skype wsh radom
rekrutacja online

Administracja publiczna

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Administracja publiczna, aby właściwie spełniać swą podstawową funkcję, jaką jest zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb wspólnoty samorządowej, potrzebuje nowych kadr. Powinny się one składać z osób mających wiedzę i świadomość celów, jakie stoją przed nowoczesną administracją publiczną. Sprawnie funkcjonująca administracja publiczna jest fundamentem sprawnego państwa i wymaga wysoko wykwalifikowanych kadr. Specjalność przez nas utworzona daje możliwość sprostania wysokim wymaganiom związanym z uzyskaniem zatrudnienia w nowoczesnej administracji. Celem studiów jest ugruntowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, wyrobienie w studentach umiejętności identyfikacji i analizy oraz praktycznego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w przyszłej pracy zawodowej. Studia przygotowują absolwenta do pracy w nowoczesnych organach administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak i częściowo w administracji biznesowej, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych i służbie cywilnej. Poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

 

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na:

 • zaznajomieniu ze strukturą wszystkich szczebli administracji publicznej
 • przedstawieniu wieloaspektowych związków pomiędzy administracją a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
 • poznaniu instrumentarium prawnego, które jest związane z pracą w różnorakich jednostkach administracji publicznej oraz w podmiotach, których działalność oparta jest na współpracy z administracją publiczną każdego szczebla
 • wyjaśnieniu powiązań pomiędzy działaniami administracji a procesami gospodarczymi i społecznymi
 • przekazaniu wiedzy o zasadach funkcjonowania administracji wraz z ekonomicznymi i socjalnymi aspektami funkcjonowania struktur społecznych, a także przydatnych umiejętności z zakresu socjologii, psychologii, technik prowadzenia negocjacji.

Perspektywy zawodowe

Absolwent administracji publicznej ma solidne podstawy, aby zostać urzędnikiem średniego i wyższego szczebla lub przedsiębiorcą, który wykorzystuje w swej działalności środki publiczne. Posiada także kwalifikacje do pracy w instytucjach gospodarczych, zarówno publicznych, jak i prywatnych (przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego, bankach, fundacjach itp.) jako konsultant do spraw prawa publicznego, gospodarczego i administracyjnego. Absolwenci zatrudniani są również na wszystkich szczeblach administracji publicznej, jako specjaliści od przetargów i obsługi petentów. Z łatwością odnajdą się w firmach, w których liczy się rzetelna i gruntowna wiedza z pogranicza prawa, socjologii, zarządzania i administracji.
Administracja finansowo-gospodarcza

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Wybór tej specjalności umożliwi studentowi zdobycie kompetencji niezbędnych do objęcia samodzielnych stanowisk w organizacjach biznesowych i pozarządowych, jak również w strukturach administracji publicznej (rządowej i samorządowej). Specjalność pozwala studentowi zdobycie umiejętności analizowania i interpretowania zjawisk o charakterze gospodarczym i finansowym oraz zdolności do podejmowania decyzji w oparciu o dostępne narzędzia prawne i finansowe. Studia przygotowują do pracy w zakresie analizy i interpretowania aktów prawnych regulujących sposób działania jednostek budżetowych, okoliczności i poprawności rozwiązań w sferze ograniczeń działalności gospodarczej, planowania i zarządzania budżetem w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach publicznych i jednostkach budżetowych, zarządzania finansami w urzędach administracji publicznej, podejmowania działań w obszarze stymulowania przedsiębiorczości. Specjalność przygotowuje studenta do podejmowania decyzji finansowo-gospodarczych nie tylko w jednostkach administracji publicznej, ale również w różnych innych podmiotach związanych z gospodarką i skarbowością.

Studia w ramach specjalności koncentrują się głównie na:

 • mikro- i makroekonomii;
 • finansów publicznych i prawa finansowego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • podstaw wiedzy o polskim systemie podatkowym oraz podatkach i opłatach lokalnych.
 • audytu, nadzoru i kontroli w administracji publicznej;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji
 • prawa cywilnego z umowami w administracji;
 • prawa zamówień publicznych;
 • partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • finansów samorządu terytorialnego,
 • polityki regionalnej UE,

 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności mogą być zatrudnieni, jako specjaliści ds. gospodarczych lub finansowych w jednostkach budżetowych, w wydziałach kontroli i nadzoru jednostek samorządu terytorialnego lub urzędów administracji rządowej (np.inspekcji pracy, inspekcji handlowej, inspekcji sanitarnej), specjaliści w administracji skarbowej i podatkowej, ds. funduszy unijnych w instytucjach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych, w izbach gospodarczych, zrzeszeniach przedsiębiorców, agencjach wspierających rozwój przedsiębiorczości, w instytucjach finansowych i gospodarczych  zarówno publicznych, jak i prywatnych (przedsiębiorstwa, banki, fundacje, itd.).

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x