z emisją głosu- 60 godzinna praktyka praktyka realizowana w trakcie II semestru studiów
 • Przygotowanie pedagogiczne- 150 godz. praktyka (30 godz. praktyka asystencko- obserwacyjna połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu- I semestr, 60 godz. praktyka asystencko- przedmiotowo- metodyczna- II sem., 60 godz. praktyka metodyczno- uczestnicząca- III sem.)
 • Doradztwo zawodowe – 40 godz.
 • Olinofrenopedagogika – 120 godz.
 • Dydaktyka jęz. angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej – 60 godz.
 • Zintegrowana  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- 150 godzin (30 godz. praktyka opiekuńczo- wychowawcza połączona z praktyką przy pedagogu/psychologu realizowana w trakcie semestru I, 60 godz. praktyka specjalnościowa przedszkolna realizowana w trakcie II semestru studiów, 60 godz. praktyka specjalnościowa wczesnoszkolna realizowana w trakcie III semestru studiów)

 

Miejsce odbywania praktyki i jej przebieg są ściśle związane ze specjalnością studenta. Podczas praktyk studenci WSH realizują wcześniej ustalone zagadnienia wg Ramowych planów praktyk.

 

Do pobrania:

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Stosunki międzynarodowe, Ekonomia, Prawo w biznesie, Zarządzanie

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Finanse i Rachunkowość

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Psychologia

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Informatyka

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Pedagogika- Resocjalizacja

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Pedagogika – EWIP -licencjat/magisterskie

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – Kryminologia

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – EWiP

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – Logopedia z emisją głosu

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne

Wzór Zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe

Wzór zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – ZEWIP

Wzór zaświadczenia o przyjęciu na praktykę – studia podyplomowe – Dydaktyka j. ang. w ewip

Prezentacja na temat praktyk -instrukcja krok po kroku 

Podanie

WYKAZ INSTYTUCJI PARTNERSKICH

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I PRAKTYK STUDENCKICH

ul. Traugutta 61a
26-600 Radom, pokój 103
tel/fax. 48 363 22 90 w. 45
e-mail: biurokariery@wsh.pl,  praktyki@wsh.pl
Godziny pracy: czw. – sob. godz. 8.00 – 16.00


Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x