skype wsh radom
rekrutacja online

Szkolenia ECDL oraz CISCO

Udostępnij

KURS ECDL

 

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zdanie uprawnia do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Kurs prowadzony jest od podstaw.
Nabyte umiejętności pozwolą na wykonywanie niezbędnych czynności przy komputerze w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Uczestnik po ukończeniu kursu powinien sprawnie obsługiwać komputer oraz zarządzać plikami, a także obsługiwać aplikacje z pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).

Profil szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Kurs przeznaczony jest dla początkujących użytkowników komputerów, którzy pragną poszerzyć swoje informacje oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz użytkowania pakietów biurowych.
Adrestami szkolenia ECDL są:
1. Uczniowie i studenci
2. Poszukujący po raz pierwszy pracy, a więc wkraczający na rynek pracy
3. Powracający do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim)
4. Poszukujący pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów
5. Poszukujący (lub podejmujący) pracy w innych krajach europejskich
6. Pracodawcy, poszukujący pracowników o określonych umiejętnościach
7. Pracodawcy, którzy chcą podnieść wydajność i efektywność pracy swoich pracowników

Wymagania wstepne:

Od kandydatów wymagane są elementarne umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Czas trwania:
7 modułów po 12 godzin lekcyjnych

Wiedza teoretyczna i praktyczna:

ECDL Moduł 1. Podstawy technik informatycznych
– dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.

ECDL Moduł 2. Użytkowanie komputerów
– znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

ECDL Moduł 3. Przetwarzanie tekstów
– poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

ECDL Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne
– wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

ECDL Moduł 5. Bazy danych
– tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

ECDL Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
– użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.

ECDL Moduł 7. Usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych
– użycie ogólno-światowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

Umiejętności:

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
– sprawnie korzystać z komputera oraz wykorzystywać jego możliwości
– posługiwać się pakietem Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access)
– korzystać z Internetu
Planowany czas realizacji kursu:
Styczeń ? luty 2016 r. Data rozpoczęcia kursu uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Dokładny plan szkolenia zostanie uzgodniony na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.
Opłaty:
– studenci i absolwenci WSH: 1200 zł brutto,
– osoby z zewnątrz: 1400 zł brutto.
Rejestracja:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zgłaszają się do Dziekanatu WSH, ul. Traugutta 61a lub na adres mailowy ? szkolenia@wsh.pl.

W tytule maila należy wpisać : Imię, Nazwisko, Kurs ECDL. W treści wiadomości należy podać dokładne dane kontaktowe w tym nr telefonu.

 

KURS CISCO
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanym w WSH kursie CISCO (ICND1 2.0).

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do instalacji, administracji i diagnostyki urządzeń sieciowych w oddziale firmy. Obejmuje ono konfigurację przełącznika, routera, podłączenie sieci WAN oraz zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa. Uczestnik, na koniec kursu, powinien być w stanie pod nadzorem wdrożyć sieć w małym biurze.
Dedykowane dla:
? Tych, którzy wkraczają w świat sieci komputerowych,
? Operatorów sieci,
? Inżynierów zajmujących się instalacją i konfiguracją urządzeń aktywnych sieci oraz inżynierów wsparcia technicznego,
? Inżynierów sieciowych nie zaznajomionych z urządzeniami Cisco,
? Kandydatów do tytułu Cisco Cerified Network Associate (CCNA).
Nauczysz się:
? Podstaw sieciowości, komponentów infrastruktury sieciowej, teorii protokołów i poznasz model referencyjny Open System Interconnection (OSI),
? Jakie zagrożenia powstają przy narastającym ruchu w sieci lokalnej Ethernet, poznasz rozwiązania oparte o Ethernet przełączany i zrozumiesz jak przekazywane są pakiety między komputerami,
? Jakie uwarunkowania skłaniają nas do rozszerzenia sieci poprzez technologie bezprzewodowe, Jaką rolę w sieci odgrywają routery oraz jak przekazywane są dane z użyciem TCP/IP,
? Funkcji sieci rozległych, urządzeń w nich występujących, konfiguracji protokołu PPP, routingu statycznego i dynamicznego (RIP) oraz translacji portów (PAT),
? Stosowania poleceń IOS do wykrywania sąsiadów w sieci oraz zarządzania startem i konfiguracją routera.
Program szkolenia:
1. Budowanie prostej sieci LAN
? Zapoznanie z podstawową obsługą sieci
? Modelu komunikacjiHost-to-Host
? Wprowadzenie do sieci LAN
? Oprogramowanie urządzeń Cisco IOS
? Wprowadzenie do przełączników
? Przełącznik Ethernet i ich obsługa
? Rozwiązywanie najczęstszych problemówzwiązanych z funkcjonowaniemprzełączników
2. Nawiązywanie połączenia z Internetem
? Model TCP/IP – warstwa Internetu
? Adresowanie IP oraz podsieci
? Model TCP/IP – warstwa Transportowa
? Podstawy routingu
? Konfiguracja routera Cisco
? Poznawanie procesu dostarczania pakietów
? Konfigurowanie routingu statycznego
? Zestawianie połączenia z ISP
3. Zarządzanie zabezpieczeniem urządzeń sieciowych
? Zabezpieczanie dostępu administracyjnego
? Filtrowanie ruchu przy pomocylist ACL
4. Budowa średnich sieci
? Wdrażanie sieci VLAN i połączeń trunking?owych
? Routing między sieciami VLAN
? Wykorzystanie urządzeń sieciowych Cisco jako serwera DHCP
? Technologie sieci rozległych WAN
? Protokoły routingu dynamicznego
? Protokół OSPF
5. Wprowadzenie do IPv6
? Podstawowa konfiguracja IPv6
? Konfigurowanie routingu IPv6
Wymagania wstępne:
? podstawowa znajomość obsługi systemu operacyjnego Windows lub Linux,
? umiejętność posługiwania się przeglądarką internetową.
Czas trwania:
? 5 dni po 8 godzin lekcyjnych
? Pn-Pt 15.00-21.00
Planowany czas realizacji kursu:
Styczeń ? luty 2016 r. Data rozpoczęcia kursu uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Dokładny plan szkolenia zostanie uzgodniony na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się po zakończeniu rekrutacji.
Opłaty:
– studenci i absolwenci WSH: 1500 zł brutto,
– osoby z zewnątrz: 1700 zł brutto.
Rejestracja:
Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie zgłaszają się do Dziekanatu WSH, ul. Traugutta 61a lub na adres mailowy ? szkolenia@wsh.pl.

W tytule maila należy wpisać : Imię, Nazwisko, Kurs CISCO. W treści wiadomości należy podać dokładne dane kontaktowe w tym nr telefonu.

 

Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki.
OK
x