skype wsh radom
rekrutacja online

Cyberbezpieczeństwo

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to obecnie jeden z priorytetów w zakresie społecznego komunikowania. Rozwój internetu pociąga za sobą zagrożenia, które wynikają z jego niewłaściwego zabezpieczenia i niepoprawnego korzystania z zasobów sieci. Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnych cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem zapewnienia ochrony systemów informatycznych, infrastruktury teleinformatycznej oraz samych informacji. Studenci będą przygotowani do identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej oraz zdobędą umiejętności zwalczania różnych form cyberprzestępczości i reagowania na incydenty sieciowe.

Ukończenie specjalności umożliwi uzyskanie wiedzy z następujących zagadnień:

• podstawy prawa karnego
• prawo własności intelektualnej i ochrona własności intelektualnej
• źródła i wykorzystanie danych w internecie
• gromadzenie i wykorzystanie informacji kryminalnych
• elementy wywiadu i kontrwywiadu informatycznego
• cyberprzestępczość w prawie międzynarodowym
• cyberterroryzm i internetowa komunikacja przestępców
• wykrywanie zagrożeń systemów teleinformatycznych
• ataki sieciowe-metody reagowania
• techniki i narzędzia odzyskiwania danych
• ślady cyfrowe i informatyka śledcza
• ochrona przed phishingiem
• polityka bezpieczeństwa informatycznego

Hacker typing on a laptop

Perspektywy zawodowe

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji, organach ścigania, organach wymiaru sprawiedliwości, instytucjach bankowych i finansowych oraz w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne państwa. Może podejmować działania związane z projektowaniem systemów bezpieczeństwa informacji, analizą i oceną cyberbezpieczeństwa, kontrolą przestrzegania przepisów i standardów bezpieczeństwa.

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x