skype wsh radom
rekrutacja online

Projekt Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu w partnerstwie z Międzynarodową Szkołą Biznesu w Lublianie (International Business School) litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia) oraz walijskim ośrodkiem badawczym Pontydysgu Ltd.  w ramach partnerstw strategicznych Programu Erasmus+ Akcja 2, realizuje Projekt pod nazwą Wspieranie nauczycieli w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2014 r.- 31 sierpnia 2016 r.
Głównymi założeniami  Projektusą: zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wspieranie młodych ludzi , szczególnie tych którzy decydują się na wcześniejsze zakończenie edukacji, w zdobywaniu nowych kompetencji i wiedzy.

Opis i główne cele:
-popularyzacja kształcenia skoncentrowanego na studencie w Europie wśród szkół szkolnictwa wyższego,
-zapoznanie wykładowców z wiedzą teoretyczną na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie oraz mobilizacja dydaktyków do wdrożenia nowych metod nauczania sprzyjających studentom,
-modernizacja systemu edukacyjnego szkolnictwa wyższego w Europie,
-poprawa osiągnięć młodych ludzi,
-zmniejszenie liczby studentów o niskich kwalifikacjach,
-zwiększenie kompetencji zawodowych wykładowców,
-poprawa kultury organizacyjnej uczelni wyższych w Europie,
-rozpowszechnienie badań empirycznych na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie nie tylko w krajach partnerów uczestniczących w badaniach, ale także wśród uczelni wyższych w Europie i na świecie,
-wymiana doświadczeń na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie,
-poprawa jakości kształcenia w Europie i na świecie.

Innowacyjność projektu i uzupełnienie dotychczasowych badań obejmą:
-badania empiryczne na temat kształcenia skoncentrowanego na studencie przeprowadzone wśród wykładowców szkół wyższych,
-analizę porównawczą badań przeprowadzonych przez partnerów,
-rozpowszechnienie badań w Europie i na świecie,
-napisanie e-podręcznika dla nauczycieli szkół wyższych na temat dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie.

 

Informacje dla wykładowców, poradniki, artykuły

 

100 sposobów na poprawę nauczania. Podręcznik dla nauczycieli o kształceniu skoncentrowanym na studencie

100 budu kaip pagerinti destyma destytojo knyga

100 nacinov za izboljsanje poucevanja 2

100 ways to improve teaching

scl research in english

scl research in lithuanian

scl research in slovenian

Empowering teachers for a student centred approach

Wspieranie nauczycieli w ksztalceniu skoncetrowanym na studencie. Analiza badań

Analiza badań przeprowadzonych w Polsce

Przykłady dobrych praktyk stosowanych w kształceniu skoncentrowanym na studencie

Analiza badań empirycznych przeprowadzonych w Polsce

Dydaktyka zorientowana humanistycznie

 

 

” W ramach edukacji zdrowotnej w dniu 7 maja w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu  odbyły się warsztaty dietetyczne zorganizowane przez wykładowcę WSH w Radomiu mgr Sylwię Sochę. Zajęcia poprowadzili trenerzy personalni i dietetycy: Emil Tyszko i Krzysztof Blank. Tematem wykładu było prawidłowe i zdrowe odżywianie. Podczas wystąpień zastosowane zostały techniki nauczania skoncentrowanego na studencie. „

 dr Andrzej Gołębiowski: Teatr w resocjalizacji jako przykład metody nauczania skoncentrowanego na studencie

Uczelnia skoncentrowana na studencie

Handbook for teachers

http://vef.kaunokolegija.lt/projektai/    

http://www.ibs.si/index.php/en/erasmus

Conference programme

Dnia 23 sierpnia 2016 r. w International Business School in Ljubljana (Słowenia) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Wspieranie nauczycieli akademickich w kształceniu skoncentrowanym na studencie. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji była Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Lubljanie. Konferencja organizowana była w partnerstwie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu oraz litewskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (Kauno Kolegia). Główny cel konferencji stanowiła wymiana doświadczeń z zakresu metod pracy dydaktycznej skoncentrowanej na studencie stosowanych w Polsce, Litwie oraz Słowenii. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele ośrodków naukowych z Polski i zagranicy. W wydarzeniu tym wzięli udział studenci, jak również przedstawiciele lokalnej społeczności. Konferencja była uroczystym zakończeniem projektu badawczego: Empowering Teachers for Student-Centred Approach. Efektem wspólnej pracy partnerów tegoż przedsięwzięcia jest m.in. podręcznik metodyczny skierowany do nauczycieli akademickich, który obejmuje sto złotych zasad lepszego nauczania, którego centrum stanowi student.

 1 3 2

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Nauki
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
ul. Domagalskiego 7A
2 piętro, budynek D
Tel. +48 48 360 10 75 w. 14
e-mail: kmarcinkiewicz@wsh.pl

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x