skype wsh radom
rekrutacja online

Nowości biblioteczne

 1. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. Warszawa, Difin, 2014.
 2. Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty / red. nauk. Anna Kwasiborska. Pułtusk;Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2016.
 3. Zespół ostrego stresu : teoria, pomiar, terapia / Richard A. Bryant, Allison G. Harvey. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2012.
 4. Ratownictwo lotnicze i lotniskowe / Tadeusz Compa, Jarosław Kozuba, Zenon Skop. Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
 5. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. Warszawa: PWN,
 6. Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzacych się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. Warszawa, Difin, 2015.
 7. To normalne! : dlaczego zwyczajne zachowania naszych dzieci nazwano ADHD, autyzmem i innymi zaburzeniami / Enrico Gnaulati; tł.Iga Noszczyk. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.
 8. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym: teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. Warszawa: Difin, 2015.
 9. Psychologia stresu / Irena Heszen. Warszawa: PWN, 2016.
 10. Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 11. Profilowanie kryminalne / Scotia J. Hicks, Bruce D. Sales. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 12. Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Tomasz Huk. Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014.
 13. Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych – wirtualne grupy wsparcia / Marta Kondracka-Szala. Warszawa: Difin, 2015.
 14. Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Paweł Kozłowski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.
 15. Kryteria diagnostyczne z DSM-5: desk reference / red. nauk. wyd. pol. Piotr Gałecki, Łukasz Święcicki; tł. z ang. Piotr Sebastian Krawczyk. Wrocław: Edra Urban & Partner, 2015.
 16. Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
 17. Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.
 18. Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne / Marzec-Holka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011.
 19. Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764-1990 / Andrzej Misiuk. Warszawa: Difin, 2015.
 20. Kulturowe analizy patriotyzmu / red. K. Kulikowska ; C. Obracht-Prondzyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
 21. Stres to brzmi groźnie / Włodzimierz Oniszczenko. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998.
 22. Pedagogika przedszkolna : oblicza i poszukiwania / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Agnieszka Olczak. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 23. Psychologia rodziny : teoria i badania / Mieczysław Plopa. – VII. – Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.
 24. Prawo ochrony danych osobowych / Tomasz A. J. Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak. Warszawa: Difin, 2016. – 203 s. ; 24 cm.
 25. Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 26. Lotnictwo służb porządku publicznego / Jan Rajchel, Tadeusz Compa. Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2011.
 27. Siły powietrzne w sojuszniczym systemie obronnym / Jan Rajchel, Eugeniusz Zabłocki. Dęblin, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2009.
 28. Materialno-administracyjne aspekty pracy Policji / Mariusz Róg, Andrzej Sęk. Pułtusk, Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015.
 29. Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. Warszawa, Difin, 2016.
 30. Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem / Oliver Sacks. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017.
 31. Skuteczne zarządzanie kryzysowe. Zarządzanie bezpieczeństwem / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. – Warszawa: Difin, 2015.
 32. ECDL: podstawy pracy z komputerem : syllabus v. 1.0 / Witold Sikorski. – Warszawa : Wydawnictwo Nukowe PWN, 2015.
 33. Służby specjalne we współczesnym państwie / red. nauk. Zbigniew Siemiątkowski, Aleksandra Zięba. – Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2016.
 34. Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami / Chełpa Stanisław, Witkowski Tomasz. – 4. Wrocław: Wydawnictwo BEZ MASKI, 2015.
 35. Ja Patriota. Psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska. Warszawa, Difin, 2016.
 36. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 37. W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 38. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / red. Heleny Sęk, Romana Cieślaka. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012.
 39. Współczesne strategie i nowe wyzwania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna. Kraków 2013: WAM, 2013.
 40. Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski / Przemysław Wywiał. Warszawa: Difin, 2016.
 41. Podstawy funkcjonowania lotnictwa cywilnego / Eugeniusz Zabłocki. Dęblin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2010.
 42. Uwarunkowania użycia sił powietrznych w systemie bezpieczeństwa narodowego / Krzysztof Załęski. Dęblin : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2011.
 43. MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania / Waldemar Sradomski. – Gliwice : Helion, 2015.
 44. Leksykon kryminalistyki : 100 podstawowych pojęć / Monika Bartnik, Wojciech Lis. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2016.
 45. Wiktymologia / Brunon Hołyst. – Wyd. 4. zm. i rozsz.. – Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.
 46. JavaScript i jQuery / David Sawyer McFarland ; tł. Piotr Rajca. – Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015.
 47. Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. – Warszawa : Difin, 2016.
 48. Leksykon kryminologii : 100 podstawowych pojęć / Małgorzata Kuć. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 49. Zwalczanie przestępczości. Wybrane metody i narzędzie / Wiesław Mądrzejowski, Sławomir Śnieżko, Piotr Majewski. – Warszawa : Editions Spotkania, 2017.
 50. Zawód tester : od decyzji do pierwszych kroków w pracy / Radosław Smilgin. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 51. Testowanie oprogramowania w praktyce : studium przypadków / redakcja naukowa Adam Roman, Karolina Zmitrowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 52. Bezrobocie z perspektywy socjologicznej : skrypt dla studentów / Anna Potasińska. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014.
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x